Tag-Archive for » contravenţie «

De multe ori proprietarul unei mașini încredințează vehiculul unei alte persoane spre a-l conduce. Există situații în viața de zi cu zi când agenți ai poliției locale au solicitat proprietarului mașinii să le comunice cine este persoana care circulă cu vehiculul pe drumurile publice, iar acesta nu s-a conformat. Atunci polițistul local a aplicat o amendă proprietarului mașinii pentru necomunicarea informațiilor solicitate.

Nemulțumiți de amenda primită, aceștia au contestat în instanță procesul-verbal de contravenție, iar soluțiile pronunțate au fost diferite dovedind o practică neunitară în materie. Astfel, a fost sesizată ÎCCJ pentru a clarifica dacă polițistul local are competențe să solicite aceste relații și să aplice sancțiuni contravenționale sau această atribuție aparține exclusiv polițistului rutier. Mai mult …

noul sediu pentru inmatriculari auto din pipera

Traficul rutier este o piatră de încercare pentru nervii șoferilor și, totuși, plăcerea de a conduce propria mașină pălește în fața unor drumuri pline de gropi și foarte aglomerate. Pentru că șansa de a putea merge în condiții civilizate fără să pierzi ore întregi blocat în trafic, pare o iluzie, legiuitorul a decis că poate să facă lumină cu privire la procedurile de înmatriculare, radiere, suspendare a înmatriculării.

Astfel, a apărut Ordonanța nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice publicată în Monitorul Oficial nr. 685 din 23 august 2017. Prevederile sale se aplică de la 2 septembrie 2017. Mai mult …

Acordarea voucherelor de vacanţă bugetarilor a creat un adevărat val de incertitudine, când vor fi acordate, care este modalitatea de acordare, care este valoarea acestora iar după apariţia Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice aceste nelămuri au persistat.

Însă o noutate legislativă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 506/2017, şi anume O.U.G. nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă. Mai mult …

Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Potrivit ştirilor juridice un articol din actul normativ menţionat mai sus a făcut obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate, şi anume art. 103 alin. 1 lit. c) şi alin. 1 indice 1. Mai mult …


Legea română prevede faptul că detașarea este actul prin care angajatorul dispune schimbarea temporară a locului de muncă la un alt angajator pentru a executa unele lucrări în interesul acestuia. Regula este că detașarea poate fi dispusă pe cel mult un an și perioada poate fi prelungită pentru motive obiective și doar cu acordul ambelor părți din 6 în 6 luni.

Salariatul poate refuza detașarea doar în mod excepțional și pentru motive temeinice personale. Salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare și la o indemnizație de detașare. Mai mult …


Cei care apasă pedala de accelerație peste limita legală nu au înțeles că „viteza scurtează nu numai distanța, dar deseori și zilele vitezomanului”.  (Mihai Cuceareavii) În plus, pun în pericol și viața celorlalți participanți la trafic. Poliția a instalat camere video și radare pe șosele pentru a-i prinde și amenda  pe cei certați cu legea, în speranța evitării producerii de accidente rutiere cu consecințe nedorite.

Se întâmplă de multe ori ca vitezomanul să circule cu viteză într-o localitate i să fie oprit de polițistul rutier la câțiva km distanța de locul faptei, ocazie cu care  i se întocmește un proces-verbal contravențional și i se aplică o amendă. Acest fapt a determinat sesizarea ÎCCJ care urma să stabilească dacă polițistul rutier poate încheia procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției în baza informațiilor comunicate prin radio de către operatorul radar, aflat în alt loc decât acela în care se află polițistul rutier. Mai mult …

Manifestaţiile de stradă, protestele, sunt reglementate în legislaţie prin Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

Libertatea cetăţenilor de a-şi exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură, de a organiza mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, procesiuni şi orice alte întruniri şi de a participa la acestea este garantată prin lege. Asemenea activităţi se pot realiza numai paşnic şi fără niciun fel de arme.

Se prevăd şi sancţiuni în cazul în care nu sunt respectate dispoziţiile legale. Una dintre contravenţii prevăzută de legislaţie, art. 26 alin. 1) lit. e) din legea menţionattă anterior, este instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni violente sau alte manifestări, cu intenţia de zădărnicire ori tulburare, în orice mod, a adunărilor publice. Mai mult …

burse-de-studiu-in-greciaPoate s-a întâmplat vreodată să fim sancţionaţi contravenţional pentru săvârşirea unei contravenţii. Astfel, ne întrebăm ce se întâmplă dacă fapta a fost greşit încadrată şi sancţionată cu o amendă care nu corespunde faptelor săvârşite? Vom analiza un caz practic pentru a observa care este practica instanţelor.

Potrivit ştirilor juridice, instanţa a reţinut că agenţii constatatori nu au efectuat o încadrare juridică corespunzătoare a primei fapte săvârşite de către contravenientă şi pentru care acesta a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 27.500 lei.

Fapta constatată, neemiterea bonului fiscal, a fost încadrată la prevederile art. 11 alin. 1 lit. e) pct. vi) din O.U.G. nr. 28/1999, deşi, din probele administrate, rezultă că fapta se încadrează la prevederile art. 11 alin. 1 lit. e) pct. iv) din O.U.G. nr. 28/1999, potrivit cărora „Contravenţiile prevăzute la art. 10 se sancţionează cu amendă aplicată operatorilor economici, după cum urmează: e) cele prevăzute la art. 10 lit. c) şi d): 4. (iv) cu amendă în cuantum de 17.500 lei, în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este cuprinsă între 300 lei şi 1.000 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului. Mai mult …

 imagesjurMajoritatea dintre noi poate am fost sancţionaţi la un moment dat cu o amendă contravenţională însă am considerat că am fost sancţionaţi pe nedrept iar fapta nu a existat fiind tentaţi să nu fim de acord cu procesul verbal de constatare a contravenţiei.

Potrivit legislaţiei, art. 31 alin. 1) din O. G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

În ceea ce priveşte termenul de 15 zile, ne întrebăm dacă în acest termen trebuie şi motivată plângerea şi dacă aceasta este supusă procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecata prevăzută de art. 200 din Codul de procedură civilă. Mai mult …

VOT - PARLAMENT - CROITORU
În data de 5 octombrie, Senatul a adoptat Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale, care prevede că în cazul lipsei rovinietei valabile, atunci când contravenția este depistată cu ajutorul camerelor video, procesul-verbal se încheie în maximum 30 de zile de la data la care șoferul a circulat fără rovinietă valabilă.

Ceea ce s-a omis din textul legii face referire la stabilirea unui termen care să curgă între săvârșirea propriu-zisă a contravenției și constatarea acesteia, ce duce la încălcarea principiul eficienței răspunderii contravenționale, conform căreia răspunderea trebuie să intervină într-un termen cât mai apropiat de cel al comiterii contravenției. Astfel, şoferii vor primi procesele-verbale de constatare a contravenției la intervale de câteva luni de la săvârșirea contravenției.

O alta modificare specificată în Propunerea legislativă consta în reducerea termenului de comunicare a procesului-verbal de contravenție de la două luni la 15 zile cu atașarea fotografiei doveditoare că vehiculul a circulat în data respectivă pe tronsonul de drum în cauză, precum și actul doveditor al lipsei rovinietei.