Tag-Archive for » creanţă «

Legea privind darea în plată a fost încă de la început subiect de dispută şi a atras numeroase critici.

Potrivit ştirilor juridice, recent Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a afost contestată în integrialitatea sa fiind invocată o excepţie de neconstituţionalitate în acest sens.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că legiuitorul intervine asupra unor raporturi juridice consfinţite prin hotărâri judecătoreşti care se bucură de autoritate de lucru judecat; se arată, astfel, că prin reglementarea criticată, şi anume art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, s-a încălcat autoritatea de lucru judecat a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost respinse acţiunile în constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale sau prin care au fost respinse contestaţii la executare formulate în procedura executării silite. Mai mult …

Declarația fiscală unică (Declarația 212) a fost recent introdusă în legislație pentru declararea, impozitarea și taxarea veniturilor extrasalariale, iar o caracteristică a acesteia e că devine titlu executoriu atunci când se atinge scadența la obligațiile de plată.

Termenul de plată pentru sumele declarate în formularul 212  este data de 15 martie a anului următor realizării venitului. Până la acest termen contribuabilii pot face plăţi în baza formularului depus la ANAF. Mai mult …

Înainte vreme atunci când oamenii își dădeau cuvântul acesta valora mai mult decât orice act semnat. Vremea a trecut și oamenii au ajuns să pună preț mai mare pe ceea ce rămâne decât pe cuvântul dat, deoarece au realizat că „verba volant scripta manent” („Vorba zboara ceea ce este scris rămâne”). Atunci când semnezi un act trebuie să îți asumi conținutul său și să fii conștient de potențialele consecințe.  O vorbă din bătrâni spunea că „dacă spui, să nu scrii, dacă scrii, să nu semnezi și dacă semnezi, să nu te miri!”

O problemă controversată în practica instanțelor legată de un anumit tip de contract a fost aceea de a ști dacă este posibilă executarea silită a unei creanțe garantate printr-un contract de ipotecă valabil încheiat, ce constituie titlu executoriu, chiar dacă dreptul de creanță însuși nu este constatat printr-un înscris care să constituie, potrivit dispozițiilor legale, titlu executoriu. În acest sens a fost sesizată Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ)  pentru a clarifica problema. Mai mult …

declaratii fiscale1
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală.

În prezent, procedura de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii, este aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 714/2012.

Urmare intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se impune actualizarea temeiului de drept şi a referinţelor legislative din conţinutul procedurii curente de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii. Mai mult …

justitie3
Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016, a Conferinţei la Nivel Înalt a Platformei Uniunii Europene a Oficiilor de Recuperare a Creanţelor provenite din Infracţiuni.

Având în vedere caracterul deosebit al acestui eveniment, în conformitate cu art. 4 alin. (5) al Ordonanţei de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, se impune efectuarea de cheltuieli ocazionate de organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a conferinţei internaţionale, pe baza normativelor de cheltuieli propuse.

De asemenea, proiectul menţionează, cu titlu exemplificativ, categoriile de achiziţii necesare organizării evenimentelor, care includ efectuarea de cheltuieli.

Astfel, prin adoptarea prezentului proiect de act normativ se asigură îndeplinirea condiţiilor financiar – bugetare pentru organizarea la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016, a Conferinţei la Nivel Înalt a Platformei Uniunii Europene a Oficiilor de Recuperare a Creanţelor provenite din Infracţiuni.

lege darea in plata
Toți românii împovărați de credite au așteptat cu sufletul la gură ca mult-anunțata lege a dării în plată să capete forma finală și să îi ajute să scape de datoriile avute la bănci. Ceea ce se pregătea a fi o lege în favoarea românului cu credite bancare, s-a transformat în final într-o lege prin care s-a pus în aplicare dorința băncilor care nu au vrut să își asume niciun risc și să continue tot de pe poziția de forță în relația cu clientul.

Forma finală a legii a fost publicată în Monitorul Oficial 330 din 28 aprilie 2016. Astfel, legea 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credit va intra în vigoare începînd cu 13 mai 2016. Mai mult …

ccConform proiectului de buget de venituri și cheltuieli, pentru anul 2016, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale evaluează un profit brut de 1,43 milioane de lei, la venituri totale de 12,06 milioane de lei.

Astfel, pentru acest an, cheltuielile totale prevăzute se ridică la 10,63 milioane de lei, din care 4,97 milioane de lei constituie cheltuielile cu personalul.

Numărul de personal prognozat la sfârşitul anului este de 155, iar câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile este de 1.663,77 lei/persoană.

De asemenea, compania își propune pentru acest an investiții în sumă de 42,55 milioane de lei.

Potrivit proiectului de buget, creanțele restante ale Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale se situează la 3,65 milioane de lei, iar plățile restante au o valoare de 423.000 de lei.

senat

Cu 119 voturi “pentru” şi niciunul împotrivă, senatorii au adoptat proiectul legii dării în plată a unor imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite.

Astfel, a fost respins un amendament care prevedea excluderea din lege a programului ”Prima casă” și a fost introdus un altul care se referă la faptul că pentru stingerea creanței dintr-un contract de credit prin dare în plată, valoarea contractul de credit, la momentul acordării, nu trebuie să depășească 150.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb al BNR în ziua încheierii contractului, garantat prin ipotecă asupra unui bun imobil cu destinație de locuință.

Reprezentantul ministerului Finanțelor, secretarul de stat Enache Jiru, prezent la dezbaterile generale din Senat, a spus că MF susține punctul de vedere al BNR, adăugând că promovarea legii în forma propusă, fără a lua în considerare amendamentele BNR și MF ar genera consecințe negative asupra bugetului general consolidat de stat.

Totodată, Mariana Câmpeanu, senator PNL, a declarat că aprobarea amendamentului care prevede plafon de 150.000 de euro va genera întârzierea aplicării legii.

Vă atrag atenţia că prin amendamentul pe care l-aţi votat cu 150.000 aţi dat posibilitatea ca legea să fie la CCR amendată ca discriminatorie şi de fapt să prelungiţi neaplicarea acestei legi. Poate veţi corecta la Cameră acest lucru“, a spus Mariana Câmpeanu.

daune moratorii
Cei care au trecut printr-un proces cunosc faptul că până la obținerea hotărârii judecătorești favorabile și recuperarea pagubei pricinuite este cale lungă. Întâi de toate trebuie să se înarmeze cu răbdare, pentru că un proverb românesc spune că „cu răbdarea treci și marea.”

În cadrul procesului părțile avansează o serie de cheltuieli pentru desfășurarea acestuia: taxe de timbru, onorariu expert și avocat, cheltuieli pe care și le va recupera de la partea adversă doar dacă va câștiga procesul. De multe ori de la data la care se pronunță o hotărâre favorabilă prin care au fost acordate cheltuieli de judecată și alte sume și  până la momentul la care este pusă în executare, trece ceva vreme. Iar banii se devalorizează… Mai mult …

darea in plata

În prezent, românii care au luat credite de la bănci în scopul de a-și achiziționa o locuință și nu au posibilitatea de mai achita datoria riscă să piardă și casa, să rămână datori față de bancă, să fie înscriși și la biroul de credite și să nu mai poate accesa alt credit. Practic, actuala lege nu îi protejează în niciun fel în relația cu banca.

În SUA sau în alte state din Europa (Spania, Portugalia) legiuitorul a creat o procedură prin care să îi ajute pe cei aflați în impas financiar. Aceste țări dau posibilitatea celor care nu își mai pot achita creditele la bănci să scape de toate datoriile prin încredințarea casei achiziționate prin respectivul credit către bancă. Mai mult …