Tag-Archive for » contract de mandat «

Potrivit legislaţiei, preşedintele asociaţiei de proprietari sau membrii comitetului executiv pot fi remuneraţi pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, la data adoptării bugetului anual de venituri şi cheltuieli.

În acest context în practica judiciară s-a pus problema care este instanţa competentă să soluţioneze un prejudiciu în care parte este preşedintele unei asociaţii de proprietari remuneraţi pe baza unui contract de mandat?

Într-un caz practic s-a stabilit că prin cererea adresata Judecătoriei, petenta, Asociaţia de Proprietari, a solicitat în contradictoriu cu intimatul T.D.A. să fie obligat acesta la plata de despăgubiri pentru prejudiciul suferit de petentă, în suma de 9230 lei, ca urmare a managementului defectuos. Mai mult …

recuperare creante 1

Nu mai este un secret pentru nimeni că firmele de recuperare a creanțelor obișnuiesc să cumpere de la bănci portofoliul creditelor neperformante contra unor sume de bani și apoi încearcă prin orice mijloace recuperarea acestora cu vârf și îndesat de la client.

Practic, băncile fără să îi întrebe pe clienți cesionează creditele neperformante către aceste firme, iar consumatorul este anunțat la finalul tranzacției fără să i se ceară acordul cu privire la această operațiune. Din momentul cesionării creanța nu mai are caracter bancar, iar firma de recuperare care preia creanța nu îndeplinește condițiile cerute de lege pentru a avea calitatea de creditor într-un contract de credit. Clienții vizați pot invoca nulitatea cesiunii ținând cont de cele expuse anterior.

Mai mult …

contractul de mandat Ce am putea face pentru a fi prezenţi în acelaşi timp în mai multe locuri? “Nu prea multe” ar fi răspunsul. Juridic, însă, am putea încheia un contract de mandat, unul din cele mai simple şi des-aplicate contracte civile.

Mandatul este, de asemenea, unul din cele mai utile şi flexibile contracte, care se pliază pe fluiditatea raporturilor juridice. Mandatarul (persoana pe care o împuterniciţi să vă reprezinte) poate îndeplini acte din cele mai simple pentru dumneavoastră (mandantul), caz în care, în practică, nu se întocmeşte un act scris, mandatul fiind valabil şi când este consimţit verbal – de exemplu, dacă aţi rugat pe altcineva să plătească facturi pentru dumneavoastră, aţi mandatat.

Dar, mandatarul poate încheia, în numele dumneavoastră, acte din cele mai complexe, dacă se respectă condiţiile de formă pe care legea le impune. De asemenea, administratorul unei societăţi este un mandatar al acesteia, raportul societate-administrator fiind reglementat de prevederile Codului Civil (art. 2009-2042) cu privire la acest contract. Mai mult …