Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Tribunalul Uniunii Europene a pronunţat o hotărâre favorabilă României

cvriaRomânia câştigă la Tribunalul Uniunii Europene anularea unor corecţii financiare aplicate de Comisia Europeană, în urma unei hotărâri de joi a curţii de justiţie, informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

În data de 16 februarie, Tribunalul Uniunii Europene a pronunţat hotărârea sa în cauza T-145/15, România împotriva Comisiei Europene, ce avea ca obiect o acţiune în anulare iniţiată de Guvernul României la data de 29 martie 2015.

Instanţa UE a dat câştig de cauză României şi a anulat Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/103 a Comisiei Europene din 16 ianuarie 2015 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în ceea ce priveşte România. 

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Beneficiarii de fonduri care nu respectă legislaţia europeană vor fi penalizaţi

lc+olesea
În 26 iunie Guvernul României a decis ca beneficiarii care nu respectă întocmai principiile europene şi prevederile legislaţiei în vigoare să fie penalizaţi în funcţie de gravitatea abaterilor săvârşite. Aceste reglementări urmează să fie aplicate în perioada de programare 2014 -2020.

În acest sens Executivul a adoptat o ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici a declarat că prin aplicarea corecţiilor financiare beneficiarilor de fonduri europene se urmăreşte îmbunătăţirea şi eficientizarea mecanismului de prevenire şi gestionare a neregulilor.

La 8 aprilie ministrul a anunţat că va fi creată, la nivelul MFE, o direcţie pentru corecţii financiare care va reanaliza toate penalizările pe proiecte europene date de autorităţile române până acum în vederea asigurării unei coerenţe a corecţiilor financiare.

După reanalizarea corecţiilor din anii anteriori, se va crea un registru unic al corecţiilor financiare, astfel încât oricine să vadă cum a interpretat statul o anumită speţă, inclusiv cetăţeanul de pe stradă.

Categories
Financiar bancar Ştiri

România va suporta corecţii financiare de 25%

economieConform Hotărârii de Guvern privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, conform solicitării Comisiei Europene (CE), publicată  în Monitorul Oficial, statul român trebuie să suporte corecţii financiare de 25% pentru cererile de rambursare aferente proiectelor selectate pe baza procedurilor nerevizuite, anterior anului 2012.

În perioada 29 ianuarie-01 februarie, CE a desfăşurat un audit de monitorizare pentru evaluarea progresului implementării recomandărilor referitoare la verificările de prim nivel ale Autorităţii de Management, din raportul final al misiunii de audit din aprilie-mai 2012. Ca urmare a misiunii de follow-up, plăţile către România au fost reluate, se arată într-un comunicat al MFE.

Categories
Legislaţie utilă Ştiri

Comisia Europeană a oferit recomandări privind achiziţiile publice

images (3)La iniţiativa Ministerului Fondurilor Europene a fost realizat şi publicat Ghidul privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de Autorităţile de Management şi Organismele Intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice. Ghidul a fost adoptat prin Ordin comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al Ministrului Economiei, al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, al Ministrului Transporturilor, respectiv al Ministrului Fondurilor Europene.
Pentru a îndrepta greşelile din perioada 2009 – 2011, Guvernul României a decis să suporte de la bugetul de stat contravaloarea corecţiilor financiare aplicate de Comisia Europeană pentru instituţiile publice finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional, respectiv pentru operatorii de apă şi alţi beneficiari din cadrul Programului Operaţional Mediu.