Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Instrucţiuni privind publicarea anunţurilor de concurs pe site-ul ANFP

Anunţurile de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi a funcţiilor publice de execuţie temporar vacante vor fi publicate pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, conform Instrucţiunilor aprobate de Ordinul nr. 279/2021.

Anunţul de concurs se transmite de compartimentul de resurse umane din cadrul autorităţii sau instituţiei publice odată cu înştiinţarea privind organizarea concursului.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Tematica minimală pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul serviciilor de sănătate

În Monitorul Oficial nr. 330/2021 a fost publicat Ordinul nr. 58/2021 privind aprobarea bibliografiei şi a tematicii minimale pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate din unităţile sanitare publice cu paturi şi din serviciile de ambulanţă publice.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României a fost aprobat de Ordinul nr. 732/2021.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Start la concursuri în cadrul instituţiilor publice!

Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se pot desfăşura concursurile pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante şi temporar vacante din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, cu încadrare în sumele aprobate în buget pentru anul 2021.

Categories
Grefieri, arhivari, registratori Profesii juridice Ştiri

Desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, modificări!

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri a fost recent modificat de Hotărârea nr. 41/2021.

Aşadar în cazul în care unul sau mai multe locuri scoase la concurs devin vacante în termen de 30 de zile de la începerea anului şcolar, Consiliul Superior al Magistraturii îi va declara admişi pe următorii candidaţi din tabelul de clasificare, în ordinea mediilor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări privind ocuparea de către personalul MApN a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate

Ordinul nr. 37/2021 a suspendat, până la data de 30 iunie 2021, aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ MAI

Ordinul nr. 23/2021 a modificat şi completat Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne.

Categories
Magistraţi Ştiri

Sancţiuni noi au fost prevăzute în cadrul desfăşurării concursului de promovare a procurorilor

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie a fost modificat de Hotărârea nr. 80/2021.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Pentru acoperirea deficitului de personal medical din sistemul sanitar se poate angaja personal fără concurs

Pentru acoperirea deficitului de personal medical din sistemul sanitar, precum şi de profesionişti ai situaţiilor de urgenţă, Direcţia medicală, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile subordonate acestora pot angaja personal fără concurs.

Categories
Articole Medici/personal medical Sănătate

Concursul de rezidenţiat se va desfăşura în data de 15 noiembrie!

Metodologia pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie sesiunea din 15 noiembrie 2020 a fost aprobată.

Ordinul nr. 1699/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 903/2020.