Tag-Archive for » criterii «

Dacă auzi, într-un context sau altul, cuvântul „prioritizare”, te-ai putea gândi că nu-i unul dintre cele mai des folosite cuvinte ale limbii române. Și totuși orice persoană rațională și orice organizație de succes recurge zi de zi la prioritizare!

Ce înseamnă prioritizare? Pe scurt, înseamnă să știi să identifici obiectivele și activitățile ce trebuie puse pe primul plan și apoi să procedezi în consecință: să le realizezi. Tot prioritizare înseamnă și să identifici scopurile și activitățile ce trebuie puse pe plan secund, oferindu-le locul cuvenit în programul de activitate. În fine, prioritizare mai înseamnă si să fii capabil să identifici acțiunile inutile sau dăunătoare, având capacitatea de-a te abține să le săvârșești. Mai mult …

Persoanele încadrate în unităţile de cultură, care au rezultate valoroase în activitatea artistică, pot ocupa în condiţiile legii, în mod cu totul excepţional, în baza regulamentului elaborat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi cu aprobarea nominală a ministrului culturii şi identităţii naţionale, funcţii de specialitate vacante, fără a avea studiile necesare postului.

Cele menţionate mai sus sunt prevăzute în cap. VI art. 2 din anexa nr. III la Legeacadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Mai mult …

Era cândva o vreme, cu vreo două-trei secole în urmă, când recrutările pentru oastea țării se făceau simplu: cu arcanul! Astăzi nimeni nu mai dă buzna la hore sau la șezători ca să prindă flăcăii îngroziți cu arcanul, spre a-i duce la oaste și a-i transforma în vrednice cătane. În prezent, horele nu le mai vedem decât la posturile TV de folclor, dar mulți români ar sări bucuroși în calea arcanului, numai să fie recrutați (jinduind la soldele pe care le consideră consistente, în baza zvonurilor). Acum, criteriile de selecție a militarilor sunt dure. Mulți doritori, puțini selectați!

Mai mult …

lcCriteriile privind selecţia managerilor şi administrarea companiilor de stat au fost adoptate de deputaţi prin OUG 109/2011. De asemenea administratorii revocaţi pentru slabe performanţe li se va interzice deptul de a mai candida în CA, timp de 5 ani.

În modificarea proiectului de lege pentru aprobarea OUG 109/2011, aleşii au ţiut cont şi de propunerile făcute de Guvern, care vizau transparentizarea şi creşterea eficienţei companiilor de stat, premierul afirmând că textul de lege “vine cu precizări noi, mult mai clare, privind modul în care se face recrutarea managementului companiilor de stat”.

computerMinisterul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023.

Prin proiectul de Hotărâre se propune ca aplicarea criteriilor de prioritizare a unităţilor administrativ-teritoriale în care se vor derula lucrări de înregistrare sistematică şi stabilirea listei unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a sectoarelor municipiului Bucureşti să fie în responsabilitatea unei Comisii interministeriale. Mai mult …

lcPotrivit declaraţiilor ambasadorului SUA în România, Hans Klemm, românii care doresc să călătorească în SUA nu trebuie să se aştepte la ridicarea vizelor mai devreme de 2017.

Nimic nu se va întâmpla în acest an, sunt sincer cu dumneavoastră. Imigraţia este un subiect sensibil, este unul dintre subiectele principale discutate în campania prezidenţială în SUA din acest an, nu ne putem aştepta să se întâmple mai repede de 2017… cel mai devreme o posibilă modificare a legii este anul 2017“, a precizat Hans Klemm.

De asemenea, ambasadorul SUA în România a mai adăugat că România îndeplineşte toate criteriile şi condiţiile din actuala lege, cu excepţia ratei de refuz.

avdÎn existenţa economică a unui asigurător se poate ivi, din variate cauze, un moment foarte dificil. Se spune că tot ceea ce nu te distruge te face mai puternic. Dar lupta cu greutăţile economice nu-i ceva deosebit de plăcut, mai ales când redresarea implică reducerea autonomiei decizionale şi intrarea sub tutela unei alte entităţi. În cazul asigurătorilor aflaţi într-un impas major, Autoritatea de Supraveghere Financiară este cea care preia cârma şi indică drumul către liman. Mai mult …

monitorul oficial

Ordinul nr. 1451/2015 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 487 din data de 3 iulie 2015.

Potrivit actului normativ, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va elabora o listă a practicienilor în insolvenţă agreaţi, pe zone geografice aferente regiunilor fiscale, astfel cum sunt organizate potrivit H.G. nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.

Mai mult …

teodolitSe discută de ani de zile despre cum ar fi dac-ar fi… să realizeze statul înscrierea în cadastru a tuturor proprietăţilor imobiliare din România. Şi aceasta gratuit! Nu-i un proiect uşor, dar nici irealizabil. Cu condiţia să existe perseverenţă. Util este, fie şi pentru faptul că se vor elimina o mulţime de neînţelegeri şi neclarităţi ce ajung să se rezolve, cu mari pierderi de timp, prin justiţie iar, pe de altă parte, piaţa imobiliară şi creditarea vor fi stimulate. Programul a fost deja aprobat! Rămâne doar să fie urmat, pentru ca în 2023, fără nicio tentă de science fiction, situaţia fiecărui imobil din ţară să fie clară! Mai mult …

lcPrin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 112/2010, emis în temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen. Prin Legea nr. 91/2015 de modificare a legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulteriore, se modifică articolul 178 din Legea nr. 95/2006, în sensul modificării evaluării activității managerului spitalului public.

Potrivit art. 1 punctul 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 112/2007 evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul calendaristic precedent se face până la data de 30 aprilie a anului următor.

Având în vedere faptul că Legea nr. 91/2015 de modificare a legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare a fost publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 283 din data de 27.04.2015, termenul de desfășurare a activității de evaluare este depășit. Având în vedere cele mai sus menţionate este necesară modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 112/2010 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen.

Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.