Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Preşedinte!

Preşedintele României a semnat următoarele decrete:

Categories
Internaţional Ştiri

CEDO s-a pronunţat în mai multe cauze împotriva României!

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în următoarele cauze împotriva României:

1. Pop împotriva României

Cu unanimitate, Curtea a constatat încălcarea art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, motiv pentru care au fost acordați reclamantului 9.000 de euro cu titlul de daune morale și 1.445 euro cheltuieli de judecată.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

CEDO a pronunţat mai multe condamnări împotriva României!

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în următoarele cauze:

1. Ivan și alții împotriva României

Curtea a constatat încălcarea art. 3 al Convenției Europene a Drepturilor Omului în ceea ce privește existența unor condiții inadecvate de detenție. Au fost acordați reclamanților 58.000 de euro.

Categories
Legislaţie internaţională Ştiri Transporturi

Legislaţia privind aviaţia civilă va suferi modificări!

Pe 13 decembrie 2017 (Prin Legea nr. 252, publicată în Monitorul Oficial nr. 1013 din 21 decembrie 2017)  a fost adoptată Legea pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile („Convenţia”) şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor („Protocolul”), adoptate la Cape Town în data de 16 noiembrie 2001.
Categories
Articole Drept civil

Ce înseamnă venituri de natură profesională altele decât cele salariale și venituri din activități profesionale?

Multe persoane pensionate au primit decizie de la casa de pensii pentru a restitui suma încasată cu titlu de pensie. Motivele sunt diferite de la caz la caz, însă majoritatea căutându-și dreptatea au contestat în instanță aceste decizii.

Caz practic

Reclamanta a solicitat instanței să anuleze decizia emisă de casa de pensii prin care a fost anunțată că trebuie să restituie suma de 3.950 lei reprezentând suma încasată necuvenit cu titlu de pensie, deoarece în perioada 1 ianuarie 2013-31 mai 2013 când a fost pensionată anticipat, a obținut suma de 331 lei din încheierea unor polițe de asigurare.

Categories
Articole Drept penal Internaţional Legislaţie internaţională

Oricine are dreptul la o judecată efectuată într-un termen rezonabil! Cauza Dragomir contra României

J

De-ar fi să-i dăm crezare lui François de la Rochefoucauld, „pentru cei mai mulți oameni, iubirea de dreptate nu semnifică altceva decât frica de a suferi de pe urma injustiției”. În căutarea justiției, oamenii pot să bată ani la rând drumurile către instanțe, mai ales dacă sunt convinși pe deplin că dreptatea e de partea lor.

Categories
Articole Drept penal

Avocat ales asistă mai mulţi inculpaţi care au interese contrare. Consecinţe

descărcareservUnul dintre principiile fundamentale ale procesului civil este dreptul la apărare care prevede că părţile au dreptul, în tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, după caz, asistate în condiţiile legii.

Părţile şi subiecţii procesuali principali au dreptul de a se apăra ei înşişi sau de a fi asistaţi de avocat.

Încheierea unui contract de asistenţă juridică presupune manifestarea de voinţă atât a avocatului, cât şi a persoanei care are calitatea de suspect, respectiv inculpat într-o cauză.
Împuternicirea avocaţială reprezintă dovada faptului că între avocat şi suspect sau inculpat s-a încheiat o convenţie în baza căreia avocatul acordă asistenţă juridică suspectului sau inculpatului.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Internaţional Legislaţie internaţională Organizare judiciară

Cauza Bălteanu versus România. Orice persoană are dreptul de a-i fi respectată viața privată!

jusDupă cum nimeni nu se naște învățat, nici legea, la zămislire, nu-i perfectă. Este minunat că putem învăța oricând ceva nou, inclusiv din greșeli, și minunat este că legea-i perfectibilă. Mai puțin minunat e când vine clipa suportării consecințelor, pentru erorile omenești și imperfecțiunile legislative.

Categories
Legislaţie internaţională Ştiri

Care este forma în care trebuie introdusă o reclamaţie?

curtea de justie
Prin cererea de decizie preliminară introdusă de Korkein oikeus (Finlanda) la 9 mai 2016, judecătorul finlandez se întreabă cu privire la forma în care trebuie introdusă o reclamație.

Întrebările preliminare expuse în speţă prevăd:

  • Articolul 31 alineatul (4) din Convenția de la Montreal trebuie interpretat în sensul că menținerea dreptului de a introduce acțiunea presupune, pe lângă formularea reclamației în termen, ca reclamația să fie formulată în termen și în scris în sensul articolului 31 alineatul (3)?
  • În cazul în care menținerea dreptului de a introduce acțiunea presupune ca reclamația introdusă în termen să ia forma scrisă, articolul 31 alineatul (3) din Convenția de la Montreal trebuie interpretată în sensul că cerința referitoare la forma scrisă poate fi îndeplinită prin mijloace electronice inclusiv prin înregistrarea daunei reclamate în sistemul informațional al operatorului de transport aerian?
  • Convenția de la Montreal se opune unei interpretări potrivit căreia cerința privind forma scrisă se consideră îndeplinită atunci când, cu cunoștința pasagerului, un reprezentant al operatorului de transport aerian introduce reclamația/plângerea cu privire la daună în scris în sistemul operatorului de transport aerian, fie în format hârtie, fie prin mijloace electronice?
  • Articolul 31 din Convenția de la Montreal impune alte condiții privind conținutul reclamației decât cea că transportatorului aerian trebuie să i se aducă la cunoștință prejudiciul suferit?
Categories
Piaţa muncii Ştiri

Stimulent financiar pentru cei care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței

muncaAngajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți pe timpul vacanțelor vor beneficia de un stimulent financiar lunar din partea statului.

Astfel, reglementările în vigoare prevăd că angajatorii pot să primească de la stat, în fiecare lună, un stimulent financiar în valoare de 50% din indicatorul social de referință în vigoare, acordat din bugetul asigurărilor de șomaj, pentru fiecare elev și student încadrat în muncă.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a precizat că de stimulentul financiar lunar vor beneficia doar angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza:

  • unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial;
  • unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.

De asemenea, pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor.