Tag-Archive for » Consiliul Europei «

Comisia de la Veneţia a recomandat României să reconsidere sistemul de numire şi demitere a procurorilor de rang înalt, inclusiv prin revizuirea prevederilor respective din Constituţie, în vederea creării de condiţii pentru un proces de numire şi demitere neutru şi obiectiv prin menţinerea rolului instituţiilor, cum ar fi preşedintele şi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), capabile să echilibreze influenţa ministrului justiţiei.

Recomandarea face parte din opinia preliminară, publicată vineri, a Comisiei de la Veneţia (organ consultativ al Consiliului Europei, alcătuit din experţi independenţi în domeniul dreptului constituţional) cu privire la proiectele de amendamente la trei proiecte de modificare a legilor justiţiei din România.

Mai mult …

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) s-a dotat cu noi reguli de conduită pentru a consolida transparența și integritatea membrilor săi.

Raportul care introduce un nou cod de conduită pentru membrii APCE a fost adoptat cu o majoritate simplă de 82 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere.

Noile reguli vizează să ‘protejeze’ APCE față de ‘orice comportament coruptibil’ în interiorul său și prevede că aleșii vor fi obligați să facă publică pe site-ul instituției lista cadourilor pe care le primesc. Ele stipulează și cadrul raporturilor pe care membrii APCE le pot avea cu reprezentanții grupurilor de interese (lobby).

imagesPrin Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale – EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial nr. 243 din 26 aprilie 2013, la art. 2 alin. (1) s-a aprobat:”aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ca membru cu drepturi depline, la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale – EuroPris”.

Ministerul Justiţiei, prin intermediul Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, a asigurat constant reprezentarea la evenimentele organizate de Consiliul Europei şi de EuroPris. Mai mult …

UE

Adoptarea de către autorităţile române a unei reforme a mecanismului de compensare sau restituire a proprietăţilor naţionalizate a fost salutată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei (CoE).

Astfel în cadrul reuniunii desfăşurate între 4 şi 6 iunie şi consacrată monitorizării executării deciziilor luate de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului /CEDO/, Comitetul de Miniştri a adoptat, în finalul unei dezbateri privind despăgubirea sau restituirea bunurilor naţionalizate din România, o decizie cu privire la hotărârea-pilot din cazul ‘Maria Atanasiu şi alţii împotriva României’.

De asemenea Comitetul de Miniştri subliniază importanţa problemei în monitorizarea strânsă şi constantă a aplicării noii legi, aşa încât autorităţile competente să poată interveni rapid, dacă este necesar, inclusiv prin măsuri legislative, pentru a asigura funcţionarea eficientă a mecanismului nou creat, se mai arată în comunicatul de la Strasbourg.