Categories
Autorităţi şi instituţii publice Internaţional Ştiri

Protocolul privind Convenţia referitoare la infracţiuni săvârşite la bordul aeronavelor, supus spre ratificare!

Protocolului încheiat la Montreal la 4 aprilie 2014 şi semnat de România la 13 decembrie 2019 pentru amendarea Convenţiei referitoare la infracţiuni şi la anumite alte acte săvârşite la bordul aeronavelor a fost supus spre ratificare Parlamentului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Acte normative discutate astăzi de Guvern!

Guvernul a dat publicităţii lista actelor normative care se află pe agenda sedinţei de astăzi:

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Protecţia ecosistemelor montane fragile, o prioritate!

A fost acceptat amendamentul adoptat la cea de-a cincea Conferinţă a părţilor, la Lillafured la 12 octombrie 2017, la Convenţia – cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost adoptate amendamente la mai multe tratate din domeniul circulaţiei rutiere

Ordinul nr. 513/2021 prevede publicarea textelor unor amendamente la o serie de tratate multilaterale în domeniul circulaţiei rutiere.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

CEDO s-a pronunţat în mai multe cauze împotriva României!

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în următoarele cauze împotriva României:

1. Lengauer şi alţii împotriva României

În unanimitate, Curtea a reţinut că a fost încălcat articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.

2. Büttner şi alţii împotriva României

În unanimitate, Curtea a reţinut că a fost încălcat articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.

În unanimitate, Curtea a reţinut că a fost încălcat articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.

4. Dimitrie Dan Popescu şi alţii împotriva României

În unanimitate, Curtea a reţinut că a fost încălcat articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.

5. Moloțiu și alții împotriva României

În unanimitate, Curtea a reţinut că a fost încălcat articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Preşedinte!

Preşedintele României a semnat următoarele decrete:

Categories
Internaţional Ştiri

CEDO s-a pronunţat în mai multe cauze împotriva României!

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în următoarele cauze împotriva României:

1. Pop împotriva României

Cu unanimitate, Curtea a constatat încălcarea art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, motiv pentru care au fost acordați reclamantului 9.000 de euro cu titlul de daune morale și 1.445 euro cheltuieli de judecată.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

CEDO a pronunţat mai multe condamnări împotriva României!

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în următoarele cauze:

1. Ivan și alții împotriva României

Curtea a constatat încălcarea art. 3 al Convenției Europene a Drepturilor Omului în ceea ce privește existența unor condiții inadecvate de detenție. Au fost acordați reclamanților 58.000 de euro.

Categories
Legislaţie internaţională Ştiri Transporturi

Legislaţia privind aviaţia civilă va suferi modificări!

Pe 13 decembrie 2017 (Prin Legea nr. 252, publicată în Monitorul Oficial nr. 1013 din 21 decembrie 2017)  a fost adoptată Legea pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile („Convenţia”) şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor („Protocolul”), adoptate la Cape Town în data de 16 noiembrie 2001.
Categories
Articole Drept civil

Ce înseamnă venituri de natură profesională altele decât cele salariale și venituri din activități profesionale?

Multe persoane pensionate au primit decizie de la casa de pensii pentru a restitui suma încasată cu titlu de pensie. Motivele sunt diferite de la caz la caz, însă majoritatea căutându-și dreptatea au contestat în instanță aceste decizii.

Caz practic

Reclamanta a solicitat instanței să anuleze decizia emisă de casa de pensii prin care a fost anunțată că trebuie să restituie suma de 3.950 lei reprezentând suma încasată necuvenit cu titlu de pensie, deoarece în perioada 1 ianuarie 2013-31 mai 2013 când a fost pensionată anticipat, a obținut suma de 331 lei din încheierea unor polițe de asigurare.