Tag-Archive for » conflict de munca «

Potrivit legislaţiei, preşedintele asociaţiei de proprietari sau membrii comitetului executiv pot fi remuneraţi pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, la data adoptării bugetului anual de venituri şi cheltuieli.

În acest context în practica judiciară s-a pus problema care este instanţa competentă să soluţioneze un prejudiciu în care parte este preşedintele unei asociaţii de proprietari remuneraţi pe baza unui contract de mandat?

Într-un caz practic s-a stabilit că prin cererea adresata Judecătoriei, petenta, Asociaţia de Proprietari, a solicitat în contradictoriu cu intimatul T.D.A. să fie obligat acesta la plata de despăgubiri pentru prejudiciul suferit de petentă, în suma de 9230 lei, ca urmare a managementului defectuos. Mai mult …

justitie1
Una dintre atribuțiile Curții de Conturi este aceea de a efectua auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii. Sunt numeroase cazurile în care în urma acestor controale, Curtea de Conturi emite o decizie prin care stabilește că anumite drepturi cuprinse în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unei instituții publice finanțate integral din venituri proprii (de exemplu, decontarea cheltuielilor pentru odihnă și tratament) au fost acordate ilegal ținând cont de dispozițiile legii privind salarizarea în instituțiile publice.

Problema care a generat controverse în practică și a necesitat sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) pentru lămurire a fost aceea dacă decizia dată de Curtea de Conturi în condițiile expuse mai sus lipsește de efecte prevederile din contractul colectiv de muncă prin care acele drepturi au fost stabilite, în contextul în care nulitatea acelor clauze nu a fost constatată de o instanță judecătorească. Dacă răspunsul la această nelămurire ar fi afirmativ, ÎCCJ a fost întrebată cui aparține răspunderea pentru sumele achitate în baza acestui contract colectiv de muncă: angajatului sau angajatorului? Mai mult …

chnDacă pui lupul paznic la oi, nu trebuie să te miri când ajungi să rămâi fără nicio oaie. „M-am dumirit de ce găsești/Lupi, în păduri, puțini la noi:/Reprofilați în ciobănești/Azi mulți sunt paznici chiar…la oi.”(Nicolae Peiu)

Cam așa se întâmplă când angajezi un pădurar zelos să protejeze pădurile patriei. Mulți dintre ei ajung să se considere stăpâni absoluți peste copacii țării și decid, cu de la sine putere, câte păduri se taie. „Iarna, cu securile/Au tăiat pădurile,/Vara fac o mutră sumbră,/Că n-au unde sta la umbră.” (Vasile Larco).

Fenomenul defrișărilor ilegale a luat amploare și cei care săvârșesc astfel de abuzuri scapă adesea cu basma curată și continuă să exploateze conform propriului interes pădurile. Pagubele produse de acești așa-ziși pădurari sunt enorme, pentru că, pe lângă pagubele materiale, sunt și cele cu impact asupra mediului înconjurător. „De rupi din codru-o rămurea,/Îi pasă codrului de ea/Ca pădurarului, în…cot/Când taie hoții codrul tot.” (Gheorghe Băcneanu)

Instanțele de judecată Mai mult …