Categories
Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

ÎCCJ. Reprezentarea consiliului local în consiliul de administraţie

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu privire la dezlegarea unei chestiuni de drept vizând Legea educaţiei naţionale.

Pe scurt, solicitarea prevede dacă, în interpretarea dispoziţiilor art. 96 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, reprezentarea consiliului local în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică se realizează exclusiv printr-un consilier local sau poate fi mandatată şi o altă persoană fizică?

Categories
Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aduse modificări privind desfăşurarea şedinţelor consiliului local

În Monitorul Oficial nr. 668/2021 a fost publicat Ordinul nr. 846/2021 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.

Categories
Administraţie publică locală Agricultură şi silvicultură Articole Economie IMM Persoane juridice. Societăţi

Drepturi economice pentru locuitorii din Apuseni. Ce avantaje oferă CARNETUL DE MOȚ?

Țara Moților este, fără îndoială, un tărâm de basm, de legendă. E un loc în care istoriile fermecătoare și tradițiile ancestrale se află la ele acasă. Țara Moților (ori „Țara de Piatră”) este un ținut al munților și al pădurilor nesfârșite, unde și-au aflat adăpostul, odinioară, căpeteniile Răscoalei de la 1784-1785.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobată OUG pentru completarea Legii privind reorganizarea unităţilor economice

Guvernul României a aprobat Ordonanța de urgență pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației Naționale.

Prin intermediul actului normativ, se introduce prevederea referitoare la faptul că „regiile autonome pot fi reorganizate ca societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean sau prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București, având ca unic acționar/asociat statul român sau autoritatea administrației publice locale”.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Legea privind statutul aleşilor locali, subiect de sesizare CCR!

Stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către aleşii locali, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat sunt reglementate de Legea nr. 393/2004.

Actul normativ în cauză. prevde în art. 12 faptul că în situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

Categories
Achiziţii publice Articole

Noutăți privind contractele de gestiune a utilităților publice

achizitii-publice-1
Având în vedere modificarea legii achizițiilor publice, se impunea ca legiuitorul să armonizeze aceste prevederi cu cele din legea serviciilor comunitare de utilități publice. Potrivit noutăților legislative, s-a stabilit ce clauze trebuie să cuprindă în mod obligatoriu un contract de gestiune a serviciilor publice, cine poate face gestiunea directă și care este durata pe care se poate încheia contractul de delegare a gestiunii.

Toate aceste aspecte fac obiectul OUG 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice care a fost publicată în Monitorul Oficial 738 din 22 septembrie 2016. Prevederile sale se aplică de la publicare.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noi modificări la Statutul aleşilor locali

Camera-DeputatilorCamera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege care stabileşte dreptul consilierului local sau judeţean de a lua parte la votul consiliului local sau judeţean prin care este ales sau schimbat din funcţia de viceprimar, respectiv preşedinte sau vicepreşedinte al CJ.

Propunerea legislativă a fost adoptată tacit în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituţie şi ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Categories
Alegeri Articole Autorităţi şi instituţii publice

Referendumul local poate avea loc în aceeași zi cu alegerile locale?

referendum

 

Latinii spuneau că „vox populi, vox Dei” (vocea poporului, vocea lui Dumnezeu) dorind să arate că o decizie trebuie luată cu votul majorității care hotărăște. A devenit un slogan în care politicienii par să creadă și îl tot invocă mai ales în perioadele electorale. Realitatea este că acest dicton a fost scos din context de o persoană care a avut interesul să-l promoveze în scopul de a crea senzația că masele sunt cele care decid. Și pare că a funcționat…

Care este istoria acestui dicton? În realitate, fraza originală aparține lui Alcuin din York care era un învățat englez, teolog, profesor și era un apropiat al regelui Carol cel Mare. Într-o scrisoare către acest rege Alcuin scria: „Nu ascultați celor care pretind că Vocea Poporului este Vocea lui Dumnezeu, pentru că vacarmul maselor este întotdeauna apropiat nebuniei.” Ulterior,  cele patru cuvinte au fost scoase din acest context și reprezintă un dicton cu un puternic impact asupra maselor cărora li se lasă impresia că puterea de decizie se află în mâinile lor.

Categories
Alegeri Ştiri

Poţi candida numai pentru o singură funcție de primar

alegeri-locale-2015-astazi-sunt-alesi-aproape-900-de-primari-si-peste-10-000-de-consilieri-9863

În şedinţa din 12 aprilie, Biroul Electoral Central a adoptat hotărârea privind aplicarea dispozițiilor art. (7) alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali.

Astfel, o persoană poate candida în București pentru un singur consiliu local de sector și pentru Consiliul General al Capitalei și numai pentru o singură funcție de primar, fie al unui sector, fie al municipiului.

Potrivit calendarului alegerilor locale, depunerea candidaturilor va avea loc în perioada 11 – 26 aprilie. Candidaturile vor rămâne definitive la 4 mai.

BEC a înregistrat 81 de semne electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale locale, dar şi a respins semnele electorale a câtorva partide şi a unui candidat independent.

Campania electorală pentru alegerile locale va începe pe 6 mai și se va încheia pe 4 iunie.

Categories
Activităţi industriale Dreptul proprietăţii Ştiri Taxe/Impozite

Din 2016, schimbări majore la taxele pe clădiri

descărcare (6)În conformitate cu noul Cod fiscal, până la data de 7 noiembrie, consiliile locale trebuie să aprobe cotele de impozit pe clădiri. Actul normativ stabilește un nou sistem de taxare în funcție de destinația clădirii, în loc de statutul proprietarului.

Prin urmare, primăriile pot hotărî o cotă între 0,08% – 0,2% pentru clădirile rezidențiale și o cotă între 0,2 – 1,3% pentru clădiri nerezidenţiale. Vor fi avantajate firmele, prin efectul scăderii limitelor maxime de impozit din noul Cod fiscal.

La moment, cotele pentru persoane juridice sunt între 0,25% și 1,5%, iar pentru persoane fizice cota este de 0,1 puncte procentuale. Prin urmare, firmele care au clădiri de locuit vor achita cel mult 0,2%, iar cele care au clădiri nerezidențiale aflate pe raza unor localități care au impus cota maximă de 1,5%, vor plăti mai puțin, prin micșorarea acestei limite la 1,3%, în anul 2016.

Impozitele pentru clădirile rezidențiale ale persoanelor fizice pot fi dublate, dar primăriile vor să mențină, nivelul actual, cel puțin pentru 2016.