Categories
Articole Dreptul proprietăţii

Conţinutul cadrul al statutului asociaţiei de proprietari

Asociaţia de proprietari este formă juridica de organizare şi de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor unui condominium, recunoscută de lege.

Categories
Administraţie publică locală Articole

Ce prevede noua lege privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari?

Veacuri la rând, românul a preferat să trăiască în case menite să adăpostească o singură familie, pe care azi, în terminologia modernă, le numim „locuințe de tip unifamilial”.

Ulterior, odată cu primele tendințe (timide) de „citadinizare”, odată cu apariția primelor localități de tip urban, s-au ivit și locuințele cuplate sau înșiruite. Cele mai nou-apărute sunt locuințele multietajate, multifamiliale. Adică „blocurile de locuințe”. Noutatea lor este, însă, una relativă. Construcții asemănătoare, cu mai multe etaje, existau chiar și în Roma antică.

Categories
Activităţi industriale Ştiri

Modificarea legislaţiei privind asociaţiile de proprietari şi condominiul

gov1La propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), Guvernul României a adoptat Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

Actul normativ stabileşte o nouă abordare a gestiunii locuirii colective, fiind aplicabilă tuturor imobilelor formate din teren cu una sau mai multe construcţii, în care există proprietăţi individuale reprezentate de locuinţe şi/sau spaţii cu altă destinaţie, după caz şi cote-părţi indivize de proprietate comună.

Astfel, în document sunt stabilite statutul condominiului, condiţiile pentru folosinţa, modificarea şi întreţinerea locuinţei, normele de conduită în cadrul condominiului, sunt clarificate principiile de stabilire a cotelor de proprietate comună asupra imobilului şi a organizării condominiului şi sunt reglementate condiţiile de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari, dar şi raporturile dintre administraţia publică şi asociaţiile de proprietari.

De asemenea, prevederile legii vizează:

 • eficientizarea administrării locuinţelor, fie că sunt imobile colective tip bloc, locuinţe situate în curţi comune sau ansambluri rezidenţiale;
 • o mai bună structură a organelor de conducere ale asociaţiilor de proprietari;
 • clarificarea responsabilităţilor şi incompatibilităţilor dintre membrii structurilor de conducere din cadrul asociaţiilor de proprietari;
 • instituirea regulamentului condominiului, în care să se înscrie regulile de comportament şi de folosire a proprietăţii;
 • clarificarea şi eficientizarea relaţiei dintre autorităţile publice şi asociaţiile de proprietari.

Totodată, actul normativ stabileşte şi principiile de organizare şi funcţionare a condominiului, dar şi regulamentul de funcţionare al acestuia.

Categories
Administraţie publică centrală Dreptul proprietăţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de lege: Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

descărcareMinisterul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a supus spre dezbatere publică proiectul de act normativ – Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

Prin prezentul proiect de lege se realizează cadrul constituirii juridice a tuturor condominiilor.

Obiectivele generale urmărite de adoptarea acestui proiect legislativ sunt următoarele:

 • Eficientizarea administrării locuinţelor, fie că sunt imobile colective tip bloc, locuinţe situate în curţi comune sau ansambluri rezidenţiale;
 • O mai bună structură a organelor de conducere ale asociaţiilor de proprietari;
 • Clarificarea responsabilităţilor şi incompatibilităţilor dintre membrii structurilor de conducere din cadrul asociaţiilor de proprietari;
 • Instituirea regulamentului condominiului în care să se înscrie regulile de comportament şi de folosire a proprietăţii;
 • Clarificarea şi eficientizarea relaţiei dintre autorităţile publice şi asociaţiile de proprietari.

Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor reglementează aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire la:
a) înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari din cadrul condominiilor;
b) administrarea, întreţinerea şi folosirea imobilelor sau grupurilor de imobile din condominii care au structura lor locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în proprietatea a cel puţin 3 persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, fiecare proprietar având o proprietate individuală şi o cotă-parte indiviză din proprietatea comună.

Prezentul proiect de lege propune o nouă abordare a gestiunii locuirii colective, legea fiind de asemenea aplicabilă tuturor clădirilor cu mai multe locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie în care există proprietăţi individuale şi proprietăţi comune; clădirilor multietajate sau unor tronsoane cu una sau mai multe scări din cadrul clădirii multitajate în cazul în care se poate delimita proprietatea comună; unui ansamblu rezidenţial format din locuinţe şi/sau construcţii cu altă destinaţie, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care există proprietăţi comune şi proprietăţi individuale; oricăror alte imobile care au în componenţă terenuri, amenajări şi/sau servicii comune, parcele de teren, construite/neconstruite, care fac obiect de drept al proprietăţii comune.

Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea condominiilor şi a asociaţiilor de proprietari abrogă prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, în contextul noii abordări a condominiului. Proiectul de lege abordează condominiul în sensul larg al termenului, fie că este cazul locuinţelor situate în imobile colective, fie că este vorba de locuinţe individuale situate în curţi comune sau alte forme de proprietăţi concret delimitate. În prezent, reglementările vizând condominiul se referă doar la imobile colective – blocuri de locuinţe, iar Legea nr. 230/2007 oferă cadrul organizării asociaţiilor de proprietari şi principiile de administrare a acestor imobile colective. Prezentul proiect de lege reglementează organizarea şi funcţionarea oricărui condominiu în care se află mai multe locuinţe.

Prin recunoaşterea condominiului în sensul prezentului proiect de lege, se va îmbunătăţi administrarea imobilelor în care se află mai multe proprietăţi şi, implicit, mai mulţi proprietari, iar aceştia vor fi responsabilizaţi. Prin acest act normativ se doreşte întărirea ideii că proprietatea (proprietari individuali de locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie aflaţi în condominiu) impune şi obligaţii, nu numai drepturi, obligaţii legate mai ales de conservarea funcţională a imobilului, de asigurarea unui standard ridicat al calităţii vieţii şi de reducerea consumului şi asigurarea eficienţei energetice.

Obiectivele specifice ale adoptării acestei legi sunt:

 • Stabilirea statutului condominiului;
 • Clarificarea principiilor de stabilire a cotelor de proprietate comună asupra imobilului şi a organizării condominiului;
 • Stabilirea condiţiilor pentru folosinţa, modificarea şi întreţinerea locuinţei;
 • Stabilirea normelor de conduită în cadrul condominiului;
 • Reglementarea condiţiilor de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari.
Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificări privind Legea serviciului de alimentare cu apă

apa

Senatul a adoptat o propunere legislativă pentru modificarea Legii serviciului de alimentare cu apă.

Potrivit propunerii legislative, utilizatorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din condominii ar putea încheia convenţii de facturare individuală, la nivelul imobilului, cu acceptul scris a 50 % plus unu a proprietarilor din respectivul imobil.

Astfel, proiectul de lege modifică condiţiile de încheiere a contractelor de prestări servicii, şi la cererea persoanelor fizice sau juridice, membri ai asociaţiei de proprietari, se pot încheia contracte individuale privind furnizarea apei reci şi de canalizare direct cu furnizorii de servicii.