Tag-Archive for » COR «

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 810 din data de 21 septembrie 2018, a fost publicat Ordinul nr. 1943/4869/2018 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011.

Clasificarea ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

cor
Pe parcursul anului 2013, clasificarea ocupaţiilor din România a suferit mai multe modificări.

Printre cele mai recente şi importante modificări legislative au fost operate prin H.G. nr. 1116/2013 pentru completarea H.G. nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08, publicată în Monitorul Oficial nr. 836 din 24 decembrie 2013, cu intrare în vigoare la 22 februarie 2014.

Astfel, prin H.G. nr. 1116/2013 se introduc reglementări prin care se explicitează structura COR şi se introduc grupe de bază noi în domeniul educaţiei.

Utilizarea Clasificării ocupaţiilor din România va fi obligatorie pentru elaborarea standardelor ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, respectiv a standardelor de pregătire profesională, precum şi a calificărilor necesare pe piaţa muncii.