Tag-Archive for » condiţionalitate «

Drapeaux parlement europe 3D
Ministerul Fondurilor Europene a fost informat de către Comisia Europeană privind acceptarea evaluărilor naţionale pentru opt condiţionalităţi ex-ante ce au fost negociate de fiecare stat membru şi pe care România le-a asumat prin Acordul de Parteneriat. Neîndeplinirea acestora ar fi putut declanşa suspendarea plăţilor pentru unele programe.

Cele 8 condiţionalităţi presupun: părăsirea timpurie a şcolii (10.1), învăţământul superior (10.2), învăţarea pe tot parcursul vieţii (10.3), existenţa unui cadru strategic de politică naţională/regională pentru creşterea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi formare profesională (10.4), politici active în domeniul pieţei forţei de muncă (8.1), instituţiile pieţei forţei de muncă (8.3), existenţa unui cadru politic pentru promovarea ocupării forţei de muncă a tinerilor (8.6) şi reducerea sărăciei (9.1).

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş-Cristian Dinu a declarat: „Progresul este real şi aşteptăm confirmarea formală a îndeplinirii altor 11 condiţionalităţi în perioada imediat următoare„.

Drapeaux parlement europe 3D
România a devenit primul stat membru al Uniunii Europene care îndeplineşte criteriile Comisiei Europene privind ajutorul de stat
, evitând astfel o posibilă suspendare a plăţilor, după ce Comisia Europeană a notificat formal autorităţile de la Bucureşti în legătură cu ridicarea condiţionalităţii G5, privind existenţa unui cadru legislativ pentru aplicarea efectivă a normelor UE privind ajutoarele de stat în domeniul fondurilor structurale şi de investiţii europene.

Aceste criterii reprezintă măsuri de pregătire a legislaţiei şi a instituţiilor pentru o bună gestionare şi utilizare a fondurilor europene şi au fost negociate de fiecare stat membru cu Comisia Europeană. Data limită până la care România trebuie să îndeplinească toate condiţionalităţile era 31 decembrie 2016, iar întârzierea lor poate duce la suspendarea parţială sau integrală a plăţilor pentru Programele Operaţionale.

Statul român a negociat 36 de condiţionalităţi, acceptate de Guvern în 2014.