Tag-Archive for » consilier «

Senatul a adoptat propunerea legislativă potrivit căruia consilierii care nu se prezintă la şedinţă sau refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 215/2001 a administraţiei publice locale şi a Legii 393/2004 privind statutul aleşilor locali, iniţiată de un grup de 46 de parlamentari, a fost adoptată tacit de Camera Deputaţilor. Mai mult …

anafConform unui proiect de lege iniţiat de senatorul PNL Traian Igaş, organele fiscale ar putea avea obligaţia ca, de la derularea inspecţiei şi până la aplicarea sancţiunii, să consilieze firmele în vederea remedierii aspectelor neconforme.

Astfel, actul normativ stabileşte că realizarea consilierii ar urma să fie consemnată într-un proces-verbal care face referire la aspectele neconforme şi se stabilesc termenele de remediere. Controlul se reia într-un interval de timp ce nu poate fi mai mic de 10 zile.

De asemenea, potrivit proiectului, de la procedura consilierii sunt exceptate organele fiscale care, prin efectul legii, pot realiza un control inopinat, conform articolului sau când sunt sesizate sau se autosesizează/constată fapte flagrante.

senatPotrivit unei iniţiative legislative a UNPR depusă la Senat, persoanele care ocupă funcţia de consilier contractual pot ocupa o funcţie publică parlamentară dacă îndeplinesc condiţiile de vechime de minim 5 ani în funcţia respectivă.

Astfel, iniţiatorii consideră că în scopul profesionalizării corpului funcţionarilor publici parlamentari este necesară completarea legii prin introducerea unui nou articol.

Articolul respectiv se referă la „ocuparea funcţiei publice parlamentare de către consilierii – care reprezintă cel mai mare grad profesional – angajaţi cu contracte civile prin dovedirea valorii lor profesionale prin vechimea acumulată de minim 5 ani în structurile Parlamentului„.

544aa65598

Conform unui proiect de OUG, consilierii locali care îi înlocuiesc temporar în funcţie pe primari sau viceprimari, în situaţiile în care postul devine vacant sau titularul este suspendat din funcţie, vor primi o indemnizaţie majorată.

Executivul justifică că legislaţia în vigoare permite, în caz de vacanţă a funcţiei de primar sau viceprimar şi în caz de suspendare din funcţie a acestora, ca atribuţiile să fie preluate temporar de către un consilier local, dar indemnizaţia consilierului rămâne la acelaşi nivel.

În opinia Guvernului, neluarea „măsurilor adecvate” în asigurarea indemnizaţiei aferente funcţiei îndeplinite creează sincope cu efecte negative privind desfăşurarea în bune condiţii a activităţii la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale.

Ordonanţa de urgenţă stabileşte „un consilier local care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului va primi o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de viceprimar, pe perioada exercitării funcţiei, iar în situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât primarul, cât şi viceprimarul, consilierul care îi înlocuieşte temporar va primi o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar”.

justitieJudecătorii Curţii Constituţionale (CC) au admis sesizarea depusă de Grupul parlamentar PNL din Camera Deputaţilor, declarând neconstituţională Hotărârea Parlamentului nr. 17/2011 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte al Autorităţii de Audit.

Astfel, numirea lui Ioan Anton în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii de Audit, pentru un mandat de nouă ani, a fost declarată neconstituţională.

„În urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, Curtea Constituţională a admis sesizarea şi a constatat că Hotărârea Parlamentului numărul 17 din 27 septembrie 2011 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte ai Autorităţii de Audit este neconstituţională în ceea ce priveşte numirea în funcţia de consilier de conturi a domnului Anton Ioan şi, implicit, numirea sa în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii de Audit”, susţin reprezentanţii Curţii.

Având în vedere jurisprudenţa creată de Curtea Constituţională, PNL solicită acestei instituţii să constate neconstituţionalitatea numirii în funcţia de consilier de conturi a domnului Anton Ioan, care a fost numit vicepreşedinte al Autorităţii de Audit, pentru un mandat de nouă ani, (…) deşi mai îndeplinise aceeaşi funcţie, timp de trei ani. (…) Domnul Anton Ioan ar îndeplini astfel un mandat de doisprezece ani, format dintr-un mandat parţial şi dintr-un mandat complet„, arată liberalii într-un comunicat.

mtcOrice alegător investeşte încredere în candidatul pe care-l votează! Dar când aleşii neamului se dovedesc a fi răufăcători sadea, când cazierul li se pătează prin fărădelegi, este nefiresc ca, prin utilizarea unor portiţe legale, aceştia să rămână mai departe în funcţiile în care au trădat interesul public şi naţional.

Actualmente, între prevederile Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali există o carenţă legislativă! Aleşii locali ce au suferit o condamnare definitivă pentru infracţiuni de serviciu şi de corupţie pot activa nestânjeniţi în funcţia publică, până la final de mandat, dacă instanţa a considerat că nu-i necesară aplicarea unei pedepse privative de libertate şi restrângerea unor drepturi politice, ca pedeapsă complementară. Mai mult …

1În Monitorul Oficial a fost publicată OUG care permite migraţia aleşilor locali fără ca aceştia să îşi piardă mandatul.

Astfel, actul normativ arată că „pentru anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) lit. h1) şi art. 15 alin. (2) lit. g1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali şi consilierii judeţeni, precum şi candidaţii care au fost declaraţi supleanţi, îşi pot exprima în scris şi o singură dată opţiunea cu privire la partidul politic, organizaţia minorităţii naţionale din care doresc să facă parte sau să devină independenţi, fără ca aleşii locali respectivi să-şi piardă calitatea dobândită în urma alegerilor„.

Proiectul legii de aprobare a ordonanţei de urgenţă va fi înscris pe ordinea de zi a Biroului Permanent, care îl va distribui spre dezbatere comisiilor de specialitate, acestea urmând să elaboreze raportul ce va fi supus ulterior votului plenului.

O.U.G. nr. 55/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din data de 2 septembrie 2014.

propunereConsilierul ministrului Finanţelor Publice, Daniel Chiţoiu,  propune ca simplificarea fiscală trebuie să fie una sistemică, o soluţie fiind  desfiinţarea impozitului pe profit.
Sistemele fiscale devin competitive nu doar prin reducerea nivelului impozitării, ci, deopotrivă, prin uşurinţa plăţii impozitelor, adică prin simplificarea sistemului fiscal, arată cele mai titrate cercetări internaţionale. Oamenii de afaceri ajung uneori să conteste nu cât doreşte guvernul să impoziteze, ci mai degrabă cum.
Pe agenda de politici publice simplificarea sistemului fiscal a constituit un adevărat motiv. Fireşte, au existat şi diverse tentative în ultimii ani, cum ar fi reducerea numărului de taxe şi tarife parafiscale, de la aproape 500 la 245 în prezent. Ca motivaţie, au fost invocate costurile ridicate de administrare. Totuşi, trebuie să ne fie limpede că, prin definiţie, statul nu operează pe bază de calcul economic.

Premierul Victor Ponta a semnat decizia prin care Gyorgy Frunda (UDMR) a fost numit în postul de consilier onorific, acesta nefiind remunerat pentru activitatea pe care o va avea.
Ponta a anunţat săptămâna trecută că György Frunda, care nu a reuşit să obţină un nou mandat de senator UDMR, va fi consilierul său pe probleme juridice, internaţionale şi de minorităţi.
Potrivit rezultatelor oficiale, Frunda Gyorgy, liderul UDMR a pierdut mandatul de senator în urma redistribuirii, care a dus la câştigarea unui mandat de deputat, în Mureş, de către un candidat PPDD clasat pe locul 4 într-un colegiu.
Borbely Laszlo, vicepreşedintele politic al UDMR, preciza că pierderea mandatului de senator de către Frunda în urma redistribuirii este cauzată de legea electorală „strâmbă”, însă şi de PPMT, el specificând că Uniunea va găsi o formulă pentru ca Frunda „să aibă în continuare un cuvânt”.