Categories
Articole Drept civil Organizare judiciară

ICCJ. Unde se depun cererile de admitere a creanţelor?

Procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă sunt reglementate de Legea nr. 85/2014. Scopul legii este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Atenţie! Măsurile de executare silită sunt suspendate pe perioada stării de urgenţă!

Conform OUG nr. 32/2020 începând cu luna aprilie 2020 şi până la expirarea termenului de 60 de zile de la data încetării stării de urgenţă, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire asupra drepturilor achitate de casele teritoriale de pensii.

Categories
Articole Fiscalitate

ICCJ: sesizare admisă cu privire la Codul de procedură fiscală!

Dispoziţii din Codul de procedură fiscală au constituit, recent, subiect de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justitţie.

În Monitorul Oficial al României nr. 402/2019 a fost publicată Decizia nr. 16/2019 privind examinarea sesizării privind pronunțarea unei hotărâri prealabile referitoare la unele chestiuni de drept.

Categories
Articole Economie

O dispoziţie din Legea privind procedurile de prevenire a insolventei, motiv de sesizare CCR

Regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei sunt stabilite de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Potrivit art. 262 din Legea 85/2014 deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii de asigurare/reasigurare debitoare se dispune prin hotărârea judecătorului – sindic. Iar în alineatul 4 al aceluiaşi articol se prevede că hotărârea de deschidere a procedurii falimentului are ca efect suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare şi a măsurilor de executare silită îndreptate împotriva societăţii de asigurare/reasigurare debitoare. Creanţele pretinse în aceste procese se înregistrează la dosarul de faliment al tribunalului şi se supun examinării şi înscrierii lor în tabelul creanţelor, potrivit prezentei legi. Efectele procedurii de faliment asupra unui proces civil în curs privind un bun sau un drept de care a fost deposedată societatea de asigurare/reasigurare sunt reglementate de legea statului membru în care procesul este în curs.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Recuperatorii nu vor putea cere datornicilor mai mult de dublul sumei plătite pentru creanţe

Senatul a adoptat propunerea legislativă pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, care prevede că cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decât dublul sumei plătite de acesta pentru a cumpăra creanţa de la cedent.

Categories
Articole Fiscalitate Persoane juridice. Societăţi

Noutăți legislative privind procedura de incapacitate de plată a operatorilor economici

incapacitate plata
Procedura de compensare a datoriilor scadente neplătite între operatorii economici a fost reglementată prin OUG 77/1999. Scopul acestui act normativ a fost acela de a reglementa un mecanism de compensare a datoriilor neplătite la termenele scadente pentru datorii mai mari de 10.000 lei și mai vechi de 30 zile.

Sistemul de compensări se aplica când într-un circuit de compensare participă 3 sau mai mulți agenți economici. De exemplu, A are o datorie către B, B către C și C este dator lui A. Acești agenți economici nu pot efectua o compensare bilaterală, dar sistemul de compensări poate identifica și genera un circuit de compensare între cei trei agenți economici.

Categories
Articole Dreptul muncii Salarizare

Bugetarii cărora li se achită eșalonat drepturile salariale în baza unor titluri executorii pot cere dobânzi penalizatoare?

despagubiri

În 2009 s-a emis OUG 71 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Necesitatea apariției acestui act normativ a fost determinată de dificultățile întâmpinate privind executarea hotărârilor judecătorești privind personalul bugetar.

Astfel, pentru a se asigura că va putea plăti sumele de bani datorate, statul urma să achite eșalonat acești bani. Pentru sumele prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii până la 31 decembrie 2011, s-a decis ca în 2012 să se achite 5% din valoarea titlului, în 2013 10%, în 2014 25%, în 2015 25% și în 2016 diferența de 35%. Legiuitorul a prevăzut că până la achitarea integrală se va suspenda de drept orice procedură de executare silită. Sumele achitate eșalonat vor fi actualizate cu indicele prețurilor de consum comunicat de INS.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de Lege privind fondul de garantare a asiguraţilor

Situatiile-financiare-anuale--MFP-a-publicat-deja-regulile-pentru-2013Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind fondul de garantare a asiguraţilor.

Proiectul de lege are în vedere crearea unui mecanism viabil şi eficient de funcţionare a Fondului de garantare a asiguraţilor şi vizează totodată clarificarea scopului, reglementarea statutului juridic al acestuia, resursele de finanţare a acestuia, procedura şi condiţiile de plată a creanţelor de asigurări din disponibilităţile Fondului, conducerea şi administrarea acestuia, precum şi sancţiuni şi dispoziţii tranzitorii şi finale.

Astfel, proiectul de lege cuprinde dispoziţii referitoare la: definirea termenilor şi expresiilor utilizate în cuprinsul acestuia; legitimarea procesuală (care poate fi data numai prin dobândirea de către Fond a personalităţii juridice); resursele financiare şi modalitatea de utilizare a acestora; procedura şi condiţiile de efectuare a plăţilor din disponibilităţile Fondului; conducerea şi administrarea Fondului; sancţiunile aplicabile în cazul incălcării prevederilor prezentului act normativ; dispoziţiile care se abrogă la data intrării în vigoare a acestui act normativ.

Categories
Articole Drept civil Proiecte şi propuneri legislative

Ai datorii și nu ți le mai poți achita? Soluția?… Falimentul personal! (II)

falimentDupă ce instanța a dispus începerea procedurii insolvenței, debitorul ar trebui să se gândească că partea plină a paharului este că executările silite sunt suspendate, astfel încât poate răsufla ușurat o perioadă de timp.

În schimb, această procedură îi îngrădește complet drepturile civile, nu mai poate dispune absolut deloc de bunurile sale, lucru care afectează inclusiv tranzacțiile anterioare declanșării procedurii.

Categories
Articole Fiscalitate Taxe/Impozite

Statul acordă eșalonări la plata obligațiilor fiscale!

txOmul – o ființă bizară. El muncește tot mai greu pentru privilegiul de a avea voie să plătească impozite tot mai mari.” (George Mikes). Având în vedere că numărul taxelor crește direct proporțional cu numărul românilor care acumulează datorii către stat, legiuitorul s-a gândit să vină în ajutorul datornicilor cu noi facilități fiscale.