Categories
Asigurări sociale Protecţie socială Social Ştiri

Modificări ale Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare “StudentInvest” şi “FamilyStart”

Normele de aplicare a programelor guvernamentale de creditare “StudentInvest” şi “FamilyStart” au fost modificate și completate de Ordinul nr. 2533/2023.

Valoarea maximă a creditului este de 75.000 lei în cazul programului «StudentInvest» şi de 150.000 lei în cazul programului «FamilyStart».

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Măsuri privind sălile şi grădinile de spectacol cinematografic

Legea nr. 101/2023 prevede completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia şi pentru reglementarea unor măsuri privind sălile şi grădinile de spectacol cinematografic.

Categories
Economie Ştiri

Procedura de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului pentru componenta RURAL INVEST

A fost aprobată Procedura de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului pentru componenta RURAL INVEST din cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia – IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST.

Categories
Economie Ştiri

Antreprenorii pot accesa fondurile puse la dispoziție prin intermediul Programului IMM INVEST PLUS

Schemele de ajutor de stat pentru IMM-uri, cu o valoare de 4 miliarde de euro, coordonate de Ministerul Finanțelor, au primit aprobarea Comisiei Europene. Programele se derulează prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Fondul Român de Contragarantare (FRC) și Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR).

Categories
Economie Ştiri

BNR. Indicatori monetari – iunie 2022

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii iunie 2022 un sold de 569 291,7 milioane lei. Aceasta a scăzut cu 0,02 la sută (-0,8 în termeni reali1) față de luna mai 2022, iar în raport cu iunie 2021 s-a majorat cu 9,6 la sută (-4,7 la sută în termeni reali).

Categories
Articole Financiar bancar

Facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

În Monitorul Oficial nr. 646/2022 a fost publicată OUG nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern, debitorii aflați în dificultate financiară, persoane fizice sau juridice, pot solicita suspendarea plății ratelor scadente aferente împrumuturilor reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, pentru o perioadă de până la nouă luni.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Contractele de finanţare privind înregistrarea sistematică a imobilelor se încheie pentru o perioadă de cel mult 20 de luni

Ordinul nr. 357/2022 prevede modificarea şi completarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ – teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Instituţiile de credit trebuie să elaboreze detalii specifice cu privire la politicile de creditare

Regulamnetul nr. 5/2022 prevede modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit şi pentru abrogarea unor acte normative.

Categories
Economie Ştiri

BNR. Indicatori monetari – iulie 2021

Conform BNR masa monetară în sens larg a înregistrat la sfârşitul lunii iulie 2021 un sold de 525 187,0 milioane lei.

Aceasta a crescut cu 1,1 la sută (0,1 la sută în termeni reali) faţă de luna iunie 2021, iar în raport cu iulie 2020 s-a majorat cu 17,7 la sută (12,2 la sută în termeni reali).

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Legea privind aprobarea Ordonanţei privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit este neconstituţională

Curtea Constituţională a luat în dezbatere obiecţia de neconstituţionalitate privind prevederile Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.