Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi prevederi privind conducerea contabilităţii instituţiilor publice

Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia au fost completate de Ordinul nr. 27/2021.

Categories
Economie Ştiri

Legea contabilităţii a suferit unele modificări!

În Monitorul Oficial nr. 1041/2020 a fost publicată Legea nr. 238/2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Au fost modificate Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 792 din data de 17 septembrie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile.

Au fost modificate Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate:

– prin introducerea unei noi subsecțiuni 4.13.6. „Distribuirea de dividende în cursul exercițiului financiar”;
–  în Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se introduce contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” (A);
– la capitolul 16 „Funcțiunea conturilor” se introduce funcțiunea contului 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar”;
– introducerea pct. 602 cu privire la entitățile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii

Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice. Cine trebuie să-l completeze?

Aristotel, profesorul lui Alexandru cel Mare și întemeietorul științei politice, nutrea convingerea că nu există plăcere fără activitate și că plăcerea duce la desăvârșire orișice muncă. Lăsând la o parte faptul că există numeroși indivizi care-și găsesc plăcerea în cea mai nepăsătoare inactivitate, mai există și activități pe care cu greu îți poți imagina că le-ar face careva cu plăcere.

În tagma acestor activități mai greu aducătoare de plăcere, de pasiune, un loc de cinste este ocupat de către corvezile birocratice. Dar poate, cu timpul, te poți antrena chiar și să-ți placă să tot completezi la registre, evidențe și declarații fiscale (fiind șanse ceva mai mari să se petreacă un așa miracol dacă vei fi plătit pentru asta). Cinstit vorbind, există un milion (cel puțin) de activități mai plăcute.

Categories
Articole Financiar bancar

Noi reguli privind alinierea contabilității la standardele internaționale de raportare financiară

ifsr
Din ianuarie 2012 s-a decis alinierea României la standardele internaționale de raportare financiară. Regulile de întocmire, aprobarea, auditarea statutară și publicarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare consolidate ale băncilor, persoane juridice române, organizațiilor cooperatiste de credit, băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, sucursalelor din străinătate ale instituțiilor de credit, persoane juridice române se aplică din 2012.

Legiuitorul a stabilit noi reglementări cu privire la aceste aspecte prin Ordinul BNR nr. 7/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial 832 din 20 octombrie 2016 și se aplică începând cu 1 ianuarie 2017.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

Contabilitatea în cadrul MAI are reguli specifice! Care sunt acestea?

contabilitate
Din cele mai vechi timpuri, oamenii au știut cum să pună în practică principiile contabilității de astăzi folosindu-și imaginația și obiectele pe care le aveau la îndemână. În antichitate, grecii, perșii și incașii țineau contabilitatea cu ajutorul unor sfori înnodate de diferite culori care jucau rolul unor registre de evidență contabilă. În Mesopotamia calculele erau ținute pe tăblițe de argilă umedă care erau apoi uscate. Grecii și romanii foloseau și tăblițe cerate și din marmură pe care erau trecute informații privind numele părților implicate în tranzacție, categoriile de obiecte vândute și cantitatea vândută.

Când s-au dezvoltat schimburile comerciale s-a trecut de la simpla însemnare a datelor la contabilitatea memorială și apoi la cea în partidă simplă și dublă. Bancherii din Florența țineau cea mai veche contabilitate și încă din 1211 aceștia foloseau termenii „dare” și „avere”, cunoscuți azi ca „debit” și „credit.”

Categories
Activităţi industriale Articole Economie Fiscalitate Taxe/Impozite

În ce condiții operează deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal?

cercetareNoile tehnologii pot fascina pe oricine! Cei mai mulți dintre noi aspiră să aibă acces la produsele care încorporează tehnologii inovative. Românii, mai ales cei tineri, sunt mari amatori de produse ultimul răcnet.

Se poate observa, însă, că multă vreme s-a cam bătut pasul pe loc în România, în materie de cercetare. Ani la rând, cercetarea a fost tratată ca un soi de Cenușăreasă, subestimată și neluată în seamă. Suntem importatori de tehnologie. Creatori, mai puțin. Totuși, inventivitatea românească nu și-a valorificat întregul potențial.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii

Noutăți legislative referitoare la raportarea contabilă… Și obligații suplimentare de îndeplinit!

arUnde este lege, tocmelile n-au ce căuta. Iar chestiunile actuale, de interes pentru largi categorii socio-profesionale, se reflectă, cu siguranță, și în aparițiile din „Monitorul Oficial”. Conștientizezi sau nu, legea e prezentă în existența ta clipă de clipă. Îți influențează necontenit parcursul vieții! Dar, ca orice alt lucru omenesc, nici legile nu sunt perfecțiunea întruchipată. Este nevoie, frecvent, ca prin alte prevederi legislative să fie stabilite excepții sau situații în care aplicabilitatea unei legi este restrânsă sau extinsă, după caz.

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri

Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici

finante-shutterstock
Ministerul Finanţelor Publice a pus în dezbatere publică proiect Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Prin proiectul de ordin se aduc clarificări referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2015 şi a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici la 31 decembrie 2015, precum şi la depunerea lor la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Prezentul proiect de ordin este structurat în prevederi aplicabile entităţilor care întocmesc situaţii financiare anuale, respectiv prevederi aplicabile entităţilor care întocmesc raportări contabile anuale.

Categories
Financiar bancar Formulare/declaraţii Ştiri

Ordin privind documentele financiar – contabile

contabili
În Monitorul Oficial al României a fost publicat Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile.

În actul normativ sunt prevăzute mai multe schimbări, printre care posibilitatea de a păstra arhiva documentelor financiar-contabile pe suport electronic şi eliminarea obligaţiei ca actele să fie întocmite într-un număr minim de exemplare.

Normele de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile urmează să fie simplicate şi actualizate începând cu prima zi a lui 2016.

De asemenea, Ordinul MFP nr. 2634/2015 stabileşte o serie de reguli pe care trebuie să le respecte programele informatice utilizate în activitatea financiar-contabilă.

Noul act revizuieşte prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3512/2008, care urmează să fie abrogat la 1 ianuarie 2016.

Măsurile de revizuire au fost realizate în concordanţă cu legislaţia actuală şi au fost corelate şi cu prevederile cuprinse în reglementările contabile aplicabile.