Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil Sancţiuni

Ultimele modificări ale Codului de procedură civilă!

Codul de procedură civilă prevede că oricare dintre părţi, precum şi procurorul care participă la judecată pot face contestaţie prin care, invocând încălcarea dreptului la soluţionarea procesului într-un termen optim şi previzibil, să solicite luarea măsurilor legale pentru ca această situaţie să fie înlăturată.

În Monitorul Oficial nr. 683/2022, a fost publicată Legea nr. 199/2022 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, modificările aduse au în vedere contestaţia privind tergiversarea procesului.

Categories
Articole Drept penal

RIL admis. O nouă contestaţie nu poate fi formulată în termenul stabilit în vederea finalizării urmăririi penale

ÎCCJ a soluţionat recent un recurs în interesul legii prin Decizia nr. 7/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 484/2022.

Recursul în interesul legii a fost promovat ca urmare a constatării unei practici neunitare vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4886 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat la art. 285 din acelaşi cod şi art. 154 din Codul penal, în cauzele având ca obiect contestaţii privind durata procesului în cazul faptelor ai căror autori nu au fost identificaţi (sau identificabili), deşi organele de urmărire penală au depus diligenţele necesare în acest scop.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Pe lângă Ministerul Culturii va funcţiona Comisia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei

Modul de organizare şi de funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei a fost stabilit de Ordinul nr. 3725/2021.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

Procedura pentru contestarea rezultatelor obţinute la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal

Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent a fost regent modificat de Hotărârea nr. 4/2021.

Categories
Articole Drept civil

O dispoziţie din Codul de procedură civilă a fost declarată neconstituţională!

Codul de procedură civilă la art. 524 stabileşte că, contestaţia se soluţionează de către completul învestit cu judecarea cauzei de îndată sau în termen de cel mult 5 zile, fără citarea părţilor.

Aceste dispoziţii au constituit recent obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate fiind sesizată Curtea Constituţională.

Motivarea excepţiei de neconstituţionalitate

Potrivit ştirilor juridice, se arată că judecarea contestaţiei privind tergiversarea procesului de către completul învestit cu judecarea cauzei încalcă principiul “nimeni nu poate judeca propria sa cauză”.

Astfel, chiar dacă instanţa nu este parte litigantă, ea este un participant la actul de justiţie, ceea ce înseamnă că orice soluţie dată de aceasta asupra propriilor sale nelegalităţi, fie prin admiterea propriilor sale greşeli posibile sau nelegalităţi, fie prin refuzul de a-şi recunoaşte propriile erori, generează o neîncredere a justiţiabilului în actul de justiţie din cauza pierderii imparţialităţii.

Decizia Curţii Constituţionale

Curtea constată că ţine de opţiunea legiuitorului să reglementeze o procedură în două trepte (contestaţie şi plângere) sau într-o singură treaptă (contestaţie), caz în care cererea ar fi fost judecată numai de instanţa ierarhic superioară (precum în Codul de procedură penală), însă soluţiile legislative promovate în urma opţiunii realizate trebuie să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale.

Instituirea unei proceduri de judecată în două trepte, în condiţiile în care prima treaptă nu îndeplineşte exigenţele dreptului la un proces echitabil, pune judecătorul ab initio într-o situaţie obiectiv imposibilă de a-şi evalua şi judeca propria sa conduită, ceea ce demonstrează caracterul său lipsit de efectivitate.

Astfel, Constituţia protejează drepturi concrete şi efective, ceea ce înseamnă că legea nu poate reglementa proceduri ineficiente şi oţioase în vederea atingerii unui scop legitim afirmat şi urmărit ca atare; din contră, legea trebuie să înzestreze aceste proceduri cu elemente de conţinut care să asigure îndeplinirea scopului legitim pentru care au fost instituite.

Prin Decizia nr. 604/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 976/2020, a admis excepţia de neconstituţinalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 524 alin. (3) din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale.