Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Instanţa de judecată poate invoca, din oficiu, prescripţia executării sancţiunii contravenţionale!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost sesizată în vederea pronunţării, pe calea recursului în interesul legii, asupra următoarei probleme de drept:

În aplicarea art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în litigiile având ca obiect plângere contravenţională, instanţa de judecată poate invoca, din oficiu, prescripţia executării sancţiunii contravenţionale?

Categories
Ştiri Transporturi Turism

Sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor minime de amenajare a pârtiilor de schi!

Hotărârea Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement a fost modificată de Hotărârea nr. 1349/2022.

Categories
Protecţia consumatorului Ştiri

Extrasele de cazier comercial sunt valabile 6 luni!

Înregistrarea în cazierul comercial se efectuează în mod obligatoriu de către comisarul titular al procesului – verbal de constatare a contravenţiei prin înscrierea tuturor datelor de identificare ale operatorului economic/profesionistului şi completarea tuturor informaţiilor din cazierul comercial sau de către un alt comisar desemnat de către şeful ierarhic superior, în cazul în care comisarul titular, din motive obiective, nu poate efectua înregistrarea.

Categories
Economie Ştiri

Metale feroase interzise de a fi achiziţionate de la persoanele fizice!

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora a fost recent completată de Legea nr. 166/2022.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Noi obligaţii cad în sarcina entităţilor în scopul prevenirii spălării banilor

OUG nr. 53/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 394/2022, prevede modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Plângerea împotriva procesului verbal de contravenţie poate fi depusă la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul contravenientul

Din data de 24 aprilie 2022 sunt aplicabile noi dispoziţii cu privire la competenţa de soluţionare a plângerii împotriva procesului verbal de contravenţie.

Categories
Articole Protecţie socială

O nouă sancţiune va fi aplicată celor care nu respectă măsurile privind combaterea efectelor pandemiei

Legea nr. 295/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1183/2021, prevede modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.