Categories
Financiar bancar Ştiri

Contractele de credit pot fi încheiate şi la domiciliul consumatorului

Legea nr. 187/2021 prevede modificarea alin. (1) al art. 79 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Vechea reglementare prevedea că, contractele de credit nu pot fi încheiate în afara punctelor de lucru organizate în acest scop în spaţii comerciale, în condiţiile legii.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Noul indice de referinţă se poate aplica şi contractelor de credit aflate în derulare

Ministerul Finanțelor Publice vine cu precizări, după ce presa a relatat că românii care au credite prin programul Prim Casă nu vor beneficia de schimbarea ROBOR cu noua dobândă calculată în funcție de tranzacțiile efective din piață. MFP spune ferm că legea se va aplica și clienților de Prima Casă, dar, totuși, nu explică tehnic cum se va putea face acest lucru fără a fi modificată legea care reglementează programul guvernamental.

„Regula includerii în formula de calcul a ratei de dobândă a indicelui de referință calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare calculat trimestrial se aplică și programelor guvernamentale cu garanția statului – Programul Prima casă aprobat prin OUG 60/2009, Programul Prima Mașină, aprobat prin OUG 66/2014 și Programul INVESTEȘTE ÎN TINE, aprobat prin OUG 50/2018.

Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea conversiei creditelor în franci elvețieni a fost respinsă!

Proiectul de lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori a fost respins.

Acesta a fost declarat neconsituţional în 2017 de către CCR şi s-a întors în Parlament pentru reexaminare.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Darea în plată, subiect inepuizabil de sesizare a Curţii Constituţionale!

Legea privind darea în plată a fost încă de la început subiect de dispută şi a atras numeroase critici.

Potrivit ştirilor juridice, recent Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a afost contestată în integrialitatea sa fiind invocată o excepţie de neconstituţionalitate în acest sens.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că legiuitorul intervine asupra unor raporturi juridice consfinţite prin hotărâri judecătoreşti care se bucură de autoritate de lucru judecat; se arată, astfel, că prin reglementarea criticată, şi anume art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, s-a încălcat autoritatea de lucru judecat a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost respinse acţiunile în constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale sau prin care au fost respinse contestaţii la executare formulate în procedura executării silite.

Categories
Articole Drept civil Financiar bancar

Plafonul până la care poate fi dispusă darea în plată este neconstituţional?

Darea în plată a fost o lege cu “cântec”, multe dispoziţii au fost criticate iar unele au constituit motiv de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţii de neconstituţionalitate.

Art. 4 din Legea nr. 77/2016 prevede că pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

Categories
Articole Financiar bancar

Atenţie la clauzele abuzive din contractele de credit!

Cred că “numărăm pe degete” persoanele care nu au un credit în zilele noastre. Tocmai datorită faptului că acest tip de contract, contract de credit, a devenit foarte popular ne propunem să vă atragem atenţia asupra clauzelor pe care băncile preferă să le prevadă în contracte însă pe care instanţele de judecată le consideră abuzive.

Potrivit ştirilor juridice, clauza potrivit căreia “banca îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral rata dobânzii în situaţia apariţiei unor schimbări semnificative pe piaţa monetară” este abuzivă şi nu produce nici un efect.

Categories
Articole Drept civil

Contractele de credit nu mai sunt titluri executorii


Avalanșa de litigii dintre bănci și debitori, a generat o serie de modificări legislative prin care s-a încercat punerea la adăpost a debitorului îndatorat față de bancă. Simpla existență a contractului de credit semnat cu banca dădea posibilitatea acesteia să treacă la executarea debitorului rău platnic.

Pentru a remedia acest neajuns legiuitorul a decis să aducă o serie de modificări și completări Codului de procedură civilă, fapt realizat prin intermediul legii 17/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial 196 din 20 martie 2017, iar prevederile sale se aplică de la 24 martie 2017.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Contractele de credit vor fi considerate în continuare titluri executorii!

Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului prin care se elimina prevederea potrivit căreia ”contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală sau personală, încheiate de o instituţie de credit constituie titluri executorii”, a fost respinsă definitiv de Camera Deputaților în calitate de for decizional.

De asemenea, Camera Deputaților a respins definitiv și Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 52 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare. Această propunere elimina prevederea potrivit căreia „contractele de credit încheiate de o instituţie financiară nebancară, precum şi garanţiile reale şi personale afectate garantării creditului constituie titluri executorii”.

Prin urmare, contractele de credit, inclusiv cele încheiate cu IFN-uri, vor fi considerate în continuare titluri executorii.

Categories
Articole Financiar bancar

Instanțele pot dispune renegocierea contractelor dintre bănci și cei care nu-și pot achita ratele

justitie
Românii care au luat credite de la bănci în scopul de a-și achiziționa o locuință și nu au posibilitatea de a mai achita datoria riscă să piardă și casa, să rămână datori față de bancă, să fie înscriși și la biroul de credite și să nu mai poată accesa alt credit. Pentru a îndrepta aceste deficiențe, a luat naștere controversata lege a dării în plată.

Care este mecanismul prevăzut de legea dării în plată?

Legea se aplică în relațiile dintre persoanele fizice și bănci care au încheiat un contract de credit în vederea achiziționării, construirii, extinderii, modernizării, reabilitării unui imobil cu destinația de locuință sau indiferent de scopul pentru care a fost contractat este garantat cu cel puțin un imobil cu destinația de locuință. În plus, cuantumul sumei împrumutate, la data acordării, nu trebuia să depășească echivalentul în lei a 250.000 euro (sumă calculată la cursul BNR din ziua încheierii contractului de credit).

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii

Statul suplimentează fondurile pentru programul “Prima casă”

prima-casa
În 2009 se lansa programul “Prima casă”, program, care, încă de la început a avut un mare succes printre români, în prezent peste 182.000 de români apelând la acest tip de credit. Având în vedere condițiile de acordare și faptul că sunt garantate de stat, a făcut ca cererile pentru înscrierea în acest program să crească, astfel încât fondurile puse la dispoziție de stat s-au epuizat rapid.

Pentru a evita ca cei care au achitat deja avansurile să le piardă, s-a decis suplimentarea fondurilor prin Hotărârea nr. 703/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial 764 din 30 septembrie 2016.