Categories
Articole Fiscalitate Taxe/Impozite

Se instituie reguli speciale privind stingerea creanțelor fără plată

Codul de procedură fiscală a fost completat de Legea nr. 93/2023 publicată în Monitorul Oficial nr. 320/2023.

Pe scurt se instituie reguli speciale privind stingerea creanțelor fără plată.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede modificarea Declaraţiei 112!

Agenţia Naţionale de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de ordin comun pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Noutăţi privind Procedura de înregistrare fiscală din oficiu

A fost modificat Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.921/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede modificarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin al preşedintelui ANAF pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Mai multe tipuri de plăţi pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online

Au fost aprobate tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi.

Ordinul nr. 2809/2020 prevede tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Modificarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin al preşedintelui ANAF pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui ANAF privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost publicată Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă către instituţiile de credit a actelor de executare silită

În Monitorul Oficial nr. 200/2020, a fost publicată Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă către instituţiile de credit a actelor de executare silită, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează, din 26 februarie 2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

ANAF a şters din oficiu datoriile mai mici de 40 de lei!

Peste 1.400 de brăileni cu datorii la ANAF mai mici de 40 lei au scăpat de achitarea respectivelor restanţe, deoarece ele au fost anulate automat la începutul anului, pentru că suma cheltuielilor de executare silită este mai mare decât cea care trebuie recuperată de Fisc.

Potrivit datelor prezentate de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Brăila, la începutul anului au fost anulate creanţele fiscale pentru un număr de 1.167 persoane fizice şi 299 persoane juridice, în sumă totală de 22.234 lei.

Categories
Articole Drept penal

Veniturile obținute de cei aflați în exec. unei pedepse cu închisoarea pot fi poprite pt. exec. unor creanțe fiscale?

poprire

Legea prevede faptul că veniturile realizate de persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pentru munca prestată nu constituie venituri de natură salarială și se impozitează conform prevederilor legale care reglementează impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice. Regula este că aceste venituri nu pot fi mai mici decât salariul minim pe economie în raport cu programul de muncă. În plus, nu va fi remunerată munca realizată pentru activități cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului, în caz de calamitate sau voluntariat.

Un aspect care a generat o practică neunitară a instanțelor a fost cel determinat de modul de interpretare a textelor de lege privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal cu referire la posibilitatea înființării popririi asupra veniturilor realizate ca urmare a muncii prestate de persoanele aflate în executarea unor pedepse privative de libertate pentru executarea unor creanțe fiscale, altele decât despăgubirile civile la care au fost obligate prin hotărârile de condamnare.

Categories
Articole Drept civil

Executorul fiscal îți bate la ușă? Îți cunoști drepturile în astfel de cazuri?

justitie1
Atunci când un debitor nu își îndeplinește de bunăvoie obligațiile fiscale datorate, organul fiscal va proceda, în scopul stingerii acestora, la acțiuni de executare silită. Astfel, se pot dispune măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii și sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și/sau imobile proprietatea debitorului și asupra veniturilor acestuia atunci când există pericolul ca acesta să se sustragă, să își ascundă sau înstrăineze patrimoniul.

Regula este că executarea silită se face de organul de executare silită competent prin intermediul executorilor fiscali. Aceștia au obligația să dețină o legitimație de serviciu pe care  trebuie să o prezinte atunci când vin să aducă la îndeplinire atribuțiile de serviciu.