Categories
Organizare judiciară

A fost ratificat Acordul la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud – Est!

Acordul dintre părţile la Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud – Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice şi date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare şi semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018 a fost ratificat prin Legea nr. 339/2023.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social Ştiri

Măsuri privind monitorizarea implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Ordinul nr. 637/2023 prevede aprobarea instrumentarului de colectare şi raportare a datelor utilizat pentru a culege datele necesare pentru calcularea indicatorilor, precum şi a modelelor rapoartelor de monitorizare şi evaluare pentru monitorizarea implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Dreptul muncii Funcţionari publici Internaţional

CEDO. Cauza Poienaru împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost sesizată cu o pretinsă încălcare a art. 10 din Convenţie, privind libertatea de exprimare.

Pe scurt, reclamantul a publicat pe blogul său trei articole intitulate “Şefii APIA băgaţi în şedinţe”; “Un dialog. . .balcanic” şi “5 – 4. Ca la teatru!”, în care a descris ceea ce el considera a fi nereguli în activitatea APIA. În articolele sale, reclamantul a criticat procedura de atribuire a fondurilor către agricultori, numirea în funcţie a directorului APIA Cluj şi gestionarea defectuoasă a fondurilor UE în agricultură.

Categories
Asigurări sociale Protecţie socială Social Ştiri

Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte unuia dintre părinţi pe baza convenţiei autentificate de un notar public cu ocazia divorţului

Legea nr. 114/2023 prevede modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.

Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau a convenţiei autentificate de un notar public cu ocazia divorţului ori, în caz de neînţelegere, pe baza hotărârii judecătoreşti sau a ordinului de protecţie emis de instanţa judecătorească, părintelui/persoanei căruia/căreia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau la care s-a stabilit reşedinţa copilului.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE și Ucraina își vor recunoaște și executa reciproc hotărârile judecătorești

Consiliul UE a convenit să stabilească relații convenționale cu Ucraina în cadrul Convenției de la Haga privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine în materie civilă sau comercială (așa-numita „Convenție privind hotărârile judecătorești”).

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

Convenţia referitoare la înfiinţarea Centrului internaţional de informare ştiinţifică îşi încetează valabilitatea

Legea nr. 81/2023 prevede aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei referitoare la înfiinţarea Centrului internaţional de informare ştiinţifică şi tehnică, semnată la 27 februarie 1969 la Moscova.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Protectia mediului Ştiri

Acord între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei

Hotărârea nr. 164/2023 prevede aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2022, privind punerea în aplicare a Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Drept penal Internaţional

CEDO. Cauza Negulescu împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost sesizată cu o cauza care priveşte acuzaţii potrivit cărora procesul penal îndreptat împotriva reclamantei pentru o infracţiune minoră a fost inechitabil, în măsura în care instanţa s-a bazat pe declaraţiile unor martori cărora reclamanta nu le-a putut adresa întrebări.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

România a aderat la Convenţia cu privire la înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic

Legea nr. 380/2022 prevede aderarea României la Convenţia cu privire la înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic, adoptată la New York la 12 noiembrie 1974 şi deschisă spre semnare la New York la 14 ianuarie 1975.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

A fost ratificată Convenţia privind Organizaţia Internaţională de Asistenţă Maritimă pentru Navigaţie

Legea nr. 289/2022 prevede ratificarea Convenţiei privind Organizaţia Internaţională de Asistenţă Maritimă pentru Navigaţie, deschisă spre semnare în perioada 27 ianuarie 2021 – 26 ianuarie 2022, semnată de România la Paris la 23 septembrie 2021.