Categories
Articole Fiscalitate Taxe/Impozite

Ai datorii la stat? Dai casa și scapi de ele!

date in plata 1
Darea în plată nu se aplică doar celor care au credite la bănci și  pot beneficia de  ștergerea datoriei dacă dau casa băncii. Mulți români au datorii la stat, iar legiuitorul a stabilit ce pași au de urmat cei care doresc să beneficieze de darea în plată în cazul acestor tipuri de datorii.

Legiuitorul a elaborat Ordinul MFP nr. 1054/2016 pentru aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru analiza și soluționarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, precum și de stabilire a documentației care însoțește cererea care a fost publicat în Monitorul Oficial 565 din 26 iulie 2016. Prevederile sale se aplică de la data publicării.

Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii Taxe/Impozite

Reguli noi prv. proced. de stab. din oficiu a impoz. și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

taxe1
Potrivit Codului de procedură fiscală dacă un contribuabil nu depune declarația de impunere, atunci organul fiscal poate proceda la stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale, emițând o decizie de impunere. Regula este că stabilirea din oficiu nu se poate face înainte de a trece un termen de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului privind depășirea termenului legal de depunere a declarației de impunere. Știrile juridice arată că această regulă nu este aplicabilă după începerea inspecției fiscale pentru obligațiile fiscale nedeclarate.

În termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, contribuabilul poate depune declarația de impunere pentru creanțele fiscale care au făcut obiectul respectivei decizii, sub sancțiunea decăderii, chiar dacă acest termen se împlinește după împlinirea termenului de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale. Regula este că decizia de impunere se anulează de organul fiscal la data depunerii declarației de impunere.