Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Sprijin pentru copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului a fost recent modificată de Legea nr. 239/2023.

Categories
Asigurări sociale Protecţie socială Social Ştiri

Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte unuia dintre părinţi pe baza convenţiei autentificate de un notar public cu ocazia divorţului

Legea nr. 114/2023 prevede modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.

Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau a convenţiei autentificate de un notar public cu ocazia divorţului ori, în caz de neînţelegere, pe baza hotărârii judecătoreşti sau a ordinului de protecţie emis de instanţa judecătorească, părintelui/persoanei căruia/căreia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau la care s-a stabilit reşedinţa copilului.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

MIPE va implementa măsuri pentru a răspunde nevoilor punctuale ale femeilor și copiilor care sunt în situații dificile

În perioada 2021 – 2027, mamele aparținând grupurilor vulnerabile vor beneficia de măsuri de sprijin în valoare totală de peste 446 de milioane de euro, finanțate prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 și Programul Educație și Ocupare 2021-2027.

Sunt vizate domenii precum ocupare, servicii suport pentru familiile monoparentale, pentru copiii cu părinți plecați în străinătate, sprijin material pentru mame și nou-născuți din grupuri vulnerabile.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Programele sportive dedicate copiilor şi juniorilor sunt susţinute financiar!

Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 a fost recent modificată de Legea nr. 288/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1054/2022.

Se prevede că din sumele alocate de la bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive minimum 30% din cuantumul aprobat va fi direcţionat către susţinerea programelor sportive dedicate copiilor şi juniorilor.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Valoarea drepturilor de îmbrăcăminte a copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, majorată!

Hotărârea nr. 838/2022 prevede stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico – sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural – sportive, precum şi sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în centre maternal.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Propunere privind un nou act legislativ al UE care să prevină și să combată abuzul asupra copiilor

ComisiaEuropeană a prezintat o propunere privind un nou act legislativ al UE care să prevină și să combată abuzul sexual online asupra copiilor.

Un nou centru independent al UE privind abuzul sexual asupra copiilor („Centrul UE”) va sprijini eforturile furnizorilor de servicii, prin îndeplinirea rolului de centru de expertiză, prin furnizarea de informații fiabile referitoare la materialul identificat, prin primirea și analizarea rapoartele furnizorilor pentru a identifica semnalările eronate și pentru a evita ca acestea să fie înaintate autorităților de aplicare a legii, prin transmiterea rapidă a rapoartelor relevante pentru a se lua măsurile corespunzătoare de asigurare a respectării legii și prin acordarea de sprijin victimelor.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Protecţie socială

Noi măsuri de sprijin acordate în contextul crizei militare!

Având în vedere criza actuală existentă la graniţa României cu Ucraina generată de conflictul militar a fost adoptată OUG nr. 20/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 231/2022.

Categories
Social Ştiri

Procedura de înscriere în Registrul psihologilor din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei

Hotărârea nr. 60/2021 prevede aprobarea Procedurii de înscriere în Registrul psihologilor acreditaţi să furnizeze serviciile de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID – 19 – “Din grijă pentru copii”.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Învăţământ şi educaţie Ştiri

Comisia publică un raport privind impactul COVID-19 asupra educației și îngrijirii copiilor preșcolari

Comisia Europeană a publicat un raport care analizează „înțelegerea și gestionarea impactului crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra sectorului educației și îngrijirii copiilor preșcolari”.

Categories
Articole Drept civil

Instanţa de tutelă poate dispune compensaţia obligaţiilor de întreţinere datorate de fiecare părinte copilului care nu locuieşte cu acesta!

Înalta Curte de Casaţie şi Justitţie a fost sesizată să se pronunţe asupra unui recurs în interesul legii.