Categories
Medici/personal medical Ştiri

Pentru acoperirea deficitului de personal medical din sistemul sanitar se poate angaja personal fără concurs

Pentru acoperirea deficitului de personal medical din sistemul sanitar, precum şi de profesionişti ai situaţiilor de urgenţă, Direcţia medicală, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile subordonate acestora pot angaja personal fără concurs.

Categories
Articole Medici/personal medical Sănătate

Concursul de rezidenţiat se va desfăşura în data de 15 noiembrie!

Metodologia pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie sesiunea din 15 noiembrie 2020 a fost aprobată.

Ordinul nr. 1699/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 903/2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul de organizare ANCPI. Modificări

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobat modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de poliţist de penitenciare!

A fost aprobat modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de poliţist de penitenciare, prin trecerea agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară, avansarea poliţiştilor de penitenciare în funcţii de execuţie din cadrul aceleiaşi categorii, avansarea poliţiştilor de penitenciare în funcţii de conducere, precum şi din sursă externă.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Organizare judiciară

Cum va fi organizat concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular?

Având în vedere situaţia excepţională în care ne aflăm desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar se va efectua după reguli stricte.

Categories
Organizare judiciară

Noutăţi privind Normele de organizare a concursurilor din cadrul MApN

În Monitorul Oficial nr. 673/2020 a fost publicat Ordinul nr. 145/2020 pentru modificarea şi suspendarea unor prevederi ale Normelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Metodologia de desfăşurare a interviului profesional susţinut cu ocazia mutării din funcţie a poliţiştilor de penitenciare

Metodologia de desfăşurare a interviului profesional susţinut cu ocazia mutării sau schimbării din funcţie a poliţiştilor de penitenciare a fost aprobată de Decizia nr. 506/2020.

Comisia stabileşte tematica şi bibliografia specifică funcţiei vizate, precum şi planificarea probei în ceea ce priveşte locaţia, data şi intervalul orar, informaţii care vor fi publicate pe site-ul unităţii sau aduse la cunoştinţa celor implicaţi prin orice alte metode de comunicare identificate la nivelul unităţii.

Categories
Articole Drept penal

RIL admis. Tratamentul sancţionator aplicat pluralităţii de infracţiuni

În practica judiciară naţională s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar privind interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii din Codul penal.

În acest sens a fost sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor vizând problema de drept a “Tratamentului sancţionator aplicat pluralităţii de infracţiuni atunci când primul sau/şi al doilea termen al pluralităţii intermediare este format dintr-un concurs de infracţiuni”, solicitându-se interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Codul penal.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noutăţi privind activitatea de management resurse umane din MAI!

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne a suferit recent modificări.

Ordinul nr. 87/2020 prevede că în cazul în care în unitatea în care se organizează concurs nu există persoane care au funcţia cel puţin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs sau nu deţin studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concurs, din comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor fac parte persoane/specialişti care au funcţia cel puţin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs, de la eşalonul superior sau de la altă unitate a MAI sau/şi din afara MAI.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor

Consiliul Superior al Magistraturii a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 1348/2019.