Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

ANAF a actualizat listele persoanelor juridice care înregistrează obligații fiscale restante

În conformitate cu cadrul legal aplicabil, ANAF a actualizat pe portalul propriu listele persoanelor juridice care înregistrau obligații fiscale restante la 30.06.2022 și neachitate până la data de 31.07.2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Inspectorii ANAF au desfășurat controale în luna iunie la peste 4.200 de contribuabili

Unul dintre obiectivele majore ale ANAF este combaterea evaziunii fiscale, un flagel al economiei care păgubește bugetul general consolidat de resursele necesare bunei desfășurări a statului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

ANAF atenţionează cu privire la mesajele false transmise în numele instituţiei

La sesizarea unor contribuabili, ANAF atenţionează, la nici o lună de la precedentele emailuri ale unor infractori cibernetici, cu privire la mesaje false transmise în numele instituţiei, prin care contribuabilii sunt anunţaţi că au de plătit ”impozite către sistemul bugetar din România”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

De la începutul anului ANAF a aplicat 959 amenzi în valoare totală de 2,70 mil. lei

ANAF anunţă că în urma controalelor efectuate la contribuabilii persoane juridice și fizice, în perioada ianuarie-mai 2022, inspecția fiscală a înregistrat următoarele rezultate:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

ANAF a dezvoltat un nou serviciu electronic

Agenția Naţională de Administrare Fiscală a dezvoltat un nou serviciu
electronic, SEMINARII WEB, care va fi pus la dispoziţia contribuabililor începând cu luna mai 2022.

Prin intermediul acestui serviciu unităţile fiscale vor susţine sesiuni online de informare a contribuabililor pe diferite teme de interes.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

ANAF intensifică activitățile de îndrumare și asistență în domeniul fiscal

Agenția Națională de Administrare Fiscală intensifică, în anul 2022,
activitățile de îndrumare și asistență în domeniul fiscal, manifestându-și în acest sens rolul activ pentru sprijinirea contribuabililor în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale ce le revin.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Procedura plăţii sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale

Contribuabilii care utilizează regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal au obligaţia să completeze şi să depună la organul fiscal competent o declaraţie specială de TVA, prin mijloace electronice puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pe pagina proprie de internet.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Noutăţi privind administrarea marilor contribuabili!

A fost publicat Ordinul nr. 1721/2021 prin care se stabileşte competenţa de administrare a marilor contribuabili în sarcina Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se efectuează selecţia/actualizarea acestora, pentru:
a) contribuabilii mari aflaţi în administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili la data de 31 decembrie 2021;
b) contribuabilii mari care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul ordin.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

A fost aprobată procedura de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor acordată de către ANAF

A fost aprobată procedura de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor acordată de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de coordonare metodologică a activităţii de aplicare unitară a legislaţiei fiscale şi procedural fiscale desfăşurate de structurile de asistenţă contribuabili, precum şi în domeniul tehnologiei informaţiei.

În acest sens a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 998/2021, Ordinul nr. 1233/2021.

Cu data 19 octombrie 2021 orice altă dispoziţie contrară privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor acordate de către organul fiscal central îşi încetează aplicabilitatea.

Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor constau în furnizarea de informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care aceştia trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii declarative/de plată şi/sau fiscale/contabile.

Pentru a beneficia de îndrumare şi asistenţă, contribuabilii se adresează cu cereri privind problematica fiscală, precum şi cea în domeniul tehnologiei informaţiei, după caz, organelor fiscale competente direct, prin reprezentantul legal sau prin împuternicit ori reprezentant fiscal.

În cazul în care se constată că un contribuabil adresează mai multe cereri, sesizând aceeaşi problemă, acestea se conexează, contribuabilul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate cererile depuse.

Potrivit ştirilor juridice, cererile contribuabililor se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare.

Termenul de soluţionare poate fi prelungit în situaţia în care sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru soluţionarea cererii sau în cazuri excepţionale, atunci când problematica supusă analizei este complexă şi/sau sunt necesare puncte de vedere de la alte structuri de specialitate, alte instituţii sau autorităţi publice, inclusiv de la Comisia Europeană sau alte organisme internaţionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative

Proiect. Procedura de asistenţă a contribuabililor acordată de ANAF

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor/plătitorilor acordată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și de coordonare metodologică a activității de aplicare unitară a legislației fiscale și procedural fiscale desfăsurate de structurile de asistență contribuabili, precum și în domeniul tehnologiei informației.