Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii

A fost admisă o excepţie de neconstituţionalitate privind încadrarea în condiţii deosebite de muncă!

Curtea Constituţională a fost sesizată să se pronunţe asupra excepţiei de neconstituţionalitate prin care s-a solicitat să se constate că activitatea desfăşurată în calitate de medici primari, respectiv asistenţi medicali principali în cadrul laboratorului de prosectură din cadrul Institutului de Medicină Legală “Mina Minovici” este încadrată în condiţii deosebite de muncă, în temeiul art. 22 din Legea nr. 104/2003.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Noutăţi privind încadrarea în condiţii deosebite a personalului militar

Încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar are loc în condiţiile reglementate de Ordinul nr. 211/2019.

Ordinul nr. 211/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 930/2019.

Categories
Articole Dreptul muncii

Negocierile privind încadrarea în grupe de muncă/condiții deosebite sau speciale nu fac obiectul medierii

Grupele de muncă reprezentau echivalentul condițiilor speciale sau deosebite, în vechile reglementări. Nominalizarea persoanelor care se încadrau în grupele I şi a II-a de muncă se făcea de către conducerile unităţilor, împreună cu sindicatele, în funcție de condiţiile concrete în care își desfăşurau activitatea persoanele respective.

Grupele se înregistrau, în mod obligatoriu, în Cărțile de muncă și erau relevante pentru stabilirea dreptului la pensie. Actele normative care reglementau încadrarea în grupele I și a II-a de muncă au fost abrogate la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, la 1 aprilie 2001, act normativ abrogat și el prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 852/2010.