Tag-Archive for » curte constitutionala «

Potrivit Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 unele dintre atribuţiile adunăriile generale extraordinare pot fi delegate consiliului de administraţie, respectiv directoratului, prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Tocmai aceste dispoziţii au fost contestate pe motiv de neconstituţionalitate la Curtea Constituţională. Mai mult …

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis Curţii Constituţionale a României o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind Codul administrativ.

„Prin modul în care a fost adoptată, legea dedusă controlului de constituţionalitate încalcă prevederile art. 61 alin. (2), art. 66 alin. (2) şi (3), ale art. 75 alin. (1), (2) şi alin. (4) coroborate cu cele ale art.73 alin. (3), precum şi cu cele ale art. 147 alin. (4) din Constituţie. Totodată, prin conţinutul normativ, legea contravine normelor şi principiilor constituţionale”, precizează şeful statului în sesizarea transmisă CCR.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că încheierea prin care a fost admisă cererea de sesizare a Curții Constituționale nu este supusă niciunei căi de atac, conform interpretării per a contrario a dispozițiilor art. 29 alin. 5 teza a doua din Legea nr. 47/1992 (este supusă recursului numai încheierea prin care a fost respinsă, ca inadmisibilă, cererea de sesizare a Curții Constituționale). Soluția neatacării încheierii de admitere este justificată și de lipsa de interes în promovarea căii de atac în cazul în care a fost admisă cererea de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate invocată. Mai mult …

Curtea Constituţională a României a respins ca inadmisibilă sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis referitoare la modificarea Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, au declarat surse din CCR.

Mai mult, CCR a respins şi sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis referitoare la trecerea Monitorului Oficial de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputaţilor.

Preşedintele Curtea Constituţională a României (CCR) cu privire la legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Mai mult …

Forumul Judecătorilor din România îi scrie preşedintelui, solicitându-i să retrimită Parlamentului cele trei legi ale justiţiei, dar şi să solicite opinia Comisiei de la Veneţia.

Forumul Judecătorilor din România spune, în scrisoarea adresată preşedintelui, că se impune ca cele trei legi ale justiţiei să fie reanalizate de Parlament sub aspectul oportunităţii acestora, întrucât, pe de o parte, interesul public general nu justifică multe dintre reglementări, iar, pe de altă parte, este pusă în discuţie respectarea angajamentelor asumate de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Mai mult …

Dreptul de a dispune cu privire la înfiinţarea, desfiinţarea, fuziunea sau divizarea unităţilor de învăţământ de stat, confesional şi particular, preuniversitare, aparţine autorităţilor administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare, a precizat Curtea Constituţională, după ce a admis sesizarea referitoare la proiectul de lege privind înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Târgu Mureş.

Potrivit unui comunicat al CCR plenul Curţii Constituţionale s-a pronunţat, în cadrul controlului anterior promulgării, asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic II Rakoczi Ferenc, sesizare formulată de 66 de deputaţi. Mai mult …

Mai mulţi parlamentari au depus pe 12 martie un nou proiect de modificare a Statutului aleșilor locali, astfel încât aceștia să beneficieze de pensii speciale, după modelul senatorilor și deputaților. O încercare similară a fost și în 2016, dar a fost stopată de Curtea Constituțională, sesizată de Guvernul tehnocrat de atunci.

Unul dintre inițiatorii proiectului a declarat că atât el, cât și ceilalți deputați  își retrag semnătura de pe proiectul de lege, dorind însă să susțină și să voteze în continuare proiectul de modificare a Statutului aleșilor locali.

În ultimul timp s-a vorbit foarte mult despre prevenirea şi commbaterea violenţei în familie, dorindu-se unele măsuri care să înăsprească sancţiunile.

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie prevede în art. 27 alin. 1) că cererile pentru emiterea ordinului de protecţie se judecă de urgenţă şi, în orice situaţie, soluţionarea acestora nu poate depăşi un termen de 72 de ore de la depunerea cererii. Cererile se judecă în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie. Mai mult …

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că încheierea de sesizare a Curții Constituționale are valențele unui act procedural, prin care sunt definite limitele învestirii autorității de jurisdicție constituțională. Instanța de judecată în fața căreia a fost invocată excepția are, potrivit legii – în întocmirea unui astfel de act procedural – nu doar competența, ci și responsabilitatea corelativă de a cenzura eventualele susțineri ale autorului excepției și, în mod subsecvent, de a fixa limitele sesizării autorității de jurisdicție constituțională, în strictă conformitate cu dispozițiile legii pertinente, dar și cu specificul cauzei.

Această hotărâre este reglementată în Decizia nr. 51/A din data de 20 ianuarie 2017 pronunțată de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție având ca obiect contestație la executare.

Durata măsurii preventive a arestului preventiv în cursul judecăţii în primă instanţă nu poate depăşi un termen rezonabil şi nu poate fi mai mare de jumătatea maximului special prevăzut de lege pentru infracţiunea care face obiectul sesizării instanţei de judecată. În toate cazurile, durata arestării preventive în primă instanţă nu poate depăşi 5 ani.

Aceste norme îşi găsesc reglementarea în art. 239 C. procedură penală, articol care potrivit ştirilor juridice a făcut obiectul sesizării Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate. Mai mult …