Categories
Articole Drept civil

ÎCCJ. Efectele suspendării obligatorii a executării silite

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 719 alin. (4) pct. 1 din Codul de procedură civilă.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept civil

RIL admis. Interpretarea sintagmei “până la soluţionarea contestaţiei la executare”

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru soluţionarea unui recurs în interesul legii.

Obiectul sesizării priveşte interpretarea şi aplicarea neunitară a sintagmei «până la soluţionarea contestaţiei la executare» din cuprinsul dispoziţiilor art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili dacă suspendarea executării se dispune până la soluţionarea în primă instanţă a contestaţiei la executare sau până la soluţionarea definitivă a acesteia.

Categories
Articole Drept civil

Constituționalitatea încheierilor de încuviințare a executării silite date de executorul judecătoresc

Încuviințarea executării silite a cunoscut o serie de modificări de-a lungul timpului unele mai controversate decât altele, fapt ce a dus la sesizarea CCR și ulterior modificarea Codului de procedură civilă.

Astfel, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă la 15 februarie 2013 în cadrul încuviințării executării silite, instanța verifica să vadă dacă respectiva hotărâre îndeplinește toate condițiile pentru a putea fi pusă în executare, sens în care pronunța o încheiere prin care decidea asupra acestui aspect. Practic, cel interesat apela la un executor judecătoresc care se adresa apoi judecătoriei în circumscripția căreia se afla biroul său și solicita instanței încuviințarea executării silite.

Categories
Drept penal

ÎCCJ a decis când se aplică legea penală mai favorabilă

Este bine cunoscut principiul de drept conform căruia legea dispune pentru viitor, cu excepția legii penale mai favorabile. Atunci când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai ușoară, sancțiunea aplicată, dacă depășește maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită, se reduce la acest maxim.

Caz practic

Condamnatul B.P. a formulat contestație la executare prin care a cerut aplicarea legii penale mai favorabile referitor la pedeapsa de 15 ani închisoare executată din 2001 în 2012 pentru o infracțiune de tâlhărie. În 2001 acesta a fost condamnat la 15 ani și a început executarea pedepsei la 27.08.2001 fiind eliberat condiționat la 10.07.2012, cu un rest rămas neexecutat de 1.474 zile închisoare.

Categories
Articole Drept civil

Procesul-verbal de contravenţie poate fi contestat pe calea contestaţiei la executare?

În practica judiciară s-a ridicat problema dacă nelegalitatea procesului-verbal de contravenţie poate fi contestată pe calea contestaţiei la executare.

Potrivit ştirilor juridice, un caz practic relevă faptul că în situația în care împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției nu s-a formulat plângere contravențională, având în vedere prevederile art.712 C.pr.civ., pe calea contestației la executare nu mai pot fi formulate critici cu privire la condiții de formă și fond ale actului constatator, legalitatea sau nelegalitatea procedurii de întocmire a procesului-verbal, legalitatea sau prescrierea sancțiunii, aplicarea sau neaplicarea legii mai favorabile, toate acestea fiind aspecte de fond care pot fi invocate numai pe calea specială de contestare a actului, respectiv pe calea plângerii contravenționale.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

Ai formulat cereri implicite în fața primei instanțe? Schimbă acestea obiectul cauzei în apel?

justitie

Atunci când ești implicat într-un proces prin care îți cauți dreptatea în fața instanței și pierzi în primă instanță, mai ai o șansă în calea de atac a apelului. Este bine să știi să îți formulezi și să îți susții apărările și pretențiile foarte bine în fața instanței de fond, pentru că, în apel regulile cu privire la formularea de noi cereri sunt restrictive.

O astfel de situație în care o parte implicată într-un proces a formulat anumite cereri implicite în fața instanței de fond pe care instanța de apel nu a știut dacă să le considere cereri noi – ceea ce ar fi fost inadmisibil în apel- sau cereri prin care se explicau anumite solicitări formulate deja la fondul cauzei, a determinat sesizarea ÎCCJ.

Categories
Articole Drept penal

Munca prestată de persoana condamnată în străinătate se scade din pedeapsa ce se execută în România ?

iccj(1)În prezent există numeroase situații în care cetățenii români săvârșesc infracțiuni pe teritoriul unui stat din UE, sunt judecați și condamnați acolo, execută o parte din pedeapsă pe teritoriul acelui stat și, după ce sentința pronunțată acolo este recunoscută pe teritoriul României, aceștia sunt transferați pe meleagurile natale pentru a-și ispăși restul de pedeapsă.

O problemă care a necesitat controverse privind modul de interpretare în practica instanțelor a fost acela al persoanei condamnate în străinătate care, pe durata executării pedepsei în statul străin, a muncit și a avut o conduită bună. Apare întrebarea: dacă perioada considerată ca executată pe baza muncii prestate și a bunei conduite în statul de condamnare trebuie scăzută din pedeapsa ce urmează a se executa în România?