Categories
Pensii Ştiri

Norma privind calculul provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat a suferit modificări

Activitatea de depozitare a activelor corespunzătoare provizionului tehnic se desfăşoară în baza unui contract încheiat între administrator şi depozitarul fondului de pensii administrat privat, care are un conţinut minim similar cu cel al contractului de depozitare încheiat pentru activele fondului de pensii administrat privat.