Categories
Articole Drept penal

Este posibilă amânarea aplicării pedepsei pentru infracțiunea comisă în termenul de supraveghere?

De multe ori cei care au săvârșit o infrațiune și se află în termenul de supraveghere al amânării aplicării pedepsei comit o altă infracțiune intenționată. Problema care a generat practică neunitară a fost aceea dacă, într-un astfel de caz, este obligatorie dispunerea condamnării pentru noua infracțiune sau se poate dispune din nou amânarea aplicării unei pedepse pentru aceasta fără revocarea aplicării pedepsei anterioare.

Caz practic

Inculpatul D.D. a fost surprins în 8 noiembrie 2015 de un echipaj al poliției rutiere în timp de mergea pe drumurile publice. A fost oprit și testat cu aparatul etilotest și a rezultat o concentrație alcoolică de 1,02 mg/l alcool în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea de probe de sânge și a rezultat o îmbibație alcoolică de 2,00 g/l alcool pur în sânge.

Categories
Drept penal Ştiri

În cazul concursului de infracţiuni se poate ajunge la aplicarea unor pedepse disproporţionat de mari?

CCR a decis că în cazul concursului de infracțiuni se poate ajunge la aplicarea unor pedepse disproporționat de mari pentru fapte cu pericol social redus, se arată în motivarea deciziei prin care Curtea Constituțională a României (CCR) a admis excepția de neconstituționalitate ridicată împotriva dispozițiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul penal și a constatat că sintagma „și împotriva aceluiași subiect pasiv” este neconstituțională.

Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată din oficiu de Tribunal, cu ocazia soluționării unui dosar în care un inculpat era judecat pentru săvârșirea a 46 de infracțiuni de înșelăciune, 46 de infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată și 46 de infracțiuni de fals informatic. În sesizare, instanța respectivă a arătat că în acest caz este vorba de mai mulți subiecți pasivi, ceea ce ar impune aplicarea de pedepse distincte pentru fiecare faptă în parte.

Categories
Articole Drept penal

Traficul de droguri, motiv de sesizare a ÎCCJ

În materia traficului de droguri autoritățile trebuie să fie mereu vigilente, pentru că cei implicați în astfel de acțiuni ilicite au cele mai năstrușnice idei prin care încearcă să ascundă drogurile în scopul de a le trece peste graniță. Este  o infracțiune complexă în care de obicei sunt implicate mai multe persoane, unii le procură, alții le transportă și apoi alții le vând.

Ce se întâmplă, însă, când acțiunea unică de transport a drogurilor de risc și mare risc pe teritoriul unui stat și apoi pe teritoriul României sunt desfășurate de aceeași persoană? Ne aflăm în fața unei singure infracțiuni sau a unui concurs ideal între infracțiunea de transport a drogurilor și cea de introducere sau scoatere din țară a acestora?

Categories
Articole Drept penal

Stabilirea pedepsei în cazul recidivei postexecutorii

Sunt cazuri în care cei condamnați înainte de a executa pedeapsa sau înainte ca aceasta să fie considerată ca executată, săvârșeșc o nouă infracțiune și atunci pedeapsa pentru noua faptă se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată sau la restul neexecutat din aceasta.

Ne aflăm în fața unui caz de recidivă atunci când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an și până la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare, condamnatul săvârșește din nou o infracțiune cu intenție sau intenție depășită pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare. Pentru a fi îndeplinite condițiile primului termen al recidivei postexecutorii în afara condițiilor enumerate anterior trebuie ca hotărârea de condamnare să nu privească infracțiuni săvârșite doar din culpă, pentru care a intervenit amnistia sau fapte care au fost ulterior dezincriminate.

Categories
Articole Drept penal

Sancţionarea concursului de infracţiuni încalcă prevederile constituţionale?

Potrivit legislaţiei concursul de infracţiuni există atunci când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, prin acţiuni sau inacţiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele, sau în cazul în care una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei infracţiuni.

O altă formă a concursului de infracţiuni există şi atunci când o acţiune sau o inacţiune săvârşită de o persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conţinutul mai multor infracţiuni.

Modul de stabilire a pedepsei în cazul concursului de infracţiuni a atras unele critici, iar în acest sens a fost formulată o excepţie de neconstituţionalitate.

Categories
Articole Drept penal

Reunirea cauzelor în cazul infracţiunii continuate, subiectul unei excepţii de neconstituţionalitate

justitieÎn unele cazuri instanţe de judecată dferite sunt sesizate cu fapte care, de fapt, fac parte din conţinutul constitutiv al aceleaşi infracţi sau faptele au fost săvârşite în concurs.

În acest caz, art. 43 alin. 1) C. procedură penală prevede că instanţa dispune reunirea cauzelor în cazul infracţiunii continuate, al concursului formal de infracţiuni sau în orice alte cazuri când două sau mai multe acte materiale alcătuiesc o singură infracţiune.

Potrivit ştirilor juridice, articolul menţionat mai sus, a fost considerat că încalcă dispoziţiile constituţionale.

Categories
Articole Drept penal

Înlesnirea practicării prostituţiei săvârşită asupra a două sau mai multe persoane, o singură infracţiune sau concurs?

justitie1-1Dispoziţiile legii penale incriminează infracţiunea de proxenetism. Art. 213 C. penal reţine că “Determinarea sau înlesnirea practicării prostituţiei ori obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către una sau mai multe persoane se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”, iar “În cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituţiei s-a realizat prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi“.

Aceste prevederi au întâmpinat mai multe probleme de interpretare iar pentru lămurirea lor a fost sesizată Înaltă Curtea de Casaţie şi Justiţieîn în vederea dezlegării de principiu a chestiunii de drept dacă în cazul infracţiunii de proxenetism prevăzute de art. 213 din Codul penal – în modalitatea înlesnirii practicării prostituţiei, dacă faptele sunt săvârşite faţă de o persoană majoră şi de una minoră, sunt realizate elementele constitutive ale unei singure infracţiuni prevăzute de art. 213 alin. (1) şi (3) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal sau două infracţiuni aflate în concurs, respectiv art. 213 alin. (1) din Codul penal şi art. 213 alin. (3) din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 din Codul penal.

Categories
Articole Drept penal

Modul de sancţionare a concursului de infracţiuni încalcă dispoziţiile constituţionale?

descarcare-37În cazul în care inculpatul a săvârşit mai multe infracţiuni, fiind întrunite condiţiile concursului de infracţiuni, legislaţia, art. 39 alin. 1) lit.b) C. penal,  prevede că în cazul în care s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite.

Art. 396 C. procedură penală prevede că atunci când judecata s-a desfăşurat în condiţiile procedurii de recunoaştere a învinuirii iar instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea recunoscută de către inculpat, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime. Pentru inculpaţii minori, instanţa va avea în vedere aceste aspecte la alegerea măsurii educative; în cazul măsurilor educative privative de libertate, limitele perioadelor pe care se dispun aceste măsuri, prevăzute de lege, se reduc cu o treime.

Categories
Articole Drept penal

Sancţionarea concursului de infracţiuni din nou motiv de neconstituţionalitate

images (4)În cazul concursului de infracţiuni, atunci când o persoană a săvârşit două sau mai multe infracţiuni fără să se fi pronunţat o hotărâre definitivă asupra vreuneia, pedeapsa principală se stabileşte într-un mod special reglementat de C. penal în art. 39. În legislaţie se prevede că atunci când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite; când s-au stabilit numai pedepse cu amendă, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite; când s-au stabilit o pedeapsă cu închisoare şi o pedeapsă cu amendă, se aplică pedeapsa închisorii, la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii; când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare şi mai multe pedepse cu amendă se aplică pedeapsa închisorii cea mai grea la care se adaugă o treime din totalul celorlalte pedepse, la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii cea mai grea la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlate amenzi.

Categories
Articole Drept penal

Sancţionarea concursului de infracţiuni. Motiv de invocare a unei excepţii de neconstituţionalitate

images (28)În legislaţie este prevăzută noţiunea de concurs de infracţiuni. Acesta intervine în cazul în care două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, prin acţiuni sau inacţiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele precum şi atunci când una dintre infracţiuni a fost comisă pentru săvârşirea sau ascunderea altei infracţiuni. Există concurs şi atunci când o acţiune sau o inacţiune săvârşită de o persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conţinutul mai multor infracţiuni.

Conform art. 39 alin. 1 lit. b) din C. penal pedeapsa pentru fiecare infracţiune în parte se aplică în felul următor când s-au stabilit numai pedepse cu închisoarea, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite.

Dispoziţiile menţionate anterior au constituit subiectul invocării unei excepţii de neconstituţionalitate, soluţionată prin Decizia nr. 329/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 551/21016.