Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Ştiri

Desemnarea membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

Ordinul nr. 5574/2021 prevede o nouă procedură de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Cetăţenii europeni îşi pot exprima opiniile despre cum ar trebui să evolueze Europa!

Conferinţa privind viitorul Europei dă ocazia cetăţenilor europeni să-şi spună cuvântul cu privire la direcţia spre care se îndreaptă Europa.

Un sondaj Eurobarometru recent arată că 92% dintre europeni vor ca opiniile cetăţenilor să fie „luate mai mult în considerare în deciziile privind viitorul Europei”. Conferinţa urmăreşte să ducă la îndeplinire acest deziderat.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Statele membre trebuie să continue eliminarea restricţiei temporare asupra călătoriilor neesenţiale către UE

Recomandarea (UE) 2020/912 a Consiliului privind restricţia temporară asupra călătoriilor neesenţiale către UE şi posibila eliminare a acestei restricţii a fost recent modificată.

Categories
Internaţional Ştiri

Se doreşte îmbunătățirea condițiilor pentru carierele în cercetare din Europa

Consiliul a adoptat concluzii care marchează un moment de cotitură în ceea ce priveşte obiectivul de a spori atractivitatea carierelor în cercetare şi circulaţia creierelor în cadrul Spaţiului european de cercetare (SEC).

Concluziile solicită dezvoltarea unei pieţe interne a cercetării care să ofere condiţii-cadru îmbunătăţite pentru carierele în cercetare, atât în mediul academic, cât şi în afara acestuia.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi reguli privind funcţionarea Institutului Cultural Român

În cazul în care desemnarea noilor membri ai Consiliului de conducere nu este realizată până la data la care mandatele membrilor Consiliului de conducere în exerciţiu încetează, ca urmare a ajungerii la termen, mandatele membrilor Consiliului de conducere se prelungesc, până la numirea noului Consiliu de conducere, dar nu mai mult de 3 luni de la încetarea mandatelor.

Categories
Internaţional Ştiri

Consiliul a adoptat propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind „O punte către locuri de muncă”!

Consiliul a adoptat propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind „O punte către locuri de muncă” începând cu 1 iulie 2020, consolidând Garanţia pentru tineret existentă.

Categories
Internaţional Ştiri

Consiliul UE adoptă noi norme pentru platformele de finanțare participativă

Consiliul UE a adoptat noi norme pentru îmbunătăţirea modului în care operează platformele de finanţare participativă la nivelul UE.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Consiliul consultativ pentru dezvoltare durabilă. Atribuţii şi constituire

Consiliul consultativ pentru dezvoltare durabilă este un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 114/2020 privind constituirea Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă.

În Monitorul Oficial nr. 416/2020 a fost publicată Decizia nr. 247/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă.

Ce atribuţii are Consiliul?

Consiliul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) elaborează propuneri privind planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei;
b) realizează studii şi analize privind implementarea Strategiei;
c) elaborează puncte de vedere şi proiecte de propuneri de iniţiative legislative, în domeniile identificate ca fiind prioritare pentru implementarea Strategiei;
d) asigură cadrul organizat pentru consultări şi schimb de informaţii între diferitele părţi interesate implicate în implementarea Strategiei;
e) facilitează accesul la informaţiile pe care le deţine, asigurând consultarea acestora în condiţii de transparenţă;
f) oferă suport în identificarea şi promovarea noilor idei şi a unei abordări inovative în domeniul dezvoltării durabile;
g) oferă sprijin şi consultanţă Departamentului pentru dezvoltare durabilă în realizarea atribuţiilor sale, la solicitarea acestuia;
h) oferă sprijin şi consultanţă Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă, la solicitarea acestuia;
i) elaborează propuneri pentru raportul anual elaborat de către Departamentul pentru dezvoltare durabilă privind implementarea Strategiei;
j) realizează studii, cercetări şi dezbateri în scopul elaborării şi implementării unui cod al sustenabilităţii;
k) oferă sprijin pentru eficientizarea Sistemului Statistic Naţional, prin consultarea setului de indicatori de dezvoltare durabilă naţionali definiţi de Institutul Naţional de Statistică şi selectarea indicatorilor relevanţi domeniului dezvoltării durabile.

Organizarea Consiliului

Consiliul este format din 34 de membri, dintre care un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar.

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Consiliului sunt aleşi prin vot, pentru o perioadă de 3 ani, cu majoritatea simplă a celor prezenţi, în prima şedinţă a Consiliului, dintre membrii acestuia.

Membrii Consiliului sunt persoane cu experienţă în domeniul dezvoltării durabile, reprezentanţi ai mediului ştiinţific, academic şi de cercetare, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai comunităţii de afaceri, precum şi reprezentanţi ai partenerilor sociali.

Mandatul membrilor Consiliului este de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru un nou mandat cu aceeaşi perioadă, prin decizie a prim – ministrului, la propunerea consilierului de stat coordonator al Departamentului pentru dezvoltare durabilă.

Durata mandatului secretarului şi a preşedintelui este de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru un nou mandat cu aceeaşi perioadă.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii, concluzii, avize consultative, recomandări şi propuneri.

Menţionăm că activitatea membrilor Consiliului nu este remunerată.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Consiliul a adoptat concluzii pentru a asigura competitivitatea

Consiliul a adoptat concluzii privind o mai bună reglementare, pentru a asigura competitivitatea şi creşterea durabilă şi incluzivă.

În concluziile sale, Consiliul subliniază importanţa unor evaluări ale impactului riguroase şi bazate pe principii, luând în considerare atât costurile, cât şi beneficiile. Acesta îşi exprimă sprijinul deplin pentru un comitet de control normativ imparţial în cadrul Comisiei.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a luat măsuri pentru atenuarea riscurilor de securitate

Comisia a aprobat setul comun de instrumente cuprinzând măsuri de atenuare convenite de statele membre pentru a răspunde riscurilor de securitate legate de introducerea tehnologiei 5G, a cincea generaţie de reţele mobile.