Tag-Archive for » creşterea animalelor «

Munca sfințește locul și înnobilează omul, se zice. Însă, de când cu venitul minim garantat acordat anumitor cetățeni „nevoiași” – cu deplină putere de muncă, dar fără nicio dorință de angajare, mulți întreprinzători au început să resimtă o lipsă drastică de resurse umane, pentru activități necalificate. Nu mai ai cu cine culege roadele pământului, nu mai ai pe cine tocmi să-ți sape o grădină. Sau pe cine angaja la o stână. Munca „cu ziua” a devenit demodată? Greu de crezut! Mai mult …

lc+olesea
La 21 ianuarie Guvernul a aprobat două hotărâri privind alocarea de sprijin financiar pentru crescătorii de animale și pentru producătorii de legume și fructe. Fondurile se asigură de la bugetul de stat, în limita bugetului aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2015.

Sectorul creșterii animalelor va beneficia de 146,85 milioane de lei, din care 44,5 milioane de lei vor fi acordaţi pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine, iar 102,35 milioane lei pentru speciile ovine și caprine.

În cazul sectorului producătorilor de fructe și legume Guvernul a stabilit alocarea sumei de 10,8 milioane de lei, care vor fi destinaţi acoperirii unei părți din pierderile suferite de sectorul legume/fructe, în perioada 18 august 2014 – 31 decembrie 2014, ca urmare a efectelor generate de decizia guvernului rus de a interzice importul de legume și fructe din Uniunea European, deci şi din România.

lc+olesea
La 29 decembrie Guvernul a aprobat două hotărâri, prima se referă la instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, iar ce de-a doua la acordarea ajutorului național de tranziție pentru sectorul vegetal pentru anul 2014.

În cazul creșterii animalelor actul normativ prevede ajutoroare de stat care acoperă parțial sau integral costurile administrative aferente întocmirii și menținerii Registrului genealogic precum și conturile aferente testelor pentru determinarea calităților genetice sau a randamentului genetic al șeptelului.

De aceste ajutoare vor beneficia în anul 2015 nu doar persoanele juridice, ci și cele fizice, iar valoarea finanţării estimate este 881 de milioane de lei, din care 267 de milioane pentru speciile de taurine, bubaline, porcine, ecvine, iar cele 614 milioane de lei pentru speciile ovine și caprine.

Modificarea din sectorul vegetal se referă la plata diferenței de subvenție pe care o așteaptă fermierii, la plățile europene și la cele de la bugetul de stat.