Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

Hotărârea nr. 849/2023 prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Ştiri

Modificări ale procedurii privind activitatea de control din cadrul ANOFM

Procedura privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă a fost modificată și completată de Ordinul nr. 330/2023.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Norme privind controlul îndeplinirii obligaţiilor de securitate cibernetică pentru spaţiul cibernetic naţional civilă

Ordinul nr. 105/2022 prevede aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privind verificarea şi controlul îndeplinirii obligaţiilor de securitate cibernetică pentru spaţiul cibernetic naţional civilă.

Categories
Asigurări sociale Social Ştiri

Activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate au fost completate de Ordinul nr. 554/2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

ANAF demarează controale la contribuabili ce au intermediat obţinerea unor poliţe de garanţie bancară

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală derulează o serie de controale antifraudă fiscală la contribuabili ce au intermediat obţinerea unor poliţe/scrisori de garanţie bancară pentru societăţi care deţineau calitatea de beneficiari ai unor contracte încheiate cu diverse autorităţi publice, având ca presupuşi emitenţi o instituţie bancară din Lituania şi două societăţi de asigurări din Franţa, respectiv Cipru.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Normele metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor asupra transporturilor rutiere

Ordinul nr. 1324/2022 prevede modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Finanţelor a demarat ample acțiuni de verificare a pieței de combustibil

Ministerul Finanţelor anunţă că în baza dispoziţiei date de Prim-ministrul României privind activarea imediată a instituţiilor de control şi verificare a situaţiei generate de creşterea nejustificată a preţurilor la carburanţi, s-a solicitat Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), demararea unei ample acţiuni de verificare a pieţei combustibilului din România, conform atribuţiilor legale.

Categories
Activităţi industriale Agricultură şi silvicultură Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Norma sanitar veterinară privind organizarea activităţii de control sanitar-veterinar are valabilitate prelungită

A fost prelungită aplicabilitatea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Activitatea de control desfăşurată de ASF. Modificări

Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost recent modificat de Regulamentul nr. 10/2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede modificarea procedurii de control desfăşurată de către ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică proiectul de Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către A.S.F.