Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

România susține abordarea UE în vederea consolidării rezilienţei infrastructurii critice

Hotărârea nr. 8/2023 prevede adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind o abordare coordonată la nivelul Uniunii în vederea consolidării rezilienţei infrastructurii critice.

Camera Deputaților subliniază că este necesară coordonarea statelor membre pentru a se asigura pregătirea profesională armonizată a resurselor umane din mediul public şi privat, implicate în identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor, în răspunsul la dezastre şi incidente, precum şi în activităţile de recuperare.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Consiliul a adoptat un al zecelea pachet de măsuri restrictive suplimentare!

Cu ocazia tristei comemorări a unui an de la invadarea la scară largă a Ucrainei de către Rusia, Consiliul a adoptat un al zecelea pachet de măsuri restrictive suplimentare, care înăspresc și mai mult situația pentru guvernul Federației Ruse și pentru cei responsabili de continuarea războiului de agresiune al Rusiei.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Consiliul UE convine asupra acordării unui ajutor de urgență în caz de dezastre

Consiliul a decis să își modifice bugetul anual pentru a acorda Germaniei, Belgiei, Spaniei, Țărilor de Jos, Luxemburgului, Greciei și Austriei suma de 668 de milioane EUR ca ajutor de urgență în caz de dezastre. Banii vor fi folosiți pentru repararea daunelor provocate de catastrofele naturale majore care au lovit aceste șapte state membre în 2021.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Parlamentul European sprijină aderarea Croației la spațiul Schengen

Într-un raport adoptat cu 534 voturi pentru, 53 împotrivă și 25 abțineri, Parlamentul European sprijină aderarea Croației la spațiul Schengen.

La 9 decembrie 2021, Consiliul a confirmat că toate condițiile necesare pentru aplicarea integrală a normelor Schengen au fost îndeplinite de Croația. Acum, eurodeputații îndeamnă Consiliul să continue procesul și să adopte o decizie finală de eliminare a controalelor la frontieră.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulament privind constatarea contravenţiilor de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

Regulamentul privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar a fost pus în de Ordinul nr. 1235/2022.

Prezentul regulament stabileşte regimul de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Concluziile Consiliului European privind energia și economia

Consiliul European invită Consiliul și Comisia să prezinte de urgență decizii concrete cu privire la următoarele măsuri suplimentare, precum și la propunerile Comisiei, după ce au evaluat impactul acestora în special asupra contractelor existente, inclusiv neafectarea contractelor pe termen lung, și ținând seama de diferitele mixuri energetice și de circumstanțele naționale.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Consiliul adoptă în mod formal măsuri de urgență pentru reducerea prețurilor la energie

Consiliul UE a adoptat în mod formal un Regulament al Consiliului privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie.

Adoptarea a avut loc în urma unui acord politic la care au ajuns miniștrii energiei din UE în cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului Energie din 30 septembrie 2022.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

Comisia invită statele membre să își modernizeze sistemele de venit minim

Comisia invită statele membre să își modernizeze sistemele de venit minim, ca parte a angajamentului constant de a reduce sărăcia și excluziunea socială în Europa.

Propunerea de recomandare a Consiliului privind un venit minim adecvat care să asigure incluziunea activă prezintă modalitățile prin care statele membre își pot moderniza sistemele de venit minim pentru a le face mai eficace, cu scopul de a-i ajuta pe oameni să iasă din sărăcie, promovând în același timp integrarea pe piața muncii a persoanelor care pot lucra.

Categories
Internaţional Ştiri

Consiliul acordă asistență suplimentară în valoare de 5 miliarde EUR Ucrainei

Consiliul UE a adoptat în mod formal decizia de a acorda Ucrainei asistență macrofinanciară (AMF) suplimentară în valoare de 5 miliarde EUR, în regim de urgență.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE. Norme de referință pentru un mediu online sigur și deschis

Noul cadru de reglementare digital al UE stabilește standarde fără precedent referitoare la responsabilitatea companiilor online, în cadrul unei piețe digitale deschise și competitive.