Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Obligaţiunile acoperite cu credite garantate – iniţiativă legislativă

taxe notarConsiliul de Administraţie (CA) al BNR a aprobat proiectul de iniţiativă legislativă cu privire la emisiunile de obligaţiuni cu activ suport credite garantate cu ipotecă imobiliară, răspunzând mai multor cereri ale sistemului bancar, conform lui Cristian Ştefan, director în Direcţia Reglementare.

Modificarea legislaţiei cu privire la „covered bonds“ constituie una dintre obligaţiile asumate în ultima scrisoare suplimentară semnată cu Fondul Monetar Internaţional şi are ca termen de implementare finele acestui an. Conducerea BNR a acceptat mai multe solicitări venite din partea băncilor privind modificarea în legislaţie, principala prevedere a viitoarei legislaţii având în vederea posibilitatea folosirii unui singur portofoliu de creanţe care poate susţine mai multe emisiuni de obligaţiuni.

Cristian Ştefan a confirmat că în cadrul portofoliului securitizat pot fi introduse şi credite Prima casă, care sunt garantate în proporţie de 50-100% de către stat.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Garantarea creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii

1

Ministerul Finanțelor Publice a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 631/2013,  privind aprobarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii.
Schimbările au ca scop tragerile din linia de credit care se pot efectua integral sau parțial, în conformitate cu prevederile reglementărilor interne ale instituţiei de credit. Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului. Prelungirea valabilității liniei de credit acordate în cadrul programului poate fi realizată o singură dată pe o perioadă de maxim 12 luni, în vederea rambursării liniei de credit, începând de la data scadenței finanțării prevăzută în contractul de credit inițial.

Proiectul include și activităţile desfăşurate de către beneficiari care nu pot fi finanţate din linia de credit.

Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A.- IFN (F.N.G.C.I.M.M.), în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea instituţiilor de credit, care urmează să acorde credite I.M.M.-urilor definite potrivit Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare, eligibile în cadrul Programului.

Categories
Financiar bancar IMM Ştiri

Aprobarea programului de garantare a creditelor pentru IMM-uri

download (2)Programul de garantare a creditelor pentru IMM-uri, în limita unui plafon de garantare de 2 miliarde lei, a fost aprobat de Guvern, printr-o ordonanţă de urgenţă.

Prin acest program se urmăreşte încurajarea şi stimularea IMM-urilor pe o perioadă de 36 de luni de la intrarea în vigoare a Ordonanţei.

Programul constă în acordarea către IMM-uri a unei linii de credit pentru capital de lucru, garantată de stat, în procent de circa 50% din valoarea finanţării.

Valoarea maximă a unui credit garantat este de 5 milioane lei/IMM.

Totodată, actul normativ instituie un mecanism de garantare în baza căruia MFP este autorizat să mandateze FNGCIMM, în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea instituţiilor de credit care urmează să acorde credite IMM-urilor eligibile în cadrul Programului din titlu. Prin acest program se urmăreşte crearea unei flexibilităţi mai mari şi reducerea timpului necesar acordării finanţărilor, mai precizează Guvernul.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Programul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii – proiect

5468044a_imgSprijinirea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este o prioritate atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional, deoarece această extrem de numeroasă categorie de agenţi economici, mai dinamici şi mai flexibili decât societăţile mari, constituie coloana vertebrală a oricărei economii moderne.

Din cauza eşecurilor pieţei coroborate cu o încetinire semnificativă a activităţii de creditare, comportamentul anticiclic al statului devine necesar, în sensul sprijinirii sectoarelor cu impact puternic în economia reală, în vederea impulsionării/relansării activităţii economice. Sprijinul statului este aşteptat, mai ales, în ceea ce priveşte susţinerea facilitării accesului I.M.M. la garantare şi creditare. Statul este, de asemenea, chemat să ia măsuri de natură şi să amelioreze mediul de afaceri existent. Printre măsurile vizate se înscriu şi cele privitoare la crearea unor condiţii potrivite de acces la creditare şi garantare pentru I.M.M.

Prin urmare, Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice proiectul de ordonanţă de urgenţă privind Programul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii.

Astfel, în cadrul prezentului proiect de act normativ se instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A.- IFN (F.N.G.C.I.M.M.), în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea instituţiilor de credit, care urmează să acorde credite I.M.M.-urilor definite potrivit Legii nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, eligibile în cadrul Programului.

De asemenea, programul ţinteşte IMM-urile care au un business sustenabil şi a căror activitate are un efect multiplicator mai mare în economia reală. Mecanismul acestui Program este similar cu cel al Programului Prima Casă.

Referitor la impactul financiar asupra bugetului general consolidat, se menţioneză că, la momentul acordării, garanţiile care vor fi emise în cadrul Programului nu reprezintă plăţi din bugetul de stat, ci determină exclusiv majorarea datoriei publice.

“Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii” este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, disponibil pe o perioadă de 36 luni de la intrarea în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 5.000.000 lei/I.M.M. pe o perioadă de maxim 24 luni şi garantarea creditului de către stat.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Legislaţia privind insolvenţa ar trebui modificată

fara baniPotrivit preşedintelui executiv al Asociaţiei Române a Băncilor, Florin Dănescu, este necesară urgentarea modificării şi completării legislaţiei privind insolvenţa persoanelor juridice, limitând şi sancţionând excesele, astfel, băncile ar fi mai deschise spre creditare. Acesta a explicat că impactul crizei asupra rezultatelor financiare şi intrarea în insolvenţă a unui număr important de companii menţine încă o atitudine prudentă în ceea ce priveşte creditarea. Numai în primul trimestru numărul firmelor intrate sub incidenţa legii insolvenţei se ridică la 4.500.
Preşedintele executiv al ARB a declarat că obiectivele comunităţii bancare urmăresc să asigure creditorilor o viziune mai transparentă în privinţa gestionării procedurii de către judiciar şi protecţia intereselor creditorilor majoritari şi chiar garantaţi.
Florin Dănescu a declarat că costurile generate de provizioanele pentru împrumuturile nerambursate sunt mai mult decât relevante. Soldul creditelor aflate în categoria pierdere se cifrează la aproximativ 11,5 miliarde de euro, acestea fiind provizionate integral. La nivelul întregii economii, suma vehiculată a fi prinsă în labirintul insolvenţei este de aproximativ 25 miliarde de euro, rata de recuperare fiind simbolică, iar cele mai multe dosare eşuează în faliment. De asemenea, a spus că trebuie avută în vedere sancţionarea drastică a încălcării disciplinei în onorarea cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor emise de debitori.

Categories
Articole Financiar bancar Protecţia consumatorului

Ai datorii neonorate? Biroul de Credit ştie tot!

datornicÎn viaţă, nimic nu rămâne neschimbat, totul se transformă! Lucru valabil şi pentru mentalităţi! Tanti Levescu era, până acum vreo câţiva ani, o adversară neîmpăcată a creditelor de orice fel, fie ele şi din categoria celor doar cu buletinul. Aşa intuia dânsa, că nu-i bine să fii dator. Spunea “nu” creditelor. Şi gata!

Dar omul nu-i mereu consecvent. Una zice, alta face! Soţii Levescu, amândoi la fel de reticenţi faţă de îndatorare, locuiesc în centrul Craiovei, într-o casă construită la 1907. Reşedinţa familiei Levescu, mare ca suprafaţă, are 4 încăperi, excluzând baia şi bucătăria. O cameră de-a sa este cât o garsonieră în stil ceauşist. În afara faptului că-i o casă monument (cam igrasioasă!), locuinţa Leveştilor este şi greu de încălzit.

Ajunseseră, sărmanii de ei, să plătească 50% din pensie numai pe gazele care şuierau prin coşurile largi ale sobelor înalte. Iar în casă tot 14˚C. Asta când nu era ger afară. Se vede treaba că foştii proprietari nu-şi făceau probleme cu încălzirea!

Acum câţiva ani, într-un ianuarie geros, tanti Levescu, nemaisuportând să stea toată ziua-n cojoc, intră în sediul somptuos al băncii. Avea nevoie de o sumă măricică, pentru termoizolarea casei şi achiziţionarea unei centrale termice. Funcţionarii zâmbeau cu gurile până la urechi.

I-au explicat politicos doamnei tot ce a întrebat, omiţând detaliile ce-ar fi descurajat-o. Nu le-a fost prea greu, bătrânica nu prea le avea cu finanţele. Curând, contractul de creditare era încheiat. Iar până-n toamna anului următor, cei doi pensionari îşi priveau cu mândrie locuinţa reabilitată termic şi dotată cu o centrală nou-nouţă, ce pufnea semeţ aburi groşi către curtea vecinilor.

Costurile cu încălzirea scăzuseră la jumătate!