Categories
Activităţi industriale Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Ministerul Investițiilor continuă să înregistreze progrese în sprijinirea mediului de afaceri

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene continuă să înregistreze progrese în implementarea pachetului de măsuri în valoare de 1,5 miliarde de euro inițiat pentru sprijinirea mediului de afaceri.

Categories
Activităţi industriale Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Construcţii care nu se supun autorizării privind securitatea la incendiu

Hotărârea nr. 1181/2022 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Categories
Economie Ştiri

Costurile investiţiilor de bază pentru proiectele de infrastructură se pot actualiza cu indicii de cost

Ordinul nr. 2034/2022 prevede aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură majoră de reţele sau sisteme centralizate de termoficare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a suferit modificări

Legea nr. 159/2022 a modificat Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Prin exceptare se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate și pentru lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor – foraje şi excavări -, necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, capacităţilor de producere a energiei electrice şi a hidrogenului din surse regenerabile, precum şi altor exploatări.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Până la data de 1 ianuarie 2023 conducătorii instituţiilor publice vor dispune începerea expertizării tehnice

Luna aceasta s-au împlinit 45 de ani de la puternicul seism care a avut loc în data de 4 martie 1977.

In acest context Legea nr. 37/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 216/2022, a adus modificări şi completări Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existent.

Categories
Ştiri Transporturi

Ordonanţa privind regimul drumurilor a fost modificată

Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor prevede că se interzice amplasarea construcţiilor şi panourilor publicitare în curbe şi în intersecţiile la nivel ale căilor de comunicaţie, în ampriză şi în zonele de siguranţă, precum şi pe suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi în intersecţii.

Categories
Activităţi industriale Articole Autorităţi şi instituţii publice

ICCJ. Natura termenului stabilit în procesul – verbal de constatare a contravenţiei pentru intrarea în legalitate prin desfiinţarea lucrărilor ilegale

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe cu privire la interpertarea următoarei chestiuni de drept:

Categories
Activităţi industriale Ştiri

Au fost aprobate normele interne privind execuţia construcţiilor cu caracter special

Au fost aprobate normele interne care se referă la execuţia lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente şi intervenţii la construcţiile şi construcţiile cu caracter special aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Atestarea specialiştilor ca auditori energetici pentru clădiri

Comisia de examinare pentru atestarea specialiştilor ca auditori energetici pentru clădiri va fi constituită din 7 membri atestaţi auditori energetici pentru clădiri, grad profesional I, specialitatea construcţii şi instalaţii.

Categories
Organizare judiciară

Au fost aprobate unele proceduri privind agrementul tehnic in construcţii

Ordinul nr. 435/2021 pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcţii.