Tag-Archive for » consiliu local «

Țara Moților este, fără îndoială, un tărâm de basm, de legendă. E un loc în care istoriile fermecătoare și tradițiile ancestrale se află la ele acasă. Țara Moților (ori „Țara de Piatră”) este un ținut al munților și al pădurilor nesfârșite, unde și-au aflat adăpostul, odinioară, căpeteniile Răscoalei de la 1784-1785. Mai mult …

Guvernul României a aprobat Ordonanța de urgență pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației Naționale.

Prin intermediul actului normativ, se introduce prevederea referitoare la faptul că „regiile autonome pot fi reorganizate ca societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean sau prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București, având ca unic acționar/asociat statul român sau autoritatea administrației publice locale”. Mai mult …

Stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către aleşii locali, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat sunt reglementate de Legea nr. 393/2004.

Actul normativ în cauză. prevde în art. 12 faptul că în situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. Mai mult …

achizitii-publice-1
Având în vedere modificarea legii achizițiilor publice, se impunea ca legiuitorul să armonizeze aceste prevederi cu cele din legea serviciilor comunitare de utilități publice. Potrivit noutăților legislative, s-a stabilit ce clauze trebuie să cuprindă în mod obligatoriu un contract de gestiune a serviciilor publice, cine poate face gestiunea directă și care este durata pe care se poate încheia contractul de delegare a gestiunii.

Toate aceste aspecte fac obiectul OUG 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice care a fost publicată în Monitorul Oficial 738 din 22 septembrie 2016. Prevederile sale se aplică de la publicare. Mai mult …

Camera-DeputatilorCamera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege care stabileşte dreptul consilierului local sau judeţean de a lua parte la votul consiliului local sau judeţean prin care este ales sau schimbat din funcţia de viceprimar, respectiv preşedinte sau vicepreşedinte al CJ.

Propunerea legislativă a fost adoptată tacit în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituţie şi ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

referendum

 

Latinii spuneau că „vox populi, vox Dei” (vocea poporului, vocea lui Dumnezeu) dorind să arate că o decizie trebuie luată cu votul majorității care hotărăște. A devenit un slogan în care politicienii par să creadă și îl tot invocă mai ales în perioadele electorale. Realitatea este că acest dicton a fost scos din context de o persoană care a avut interesul să-l promoveze în scopul de a crea senzația că masele sunt cele care decid. Și pare că a funcționat…

Care este istoria acestui dicton? În realitate, fraza originală aparține lui Alcuin din York care era un învățat englez, teolog, profesor și era un apropiat al regelui Carol cel Mare. Într-o scrisoare către acest rege Alcuin scria: „Nu ascultați celor care pretind că Vocea Poporului este Vocea lui Dumnezeu, pentru că vacarmul maselor este întotdeauna apropiat nebuniei.” Ulterior,  cele patru cuvinte au fost scoase din acest context și reprezintă un dicton cu un puternic impact asupra maselor cărora li se lasă impresia că puterea de decizie se află în mâinile lor.

Mai mult …

alegeri-locale-2015-astazi-sunt-alesi-aproape-900-de-primari-si-peste-10-000-de-consilieri-9863

În şedinţa din 12 aprilie, Biroul Electoral Central a adoptat hotărârea privind aplicarea dispozițiilor art. (7) alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali.

Astfel, o persoană poate candida în București pentru un singur consiliu local de sector și pentru Consiliul General al Capitalei și numai pentru o singură funcție de primar, fie al unui sector, fie al municipiului.

Potrivit calendarului alegerilor locale, depunerea candidaturilor va avea loc în perioada 11 – 26 aprilie. Candidaturile vor rămâne definitive la 4 mai.

BEC a înregistrat 81 de semne electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale locale, dar şi a respins semnele electorale a câtorva partide şi a unui candidat independent.

Campania electorală pentru alegerile locale va începe pe 6 mai și se va încheia pe 4 iunie.

descărcare (6)În conformitate cu noul Cod fiscal, până la data de 7 noiembrie, consiliile locale trebuie să aprobe cotele de impozit pe clădiri. Actul normativ stabilește un nou sistem de taxare în funcție de destinația clădirii, în loc de statutul proprietarului.

Prin urmare, primăriile pot hotărî o cotă între 0,08% – 0,2% pentru clădirile rezidențiale și o cotă între 0,2 – 1,3% pentru clădiri nerezidenţiale. Vor fi avantajate firmele, prin efectul scăderii limitelor maxime de impozit din noul Cod fiscal.

La moment, cotele pentru persoane juridice sunt între 0,25% și 1,5%, iar pentru persoane fizice cota este de 0,1 puncte procentuale. Prin urmare, firmele care au clădiri de locuit vor achita cel mult 0,2%, iar cele care au clădiri nerezidențiale aflate pe raza unor localități care au impus cota maximă de 1,5%, vor plăti mai puțin, prin micșorarea acestei limite la 1,3%, în anul 2016.

Impozitele pentru clădirile rezidențiale ale persoanelor fizice pot fi dublate, dar primăriile vor să mențină, nivelul actual, cel puțin pentru 2016.

jstÎnţelepciunea ancestrală spune: “două săbii în aceeaşi teacă nu pot intra”. La nivel central trebuie să existe o delimitare strictă a atribuţiilor. Ele nu trebuie să se suprapună. Preşedintele nu trebuie să preia prerogativele prim-ministrului. Guvernul nu trebuie să ţină loc de parlament.

În teritoriu, la nivelul administraţiei publice locale, fiecare autoritate trebuie să-şi cunoască bine sfera atribuţiilor. Uneori, complexitatea cadrului legislativ existent lasă loc de interpretări. Aşa se lasă cu litigii şi probleme… de drept! Mai mult …

politialocalamasiniridicatecarac-1378915295Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 9/2015 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 526/2015 şi devine obligatorie de la data publicării  acesteia.

Potrivit documentului, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) stabileşte că procedura de ridicare a vehiculelor staţionate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă nu poate fi reglementată prin hotărâri ale consiliilor locale.

Astfel, judecătorii ÎCCJ explică că autorităţile administraţiei publice locale nu au competenţa de reglementare cu privire la procedura de urmat în cazul autovehiculelor parcate neregulamentar şi că această chestiune poate fi reglementată doar de Guvern.

Totodată, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie mai precizează că toate hotărârile consiliilor locale prin care sunt stabilite proceduri de ridicare a maşinilor parcate neregulamentar sunt lovite de nulitate, din moment ce actele administrative respective sunt emise în afara competenţelor pe care le au autorităţile administraţiilor publice locale.