Categories
Achiziţii publice Ştiri

Liste de autoevaluare vin în ajutorul verificării procedurilor de atribuire a contractului de achiziție publică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene publică Listele de autoevaluare în scopul verificării procedurilor de atribuire și a implementării contractului de achiziție publică/sectorială recomandate spre a fi utilizate de către beneficiarii de fonduri europene ca instrument de autoverificare a respectării legislației achizițiilor publice pe întreg parcursul derulării procesului de achiziție.

Categories
Achiziţii publice Articole

Noutăţi privind majorarea preţurilor contractelor de achiziţie

În Monitorul Oficial nr. 472/2022 a fost publicată OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Prin acest act normativ se reglementează situaţia ajustării contractelor de achiziţie de lucrări şi produse ce au legătură cu respectivele lucrări sau care includ execuţie de lucrări în cadrul prestării de servicii din cauze imprevizibile generate de trei situaţii succesive de criză: situaţia post-pandemică, conflictul armat din Ucraina şi criza energetică.

Categories
Achiziţii publice Articole

Ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică!

Majorarea preţului materialelor de construcţii în contextul crizei mondiale în domeniu s-a extins şi asupra altor elemente ale costului aferent investiţiilor publice astfel se impune adoptarea de urgenţă a unor măsuri în vederea creării cadrului legal pentru ajustarea preţului contractelor de achiziţii publice.

Categories
Achiziţii publice Ştiri

Noutăţi privind contractele de achiziţie publică!

Unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică au fost adoptate prin OUG nr. 19/2022.

Categories
Achiziţii publice Ştiri

A fost revizuită rata de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2022

Ordinul nr. 1837/2021 prevede revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2022.

Categories
Achiziţii publice Articole

Noutăţi privind ajustarea preţului contractelor de achiziţie!

Legea nr. 281/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1149/2021, prevede aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare.

Pentru obiectivele/proiectele de investiţii, lucrările de întreţinere şi reparaţii curente finanţate, integral sau parţial, din fondurile publice aflate în derulare, se ajustează, în condiţiile prezentei ordonanţe, prin actualizarea preţurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat preţul contractelor.