Categories
Fiscalitate Ştiri

Noi reguli privind funcţionarea Camerei Consultanţilor Fiscali

În Monitorul Oficial nr. 324/2020, a fost publicată Hotărârea nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană şi-a prezentat ideile pentru conturarea marilor teme de discuţie ale Conferinţei privind viitorul Europei

Comisia Europeană şi-a prezentat ideile pentru conturarea marilor teme de discuţie ale Conferinţei privind viitorul Europei, care ar urma să fie lansată la 9 mai 2020, de Ziua Europei, şi să se desfăşoare timp de doi ani. Comunicarea adoptată reprezintă contribuţia Comisiei la dezbaterile aprinse care au loc deja cu privire la Conferinţa privind viitorul Europei – un proiect care a fost anunţat de preşedinta Ursula von der Leyen în Orientările sale politice şi care urmăreşte să le ofere europenilor posibilitatea de a avea un cuvânt mai greu de spus cu privire la ceea ce face Uniunea Europeană şi cum se pune în slujba cetăţenilor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Camera Deputaţilor investeşte în retehnologizarea lifturilor

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat lista dotărilor independente şi a investiţiilor pe 2019, printre acestea numărându-se lucrări de refacere a teraselor, de retehnologizare a ascensoarelor, dar şi achiziţionarea de copiatoare multifuncţionale, instalaţii de climatizare, porţi detectoare de metale.

Potrivit memorandumului intern privind dotările independente şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor aferente aprobat de conducerea Camerei Deputaţilor, în bugetul pe anul 2019 au fost aprobate sumele de 33.114.000 lei pentru dotări independente, precum şi 5.019.000 lei pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Au fost organizate conferinţe prind “telemunca”

Angajatul de astăzi nu mai seamănă deloc cu cel de acum patru sau cinci ani, la fel cum nici taxarea muncii, tipurile de joburi sau provocările din aceste perspective nu mai seamănă nici măcar cu cele de acum doi sau trei ani.

Două dintre cele şase sesiuni de discuţii au fost dedicate integral noilor modalităţi de a lucra ca angajat. Tehnologia a dus la creşterea mobilităţii, motiv pentru care, astăzi  “lucrul de acasă” nu mai poate fi tratat doar ca un aspect marginal. Tocmai de aceea, astfel de modalităţi de lucru sunt tratate în mod special şi vin împreună cu provocîri particulare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

România va fi gazda Conferinţei Planului SET!

Europa are un plan ambiţios de tranziţie energetică ce presupune în final o economie fără emisii de carbon la orizontul anului 2050, iar detaliile despre punerea lui în practică vor fi discutate inclusiv la Bucutreşti, vara viitoare, în cadrul unei conferinţe de anvergură continentală.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Europa sărbătoreşte 70 de ani de la demararea programului “Planul Marshall”

La 3 aprilie 1948, preşedintele american Harry S. Truman a semnat decretul prin care programul, cunoscut în istorie drept ‘Planul Marshall’, a intrat în vigoare. La 16 aprilie 1948, a fost constituită Organizaţia Europeană de Cooperare Economică, având ca state membre Austria, Belgia, Danemarca, Elveţia, Franţa, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Suedia, Turcia, zona de vest a Germaniei şi teritoriul Triest. 

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

România va participa la un proiect de analiză al OCDE în domeniul guvernanţei publice şi al reformei administrative


În cadrul şedinţei din 3 august, Guvernul a aprobat participarea României la un proiect de analiză specifică realizat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind 5 sectoare-cheie din domeniul guvernanţei publice şi al reformei administrative.

Este vorba de funcţia publică, coordonarea la centrul guvernului, guvernarea deschisă, managementul bugetar şi agenda digitală, care vor beneficia de realizarea unor analize specifice, evidenţiind punctele forte şi punctele slabe ale fiecăreia din cele 5 zone prin raportare la bunele practici ale OCDE, iar concluziile vor fi prezentate în cadrul unei conferinţe pe această temă.

Executivul a aprobat, de asemenea, plata contribuţiei voluntare a României la OCDE pentru 2016, reprezentând echivalentul a 150.000 de euro, alocând către bugetul Secretariatului General al Guvernului suma de 685.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului aferent anului 2016. Necesitatea alocării sumei respective din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului este justificată de faptul că această cheltuială este generată de o situaţie nou apărută în timpul exerciţiului bugetar.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Măsuri pentru Conferinţa Uniunii Europene a Oficiilor de Recuperare a Creanţelor provenite din Infracţiuni

justitie3
Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016, a Conferinţei la Nivel Înalt a Platformei Uniunii Europene a Oficiilor de Recuperare a Creanţelor provenite din Infracţiuni.

Având în vedere caracterul deosebit al acestui eveniment, în conformitate cu art. 4 alin. (5) al Ordonanţei de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, se impune efectuarea de cheltuieli ocazionate de organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a conferinţei internaţionale, pe baza normativelor de cheltuieli propuse.

De asemenea, proiectul menţionează, cu titlu exemplificativ, categoriile de achiziţii necesare organizării evenimentelor, care includ efectuarea de cheltuieli.

Astfel, prin adoptarea prezentului proiect de act normativ se asigură îndeplinirea condiţiilor financiar – bugetare pentru organizarea la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016, a Conferinţei la Nivel Înalt a Platformei Uniunii Europene a Oficiilor de Recuperare a Creanţelor provenite din Infracţiuni.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Mii de oameni cer să-şi dea casa în baza Legii dării în plată

descărcare (2)

În cadrul unei conferinţe de specialitate, directorul Direcţiei de Stabilitate Financiară din cadrul Băncii Naţionale a României, Eugen Rădulescu, a declarat că un număr de 4.000 de persoane au cerut să-şi dea cheile de la casă în baza Legii dării în plată. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 28 aprilie şi a intrat în vigoare în data de 13 mai.

Rădulescu a afirmat că nu există o lege a dării în plată în nicio altă ţară din UE.

“Această iniţiativă legislativă ne va costa pe toţi foarte scump. Probabil că cineva va câştiga nişte alegeri pe seama acestor lucruri, admiţând cumva că până la alegeri oamenii nu se vor dezmetici şi nu vor constata că de fapt au numai de pierdut din asta”, a mai afirmat oficialul BNR.

Categories
Agricultură şi silvicultură Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

A fost publicată o Decizie UE în ceea ce privește concurența la export și aspectele legate de dezvoltare

cotele-de-export-spre-ue-raman-neacoperite-1452248318

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 16 a fost publicată Decizia (UE) 2016/77 a Consiliului de confirmare a poziției adoptate, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a 10-a Conferințe ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului în ceea ce privește concurența la export și aspectele legate de dezvoltare.

Obiectivul Uniunii cu ocazia celei de a 10-a Conferințe ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului a fost să obțină un rezultat global și echilibrat referitor la orice formă de sprijin la export în agricultură (cum ar fi subvenții la export, credite la export, întreprinderi comerciale de stat care efectuează exporturi agricole și ajutor alimentar), fără a se limita doar la subvențiile la export, în concordanță cu proiectul de modalități agricole al Organizației, astfel cum a fost actualizat prin propunerea comună a Uniunii și a altor țări din 16 noiembrie 2015.

Conform articolului 1 din decizie se confirmă poziția adoptată, în numele Uniunii, în cadrul celei de a 10-a Conferințe ministeriale a OMC privind deciziile OMC referitoare la concurența la export și aspectele legate de dezvoltare.