Categories
Economie Ştiri

Regulament privind emiterea de obligaţiuni garantate

În Monitorul Oficial nr. 835/2022 a fost publicat Regulamentul nr. 10/2022 privind emiterea de obligaţiuni garantate.

În vederea obţinerii aprobării unui program de obligaţiuni garantate, emitentul depune la Banca Naţională a României – Direcţia supraveghere o cerere de aprobare a programului de obligaţiuni garantate, însoţită de documentaţia care face dovada îndeplinirii condiţiilor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protectia mediului Ştiri

Autoritatea publică centrală poate solicita prorogarea unor termene în materie de reciclare a deşeurilor!

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje a fost recent modificată de Ordonanţa nr. 1/2021.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Condiţii noi pentru ocuparea funcţiei de arhitect-şef!

Lipsa de arhitecţi – şefi la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale creează impedimente majore în întocmirea documentaţiilor prevăzute de lege pentru elaborarea planurilor urbanistice generale, zonale şi de detaliu iar ca soluţie a fost adoptată OUG nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

OUG nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 646/2021.

Categories
Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Cerinţele pentru autorizarea temporară a centrelor de vaccinare!

Centrele de vaccinare împotriva COVID – 19 sunt înfiinţate prin decizie a directorului executiv al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Condiţii pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcţiilor contractuale din sistemul administraţiei penitenciare

Normele privind organizarea, desfăşurarea şi condiţiile specifice de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcţiilor contractuale din sistemul administraţiei penitenciare au fost recent aprobate de Ordinul nr. 4455/2020.

Categories
Economie Ştiri

Premierul României a anunțat că zeci de mii de români vor primi bani gratis de la stat

Premierul României a anunțat că zeci de mii de români vor primi bani gratis de la stat. Este vorba de suma de 20 000 de lei pe care românii îi pot folosi pentru orice au ei nevoie.

Premierul a anunțat că fiecare gospodărie din România va primi un ajutor nerambursabil în valoarea de 20.000 de lei. Banii pot fi folosiți pentru ce au nevoie românii în gospodării. Premierul a dat ca exemplu conectarea la sistemele de gaze și canalizare sau pentru construirea de grupuri sanitare.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Supervizarea profesională în psihologie. Ce prevăd noile norme aplicabile în domeniu?

Instruirea neîncetată, realizată cu pasiune și perseverență, este mama succesului în carieră. În unele meserii, instruirea post-absolvire este lăsată la latitudinea fiecărui profesionist, fiind în toate cazurile o alegere inspirată. În alte profesii, instruirea ulterioară absolvirii studiilor superioare are un caracter reglementat și este obligatorie pentru persoana care dorește să profeseze. În domeniul psihologiei, după cum se știe, nu mai e suficientă simpla absolvire a unei facultăți, cu dobândirea unei diplome de licență. Fie că proaspătului licențiat îi place ori ba, instruirea, formarea profesională trebuie să continue mult și bine.

Categories
Articole Economie

Procedura de cesiune a creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței

Procedura de cesiune a creanțelor bugetare se aplică debitorilor aflați în procedura insolvenței, aceasta poate fi inițiată de creditorul bugetar, respectiv organul fiscal central, care s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe cu creanțe bugetare, denumit în continuare organ fiscal.

Ca o noutate în domeniu, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 285 din data de 15 aprilie 2019, a fost publicat Ordinul nr.942/2019  pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Deţinuţii care au stat în condiţii necorespunzătoare ar putea primi 5 lei/zi!

Deținuții care au stat în condiții necorespunzătoare în penitenciar și care nu au beneficiat de legea recursului compensatoriu, intrată în vigoare în octombrie 2017 ar putea primi o compensație financiară de 5 lei pentru fiecare zi câștig neacordată, potrivit unui proiect de lege aflat în discuție la Ministerul Justiției.

Categories
Articole Dreptul muncii

Concediul și indemnizația de creștere a copilului – aspecte de interes

Nicio oportunitate profesională și nicio remunerație consistentă nu pot înlocui confortul și siguranța propriului copil.

Pentru a asigura compromisul perfect între succesul profesional și viața de familie, s-au identificat numeroase soluții legislative, printre ele regăsindu-se și asigurarea unui concediu de creștere a copilului, respectiv plata unei indemnizații corespunzătoare.