Tag-Archive for » concurenta «

A fost demarată o primă investigaţie declanşată de Consiliul Concurenţei în urma unor informaţii primite printr-o sesizare anonimă înregistrată pe Platforma avertizorilor de concurenţă.

Consiliul Concurenţei a sancţionat 13 agenţii de turim şi Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) cu amenzi în valoare totală de 11.419.539.35 lei (aproximativ 2,45 milioane euro) pentru coordonarea comportamentului pe piaţa comercializării produselor turistice prin agenţii de turism. Mai mult …

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) va modifica tarifele de distribuţie, în sensul reducerii lor, în momentul în care va primi decizia Consiliului Concurenţei cu privire la investigaţia din care a rezultat că au fost prejudiciaţi consumatorii, se arată într-un comunicat al ANRE.

„ANRE nu a primit, până în prezent, decizia Consiliului Concurenţei cu privire la investigaţia desfăşurată. Mai mult …

bani__lei__leu__euro__13474000_19213300_28736900_85792000Comisia Europeană (CE) a publicat o serie de măsuri menite să îmbunătățească mediul TVA pentru întreprinderile care desfășoară activități comerciale pe internet în Uniunea Europeană.

Astfel, CE propune noi norme ce permit întreprinderilor care vând bunuri online să își îndeplinească cu ușurință și într-un singur loc toate obligațiile în materie de TVA în UE.

Totodată, Comisia solicită simplificarea normelor privind TVA pentru întreprinderile nou-înființate și microîntreprinderile care realizează vânzări online. Prin urmare, TVA-ul perceput pentru vânzările transfrontaliere sub 10 000 EUR va fi gestionat la nivel național, iar IMM-urile vor beneficia de proceduri mai simple pentru vânzările transfrontaliere de până la 100 000 EUR.

În acelaşi timp, CE propune unele măsuri împotriva fraudei legate de TVA provenind din afara UE, care poate distorsiona piața și poate duce la o concurență neloială, iar statele membre vor putea să-și reducă ratele TVA pentru publicațiile electronice, cum ar fi cărțile electronice și ziarele accesibile online.

computer

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a lansat în dezbatere publică un Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind consolidarea poziţiei de acţionar a statului la unele societăţi şi îmbunătăţirea mediului concurenţial, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.

Prin consolidarea poziţiei de acţionar a statului se crează posibilitatea întăririi anumitor domenii de interes strategic, precum şi creşterea atractivităţii şi eficienţei societăţilor şi a valorii economice, în beneficiul cetăţenilor români, potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ.

Astfel, Statul, prin instituţiile publice implicate, poate cumpăra acţiuni emise de societăţi, prin intermediul pieţelor de capital, cât şi direct, de la alţi acţionari şi poate efectua schimburi de pachete de acţiuni cu alţi acţionari, prin metode competitive şi transparente, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Mandatul acordat instituţiei publice implicate şi modalitatea de cumpărare şi schimb de acţiuni care au ca scop consolidarea poziţiei de acţionar a statului se aprobă prin hotărâre a guvernului.

Finanţarea cheltuielilor legate de operaţiunile necesare cumpărării şi schimbului de pachete de acţiuni se asigură din bugetele de venituri şi cheltuieli aferente activităţii de privatizare ale instituţiilor publice implicate, aprobate în condiţiile legii şi din bugetul de stat, se mai arată în proiectul de act normativ.

concur
Potrivit raportului „Mediul concurenţial românesc – evoluţii în sectoare esenţiale” 2016, în primul semestru al anului în curs, Consiliul Concurenţei a demarat 7 investigaţii privind posibile încălcări ale legislaţiei de concurenţă şi a finalizat alte 7 anchete începute anterior.

Investigaţiile demarate în cursul acestui an vizează exploatarea/prelucrarea masei lemnoase; plăţile prin mesaje scurte date prin intermediul telefonului mobil; închirierea terenurilor aparţinând domeniului public al statului şi care fac parte din infrastructura portuară şi activităţi dependente de accesul în condiţii optime la infrastructura portuară; servicii de acces la infrastructura de comunicaţii; închiriere spaţii de birouri situate în Bucureşti; distribuţia angro şi en detail de medicamente; comercializarea produselor turistice şi/sau a pachetelor de servicii turistice din România.

Anul trecut, Consiliul Concurenţei a finalizat 21 de investigaţii privind posibile încălcări ale legislaţiei de concurenţă, ce vizau sectoare economice importante, precum sectorul energiei sau cel al telecomunicaţiilor, şi investigaţia sectorială privind serviciile aeroportuare.

consiliul concurentei
În practică, s-a dovedit că, “concurența este tot ceea ce clientul dumneavoastră potențial este susceptibil să cumpere din altă parte decât de la dumneavoastră” (Don Cooper) și că  „suprizele făcute de concurență pot scoate o firmă de pe piață”.  (Michel Esposito)

Pentru a evita practicile comerciale ilicite, a fost creat Consiliul Concurenței ca for care să vegheze pentru a împiedica înțelegerile între întreprinderi care au ca scop denaturarea concurenței pe piața românească. Consiliul Concurenței poate iniția investigații din oficiu sau la plângerea unor persoane care fac obiectul unor dosare în care sunt administrate probe și se ia o decizie. Mai mult …

concurenta loialaLipsa de concurență e adversarul cel mai înverșunat al calității! Nu există concurență? Bunurile și serviciile oferite pe piață vor deveni tot mai slabe calitativ. Atunci când va exista o concurență veritabilă, toți competitorii se vor strădui să ofere produse și servicii mai bune, mai ieftine, pentru a-și câștiga și fideliza clientela. Competiția economică trebuie să fie caracterizată, însă, de fair-play. Mai mult …

concurenta neloiala
În şedinţa din 16 martie, Guvernul a aprobat organizarea şi funcţionarea Consiliului interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale.

Acesta va fi un organism consultativ, nepermanent şi fără personalitate juridică şi are ca scop definirea şi implementarea politicilor publice în domeniul combaterii concurenţei neloiale.
Consiliul interinstituţional va asigura coerenţa fundamentării şi implementării politicilor publice din domeniile specifice de activitate cu impact relevant în menţinerea unei pieţe concurenţiale loiale.

otodată, va asigura comunicarea interinstituţională în aceste domenii, precum şi armonizarea punctelor de vedere ale instituţiilor cu atribuţii în domeniu la nivel naţional. Mai mult …

cotele-de-export-spre-ue-raman-neacoperite-1452248318

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 16 a fost publicată Decizia (UE) 2016/77 a Consiliului de confirmare a poziției adoptate, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a 10-a Conferințe ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului în ceea ce privește concurența la export și aspectele legate de dezvoltare.

Obiectivul Uniunii cu ocazia celei de a 10-a Conferințe ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului a fost să obțină un rezultat global și echilibrat referitor la orice formă de sprijin la export în agricultură (cum ar fi subvenții la export, credite la export, întreprinderi comerciale de stat care efectuează exporturi agricole și ajutor alimentar), fără a se limita doar la subvențiile la export, în concordanță cu proiectul de modalități agricole al Organizației, astfel cum a fost actualizat prin propunerea comună a Uniunii și a altor țări din 16 noiembrie 2015.

Conform articolului 1 din decizie se confirmă poziția adoptată, în numele Uniunii, în cadrul celei de a 10-a Conferințe ministeriale a OMC privind deciziile OMC referitoare la concurența la export și aspectele legate de dezvoltare.

pret consum
Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România, cu sprijinul Guvernului şi al Consiliului Concurenţei, va lansa până la sfârşitul acestui an proiectul „Monitorul preţurilor bunurilor de consum„.

Proiectul îşi propune crearea unui platforme on-line care să afişeze săptămânal preţurile produselor care fac parte din coşul zilnic al populaţiei.

Obiectivele proiectului sunt pe de-o parte informarea consumatorilor care vor putea compara preţurile şi identifica magazinele de unde pot cumpăra alimentele de bază la cele mai mici preţuri, iar pe de altă parte scăderea preţurilor ca urmare a creşterii concurenţei între magazine.

Lansarea acestui proiect are loc în contextul negocierilor de la nivelul Comisiei Europene privind crearea unui instrument similar care să asigure transparenţă pe lanţul comercializării produselor de la producător până la raftul magazinelor.

Un proiect similar a fost realizat de Guvernul Greciei, prin Ministreul Comerţului şi a avut ca rezultat, după trei luni de la implementare, o scădere a preţurilor cu 7%.