Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Noutăţi privind desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat

Metodologia pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022 a fost recent modificată de Ordinul nr. 3295/2022.

Începând cu ora 8.30, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi. La intrarea în sala de concurs candidaţii se legitimează în faţa şefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de concurs.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Funcţionari publici Piaţa muncii Salarizare Ştiri

În cadrul autorităţilor publice poate fi încadrat personal cu contract individual de muncă pe durată determinată

Conform noutăţilor prin excepţie de la prevederile OUG nr. 80/2022 se pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor şi Senatului, indiferent de data vacantării acestora, cu justificarea necesităţii şi încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget, prin memorandum aprobat de Biroul permanent al fiecărei Camere a Parlamentului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru ocuparea a 6 posturi contractuale!

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) organizează, în data de 12.10.2022,concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări regulament desfăşurare concurs ANI

Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte a Agenţiei Naţionale de Integritate a fost modificat de Hotărârea nr. 7/2022.

Fiecare comisie alege, prin tragere la sorţi, dintre membrii săi, un secretar, ce asigură funcţionarea comisiei pe parcursul desfăşurării concursului.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Liceele se pot înscrie la concursul UE pentru tineri traducători

Liceele din toate țările din UE se pot înscrie acum la concursul anual de traducere al Comisiei Europene, Juvenes Translatores. 

Participanții pot alege să traducă între oricare două dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE (numărul combinațiilor posibile fiind de 552).

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Instrucţiuni noi privind publicarea anunţurilor de concurs pe site-ul ANFP

Autorităţile şi instituţiile publice organizatoare ale concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi a funcţiilor publice de execuţie temporar vacante au obligaţia respectării termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru înştiinţarea Agenţiei cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante sau temporar vacante ori, după caz, a unui concurs de recrutare sau promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante.

Ordinul nr. 530/2022 prevede aprobarea Instrucţiunilor privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publice.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Astăzi se desfăşoară proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor din învățământul preuniversitar

Proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare) se desfășoară astăzi,13 iulie 2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

MAI. Procedura desfăşurării examenului în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată pentru personalul angajat în perioada stării de alertă

Ordinul nr. 55/2022 prevede modalitatea de organizare şi desfăşurare a examenului în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuţie pe perioadă determinată în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

MAI va organiza concurs în vederea ocupării posturilor pentru personalul încadrat în perioada stării de alertă

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne privind modalitatea de organizare și desfășurare a examenului în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuție pe perioadă determinată, în unități ale Ministerului Afacerilor Interne.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE:jurnaliștii aspiranți sunt invitați să își depună candidatura pentru un program de formare

Începând de ieri, 11 aprilie, Comisia acceptă candidaturi pentru cea de-a șasea ediție a programului Youth4Regions dedicat studenților la jurnalism și tinerilor jurnaliști.