Categories
Legislaţie utilă

HOTĂRÂREA nr. 826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare,

Categories
Legislaţie utilă

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2

Având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum şi la nivelul României în contextul epidemiei de coronavirus SARS – CoV – 2, pentru care a fost stabilită starea de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, în contextul necesităţii luării de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care epidemia de coronavirus SARS – CoV – 2 îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen mediu şi lung, asupra grupurilor vulnerabile,
    luând în considerare prevederile din Ordonanţa militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19, cu modificările ulterioare, în special cele care privesc activitatea serviciilor sociale de tipul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, publice şi private, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, care determină necesitatea adoptării unor măsuri pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 10 din această ordonanţa militară cu privire la salarizarea personalului din centrele rezidenţiale, aflat în izolare preventivă la locul de muncă,

Categories
Legislaţie utilă

ORDIN nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID – 19

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. NT 1.710 din 30.04.2020 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii;
– prevederile art. 45 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
– prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară,

Categories
Legislaţie utilă

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ

Având în vedere Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României prin care s-a instituit la art. 78 din anexa nr. 1 faptul că, “Pe durata stării de urgenţă, unităţile de învăţământ preuniversitar organizează, în măsura posibilităţilor, desfăşurarea de activităţi din planurile de învăţământ, în format online. Derularea acestor activităţi, precum şi modul de recuperare a elementelor care nu pot fi parcurse în această perioadă se stabilesc de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării” şi în ceea ce priveşte învăţământul universitar se statuează la art. 79 din anexa nr. 1 faptul că, “Pe durata stării de urgenţă, instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calităţii actului didactic şi cu asumarea răspunderii publice, vor utiliza metode didactice alternative de predare – învăţare – evaluare, în format online”,
    luând în considerare Hotărârea nr. 7 din 11 martie 2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU) privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico – ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, potrivit căreia se recomandă “utilizarea unor metode didactice alternative de învăţământ”,
    luând în considerare situaţia extraordinară generată de pandemia de coronavirus SARS – CoV – 2,

Categories
Legislaţie utilă

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecţie socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2

Având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,
    ţinând seama de măsurile legislative luate pentru limitarea răspândirii virusului, măsuri care au vizat acţiuni în domeniul sănătăţii publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităţilor socioeconomice,
    luând în considerare evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creştere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS – CoV – 2, precum şi a deceselor acestora,

Categories
Legislaţie utilă

ORDONANŢA MILITARĂ nr. 10/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Având în vedere dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 şi art. 3 alin. (3) din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, ţinând seama de evaluarea realizată de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, aprobată prin Hotărârea nr. 21 din 27 aprilie 2020, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor pct. 3 şi 4 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 240/2020, în temeiul art. 20 lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanţă militară:

Categories
Legislaţie utilă

ORDIN nr. 654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia plasmei de la donator vindecat de COVID – 19 şi utilizarea monitorizată pentru pacienţii critici cu COVID – 19 din secţiile ATI

 Văzând Referatul de aprobare nr. NT 1.339 din 22.04.2020 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. a), art. 25 alin. (2) şi art. 33 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată, cu completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Metodologia pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia plasmei de la donator vindecat de COVID – 19 şi utilizarea monitorizată pentru pacienţii critici cu COVID – 19 din secţiile ATI, prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Categories
Legislaţie utilă

ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 9/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19

Având în vedere dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 şi art. 3 alin. (3) din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României,
    ţinând seama de evaluarea realizată de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, aprobată prin Hotărârea nr. 20 din 16.04.2020,
    pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor pct. 3 şi 4 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 240/2020,
    în temeiul art. 20 lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanţă militară:

Art. 1. – (1) Se prelungeşte măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Turcia şi Iran şi din aceste ţări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 18 aprilie 2020.

Categories
Legislaţie utilă

ORDONANŢA MILITARĂ nr. 8 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

 Având în vedere dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând seama de evaluarea realizată de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, aprobată prin Hotărârea nr. 19 din 9.04.2020,
    în temeiul art. 4 alin. (2) şi (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă la nivel naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 1 – 4 din anexa nr. 2 la acelaşi decret şi al art. 20 lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanţă militară:

Art. 1. – (1) Este permisă circulaţia în afara locuinţei/gospodăriei a titularilor autorizaţiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea Neagră în vederea desfăşurării activităţilor de pescuit comercial şi acvacultură, precum şi pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor activităţi.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Programe de sănătate Sănătate

Instituirea carantinei. Ce măsuri se aplică, pentru limitarea efectelor epidemiei?

Situațiile deosebite necesită măsuri deosebite! Cu toate că știrile sosite din China erau îngrijorătoare încă de pe la începutul acestui an, valul de îmbolnăviri care s-a dezvoltat în Europa ulterior, mai cu seamă în Italia, a determinat inițial uluire, reacții întârziate, uneori șovăielnice. Astfel, în unele state vest-europene, măsurile de limitare a expansiunii COVID-19 au fost luate abia după ce s-a constatat o creștere alarmant de rapidă a numărului de îmbolnăviri, existând temerea că sistemele naționale de sănătate ar putea fi depășite de situație.