Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru venituri din chirii

imagesPotrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă publicat de Ministerul Finanţelor Publice, persoanele care realizează venituri din chirii ar putea plăti, de la 1 ianuarie 2014, contribuţii de asigurări sociale de sănătate indiferent dacă mai realizează sau nu şi alte venituri, baza de calcul pentru stabilirea contribuţiei fiind plafonată la de cinci ori câştigul salarial mediu brut.
Nivelul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este de 5,5%.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Fondul pentru mediu – modificări

modif-legislative

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Fondului de Mediu supune consultării publice a proiectului de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Schimbările preconizate au ca scop clarificarea aplicării juste şi echitabile a taxelor şi contribuţiilor la Fondul pentru mediu, precum şi corelarea prevederilor legale din alte acte normative care privesc atât sursele de venit la bugetul Fondului pentru mediu, cât şi proiectele şi programele ce se finanţează din acestea. Instituirea taxei pentru eliminarea finală prin depozitare şi correcturile aduse textului iniţial se vor constitui în instrumente menite a asigura îndeplinirea obligaţiilor de colectare separată, tratare – reciclare şi valorificare a deşeurilor municipale şi deşeurilor de ambalaje ce revin României ca stat membru al Uniunii Europene şi se vor traduce, prin încasări mai mari la bugetul Fondului pentru mediu, în surse de finanţare pentru proiectele şi programele enumerate mai sus.

Astfel modificarea vizează reglementarea modalităţii de calcul a contribuţiei şi în situaţia în care unităţile administrativ teritoriale, aveau această obligaţie, nu au organizat serviciul public de salubrizare. La acest moment, există unităţi administrativ-teritoriale care, pe motiv că nu colectează nicio cantitate de deşeuri municipale, nu plătesc contribuţie la Fondul pentru mediu.

De asemenea proiectul de act normativ priveşte definirea bazei de impunere în cazul introducerii pe piaţa naţională a substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu prin achiziţii intracomunitare.

Categories
Asigurări de sănătate Ştiri

Dispoziţii din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii – neconstituţionale

judecatoriePotrivit unui comunicat al Curții Constituționale, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Alexandra Cristina Pană în Dosarul nr. 74649/3/CA/2011 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în redactarea  de la data intrării în vigoare a acestora şi până la modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2008, sunt neconstituţionale în măsura în care obligă persoanele ce datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra veniturilor din pensii la plata acestei contribuţii cumulat cu cea datorată asupra veniturilor obţinute din cedarea folosinţei bunurilor, din dividende şi dobânzi, din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi din alte venituri care se supun impozitului pe venit.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Proiect de ordin cu modificări la plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit

A fost prezentat proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.
În modul acesta modificările vizează formularele 200 precum şi instrucţiunile privind completarea şi depunerea acestora, formularele 260, caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor.

Categories
Dreptul muncii

Schimbări în modul de calcul al pensiilor

Se supune dezbaterii un nou proiect de lege pentru modificarea art. 96 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Modificare vine deoarece nu se consideră  corect ca pentru fracţiuni de an lucrate să se impartă punctajul obţinut la 12, numărul de luni în an luni , în loc de numărul de luni muncite efectiv pentru care s-au plătit contribuţiile de asigurări sociale. Noile modificări, de asemenea  îi asigură salariatului dreptul de a fi informat referitor la îndeplinirea obligaţiilor fiscale ale angajatorului, adică dacă acesta îi achită lunar contribuţiile pentru viitoare sa pensie. În Expunerea de motive a acestui proiect se specifică că, pe lângă controlul statului pe această linie este binevenită şi implicarea angajatului, oferindu-i posibilitatea acestuia de a-l acţiona în judecată pe cel care nu respectă acest principiu.  Acest proiect a fost înregistrat la Senat pentru dezbatere.