Tag-Archive for » concesiune «

gaz.jpgPotrivit unui comunicat al Executivului, Guvernul a prelungit acordurile de concesiune pentru 8 perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră concesionate Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ‘Romgaz’ S.A.

‘Acordurile, al căror termen iniţial era anul 2016, au fost prelungite până la 16 decembrie 2027, cu posibilitatea de prelungire de până la 15 ani, potrivit art. 27 alin.(2) din Legea petrolului nr. 238/2004. Totodată, a fost stabilit un nou an limită a exploatării economice pentru fiecare zăcământ în parte, şi anume: 2036 pentru perimetrul Alămor, 2020 pentru Buneşti, 2035 pentru Buza, 2022 pentru Nocrich-Vest, 2023 pentru Lechinţa, 2026 pentru Sâncel, 2041 pentru Ulieş şi 2017 pentru perimetrul Româneşti’, se mai arată în comunicatul Guvernului.

De asemenea, prin acte adiţionale au fost reglementate şi obligaţiile Romgaz în legătură cu gestionarea deşeurilor rezultate din executarea operaţiunilor petroliere, în conformitate cu prevederile legale, inclusiv cele privind răspunderea de mediu.

achizitii-publice
Pentru realizarea de lucrări, activități sau servicii publice, entitatea contractantă în calitate de concendent transmite unei firme numită concesionar dreptul de a exploata un bun sau serviciu public în schimbul unei redevențe.

Modalitatea de atribuire a acestor contracte de concesiune de lucrări, etapele ce trebuiesc parcurse, documentele necesare, precum și clauzele pe care acest tip de contract trebuie să le cuprindă fac obiectul HG 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial 985 din 7 decembrie 2016 și intră în vigoare de la această dată. Mai mult …

parlament_34493400Conform unui comunicat al Executivului, Guvernul a aprobat un proiect de lege prin care actualizează cu rata inflației nivelul amenzilor contravenționale aplicate titularilor permiselor și licentelor care desfășoară activități miniere și nu respectă obligațiile legale.

„Printr-un proiect de lege adoptat de Guvern, amenzile contravenționale aplicate potrivit Legii minelor nr.85/2003 titularilor actelor de dare în administrare sau de concesiune în baza cărora aceștia desfășoară activități miniere și nu au respectat obligațiile ce le revin vor fi actualizate cu rata inflației din perioada aprilie 2003-noiembrie 2015, adică cu 91,38%”, precizează Guvernul.

Conform instituţiei, „în funcție de gravitatea efectelor nerespectării obligațiilor, nivelul amenzilor este între 11.500 lei (anterior 5.700 lei) și 95.600 lei (anterior 38.200 lei)”.

meetStabilitate și predictibilitate! Sunt două mari dorințe pe care orice întreprinzător le nutrește cu privire legislația care i se aplică, pe termen mediu și lung. Observația este valabilă în domeniul achizițiilor publice, însă și pentru acele raporturi în care o entitate contractantă îi încredințează unui operator economic fie executarea de lucrări, fie prestarea unor servicii, contraprestația fiind reprezentată de dreptul de-a exploata rezultatul lucrărilor ce constituie obiectul contractului sau acest drept însoțit de către o plată.   Mai mult …

TRAIAN BASESCU - PARLAMENTPreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP), Bogdan Puşcaş, a anunţat că legile privind achiziţiile publice au fost publicate în Monitorul Oficial la 23 mai şi vor intra în vigoare în 3 zile, iar normele de aplicare vor fi aprobate prin Hotărâre de Guvern la 31 mai 2016.

Totodată, Puşcaş a menţionat că norma privind concesiunile ar putea să întârzie, pentru că necesită o atenţie mult mai mare, deoarece se urmăreşte deblocarea unor proiecte de infrastructură mare, care au aşteptat mai mulţi ani noile prevederi referitoare la parteneriatul public privat.

De asemea, acesta a subliniat că instituţia va intensifica numărul de documente standardizate şi va majora numărul instrucţiunilor astfel încât noutăţile aduse de legislaţie să fie mai rapid asimilate.

oilPe lângă resursele de aur galben şi “aur verde”, România dispune şi de consistente zăcăminte de “aur negru”. Exploatarea ţiţeiului are, la noi, origini foarte vechi, fiind cu mult anterioară existenţei României ca stat.

Pe la jumătatea secolului XVI, destoinicii fântânari din Păcureţi – Prahova deja extrăgeau preţiosul aur negru din măruntaiele pământului – cu sârg, dar şi cu riscurile deloc neglijabile ale meseriei. Evident, şi atunci era necesară stabilirea precisă a deţinătorilor drepturilor de exploatare şi valorificare a zăcămintelor.  Mai mult …

strategia_aparare_fost_adoptata_parlament_36490400
În cadrul workshopului internaţional „România. O nouă viziune în achiziţii publice, un sistem de eficientizare a resurselor publice şi noi coordonate de lucru cu mediul privat”, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, Roxana Mînzatu, a declarat că Legea privind concesiunile şi cea pentru utilităţi pe achiziţii sectoriale vor fi prezentate în această săptămână, iar pachetul de legi privind achiziţiile publice va ajunge în Parlament până la 15 octombrie.

Roxana Mînzatu a precizat că transpunerea directivei europene pe achiziţii publice în legislaţia românească este doar un pilon din strategia naţională, precizând însă că doar noile legi, doar pachetul legislativ „nu vor face primăvară” în ceea ce înseamnă achiziţia publică eficientă şi corectă în România.

Sunt două constrângeri: să transpunem directivele, să transpunem norma europeană, dar şi să ne adaptăm şi realităţilor româneşti. Am primit 500 de pagini de propuneri mai ales la Legea de achiziţii publice clasice. Avem propuneri analizate pentru legislaţia pe achiziţiile clasice, propunerile au fost şi discutate în grupul de lucru în ultimele săptămâni. Miercurea trecută am transmis la Ministerul de Finanţe proiectul consolidat pe Legea achiziţiilor clasice şi sfera căilor de atac, adică varianta care a trecut deja prin consultare publică şi în care au fost integrate propunerile. Nu le-am publicat încă, pentru că de la Ministerul Finanţelor aşteptăm o validare finală„, a spus preşedintele ANAP.