hypanis.ru conflict Archives - Noutati legislative | Legislatie gratuita | Portal juridic

Tag-Archive for » conflict «

Un conflict de interese este o situație în care o persoană sau organizație este implicată în mai multe interese, de exemplu interese financiare sau de altă natură, ce pot corupe sau afecta major luarea deciziilor corecte și imparțiale de către acea persoană sau organizație.

Un oficial public este în conflict de interese atunci când, în virtutea funcţiei publice pe care o ocupă, ia o decizie sau participă la luarea unei decizii cu privire la care are şi un interes personal. Mai mult …

Curtea Constituțională a fost sesizată de către prim-ministru cu o „cerere de soluționare a unui conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României, pe de o parte, și Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de altă parte, determinat de refuzul explicit al acestei din urmă autorități publice de a aplica o lege adoptată de Parlament, și substituirea în acest mod, implicit, autorității legiuitoare”, potrivit unui comunicat.

Sesizarea constituie obiectul Dosarului nr. 1417E/2018. Conform procedurii prevăzute de art. 35 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a fost stabilit termenul de 16 octombrie 2018 înăuntrul căruia părțile aflate în conflict își pot exprima, în scris, punctul de vedere asupra conținutului conflictului și a eventualelor căi de soluționare a acestuia. Mai mult …

Curtea Constituțională a fost sesizată de către prim-ministru cu o „cerere de soluționare a unui conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României, pe de o parte, și Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de altă parte, determinat de refuzul explicit al acestei din urmă autorități publice de a aplica o lege adoptată de Parlament, și substituirea în acest mod, implicit, autorității legiuitoare”, potrivit unui comunicat.

Sesizarea constituie obiectul Dosarului nr. 1417E/2018. Conform procedurii prevăzute de art. 35 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a fost stabilit termenul de 16 octombrie 2018 înăuntrul căruia părțile aflate în conflict își pot exprima, în scris, punctul de vedere asupra conținutului conflictului și a eventualelor căi de soluționare a acestuia. Mai mult …

lcPentru autoritățile contractante din România, conținutul noilor reglementări din domeniul achizițiilor publice are prevederi bune și mai puțin bune.

Un avantaj ar fi micșorarea termenelor de așteptare între data publicării anunțului de participare și data depunerii ofertelor: de la 52 la 35 de zile, de exemplu, pentru licitațiile deschise care au o valoare peste pragurile europene. Un alt element esenţial este posibilitatea de a consulta piața înainte de demararea procedurii de achiziție.

Pragurile de la care se vor derula procedurile de achiziție la nivel european sunt prevăzute în lei și nu în euro, ceea ce va înlătura incertitudinea cu privire la modalitatea de stabilire a cursului leu-euro. Este o reglementare mai bună a situaţiilor potenţial generatoare de conflicte de interese, ceea ce va duce la evitarea interpretărilor greșite sau abuzive a acestora.

De asemenea, excluderea ofertanților care şi-au încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice este o măsură foarte bună, care va contribui la „disciplinarea“ operatorilor economici.

bancnote-bani-salariu-600x4411-680x365_cFederaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) îi solicită preşedintelui Klaus Iohannis promulgarea Legii privind aprobarea OUG 35/2015, ce prevede o majorare salarială de 10%, ameninţând că în caz contrar programul de lucru în administraţia publică locală se va întrerupe zilnic.

Astfel, Federaţia sindicală i-a transmis o scrisoare deschisă preşedintelui Klaus Iohannis, pentru a-i aminti că problemele generate de salarizarea deficitară a angajaţilor din administraţia publică locală, lipsa de motivare a acestora şi, în consecinţă, apariţia unui exod al profesioniştilor care îşi desfăşoară activitatea în primăriile şi consiliile judeţene din România au dus la declanşarea conflictului de muncă la nivel naţional, la începutul acestui an, în sectorul „Administraţie publică”. Mai mult …

afaceri interneMinisterul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru modificarea Metodologiei de organizare, asigurare a activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor şi materialelor care conţin informaţii clasificate, în situaţii de conflict armat, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1352/2006.

Potrivit proiectului de act normativ, în planurile de evacuare proprii, instituţiile şi autorităţile publice centrale stabilesc, în funcţie de importanţa şi de specificul activităţii, structurile de specialitate/ operatorii economici din subordine/coordonare care se evacuează, precum şi locurile de evacuare a acestora.

Planurile de evacuare se întocmesc de personalul propriu din componenta centrelor de conducere şi coordonare a evacuării şi se aprobă de către conducătorii entităţilor la nivelul cărora aceste sunt constituite. Mai mult …

administratia-prezidentiala
Departamentul Comunicare Publică al Administraţiei Prezidenţiale a transmis următoarea declaraţie a Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis:

Urmăresc cu atenţie şi preocupare procesul legislativ din Parlamentul României privind intenţia de a modifica prevederi ale Codului Penal în materia conflictului de interese.

Nu pot fi de acord cu modificarea art. 301 din Codul Penal, care urmăreşte dezincriminarea conflictului de interese, astfel încât să existe libertatea angajării unor membri ai familiei în cadrul cabinetelor parlamentare.

Nimeni nu poate să favorizeze membri ai propriei sale familii în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

Atrag atenţia că, în eventualitatea adoptării de către Parlament a acestor modificări, ele vor fi retrimise Parlamentului sau voi sesiza Curtea Constituţională, în virtutea exercitării atribuţiilor mele constituţionale.”

justitie
Potrivit ultimelor noutăţi legislative, Ministerul Justiţiei a pus în dezbatere publică proiectul de Lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

Proiectul prevede instituirea obligativităţii fiecărei autorităţi contractante de a întocmi, respectiv actualiza, formulare de integritate, pentru fiecare procedură de achiziţie publică derulată, după publicarea în sistemul electronic de achiziţii publice – SEAP, a anunţului sau invitaţiei de participare şi până la finalizarea procedurii de atribuire.

În vederea asigurării implementării actului normativ, la nivelul fiecărei autorităţi contractante se desemnează una sau mai multe persoane responsabile cu întocmirea sau actualizarea formularelor de integritate, câte unul pentru fiecare procedură de achiziţie publică derulată.

De asemenea, proiectul preconizează faptul că necompletarea sau neactualizarea formularelor de integritate ar urma să determine imposibilitatea continuării procedurii de achiziţie şi informarea A.N.R.M.A.P., de către inspectorul de integritate, în vederea dispunerii de măsuri specifice urmând ca A.N.R.M.A.P. să comunice în 3 zile inspectorului de integritate măsurile dispuse.

mdtPuţin după “ziua mediatorului”, Curtea Constituţională a venit (pe nepusă masă) cu un “cadou”. O cutie a Pandorei? CCR a hotărât că obligaţia de a lua parte la şedinţa informativă legată de mediere este neconstituţională! În comunicatul CCR se precizează, de mai era loc de vreo îndoială, că recenta decizie este una de nestrămutat. Şi obligatorie! Dar este, oare, o decizie de bun augur? Ne-ar prii, acum, un răspuns necenzurat!

Să examinăm prevederile cărora tocmai le-a fost aplicată eticheta de “neconstituţional”, conform ştirilor juridice! Nu trebuie să căutăm prea mult în programul legislativ! Ajungem lesne la prevederile art. 2 din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

La art. 2 alin. (1) se precizează că, în condiţiile în care legea nu prevede altcumva, părţile au îndatorirea să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în scopul rezolvării conflictelor civile, de familie etc. Verdict recent: neconstituţional!

Mai mult …

judecatorie-300x210Noutăţi legislative: Curtea Consituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate privind articolul 2 alin. (1) si (12) din Legea nr. 192∕2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

Astfel, alin. (1) si (12) ale art. 2 declarate neconstituţionale arată că:

  • alin. (1) – „dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege„;
  • alin. (12) – „instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop„.