Tag-Archive for » concediu «

Premierul a precizat, la începutul şedinţei de Guvern, că va fi adoptată o OUG de corectare a Codului Fiscal, astfel că în cazul contractelor part-time angajatul va plăti impozit raportat la venit, iar restul va fi suportat de angajator. În privinţa angajaţilor scutiţi de impozit până acum, precum cei din IT şi din cercetare, aceştia vor beneficia în continuare de scutiri, cu condiţia ca angajatorul să nu-şi fi diminuat totalul cheltuielilor de personal faţă de luna precedentă.

“Mai exact, începând cu luna ianuarie 2018, angajaţilot part-time li se va reţine CAS şi CASS doar la nivelul venitului realizat, chiar dacă acesta va fi mai mic decât salariul minim pe economie, iar diferenţa va fi suportată, în numele angajatului, de instituţia bugetară angajatoare sau de către angajatorul privat”, a explicat Premierul. Mai mult …

Instituțiile publice și companiile de stat vor fi obligate, din luna iulie, să acorde vouchere de vacanță angajaților, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară, angajatorul fiind însă cel care stabilește, de comun acord cu sindicatul, când anume acordă aceste vouchere, valabile doar pentru hoteluri și pensiuni din țară.

Hotelierii de pe litoral au cerut ca acordarea tichetelor să se întâmple mai devreme pentru ca bugetarii să poată folosi tichetele pentru sejururi la mare.

1-adopie-cu-lacrimi-in-ochi-la-municipiu-un-consilier-local-si-sotia-infiaza-doi-copii-institutionalizati-dupa-un-an-de-incercari-cu-sistemul

Conform Legii nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative, salariaţii vor putea să beneficieze de un concediu de acomodare atunci când vor solicita adoptarea unui copil. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 283 din 14 aprilie şi va intra în vigoare pe 12 august.

Actul normativ prevede că noul concediu va avea o durată de cel mult un an de zile şi va include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei.

“Pe perioada concediului, persoana îndreptăţită beneficiază de plata contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate. Cuantumul contribuţiei se calculează prin aplicarea cotei procentuale, prevazută de lege, la valoarea indemnizaţiei acordate. Fondurile necesare plăţii indemnizaţiei (…), a contribuţiei (…), cheltuielile administrative, precum şi cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice”, se arată în Lege.

angajat
Prin Hotărârea în cauza C-341/15, Curtea de Justiție a Uniunii Europene arată că, atunci când pune capăt din proprie iniţiativă raportului său de muncă, un lucrător are dreptul la o indemnizaţie financiară în cazul în care nu a putut să efectueze în tot sau în parte concediul anual plătit.

Prin hotărârea pronunţată în cauză, Curtea aminteşte că Directiva 2003/88/CE prevede că orice lucrător beneficiază de un concediu anual plătit de cel puţin patru săptămâni şi că acest drept la concediu anual plătit constituie un principiu al dreptului social al Uniunii de o importanţă deosebită. El este acordat fiecărui lucrător, indiferent de starea sa de sănătate.

În cazul în care raportul de muncă încetează şi, prin urmare, efectuarea efectivă a concediului anual plătit nu mai este posibilă, directiva prevede că lucrătorul are dreptul la o indemnizaţie financiară pentru a se exclude situaţia ca, din cauza acestei imposibilităţi, lucrătorul să nu poată beneficia de dreptul respectiv, nici chiar sub formă pecuniară.

baniData de 1 iulie 2016 este semnificativă pentru toţi românii, deoarece a venit cu o serie de modificări legislative si fiscale.

Astfel, modificările importante sunt:

  •  Noile norme de aplicare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului (CICC),  unde limita minimă a indemnizaţiei a crescut la 1.063 de lei;
  • Asigurații din sistemul public de sănătate vor beneficia de mai multe servicii medicale și două formulare fiscale controversate se simplifică și vor face mai ușoară viața firmelor și oamenilor de afaceri;
  • Autovehiculele noi, dar și cele la mâna a doua, aduse în România pentru înmatriculare, vor primi cărți de intentitate auto de tip nou;
  • Prețurile gazelor naturale livrate clienților casnici vor scădea, în medie, cu 3%.
  • Guvernul a aprobat noul Contract Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017.

crest.copilPotrivit Legii nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, de la 1 iulie 2016, părinţii vor putea beneficia numai de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, iar indemnizaţia lunară aferentă acestuia va avea doar o limită minimă.

Astfel, conform actului normativ, persoanele care, în ultimii doi ani de dinaintea naşterii copilului, au obţinut venituri impozabile timp de minimum 12 luni vor beneficia de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la trei ani. Totodată, spre deosebire de regulile din prezent, vor putea să solicite intrarea în concediu şi persoanele care câştigă bani din silvicultură şi piscicultură.

De asemenea, în ceea ce priveşte indemnizaţia lunară, aceasta va avea în continuare un cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimii doi ani, însă aceasta va avea doar limită minimă, nu şi maximă, ca în momentul actual.

download (22)Conform unui comunicat, începând cu 1 iulie 2016 Ministerul Muncii este pregătit să preia cererile pentru prelungirea sau reluarea concediului de creștere a copilului și plata indemnizației lunare.

Ministerul Muncii informează că “reluarea drepturilor de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului se face începând cu drepturile lunii iulie 2016 dacă cererea împreună cu actele doveditoare se depun în perioada 1 iulie – 1 august 2016, inclusiv. În cazul în care acestea se depun după data de 1 august 2016, plata indemnizaţiei se face începând cu data depunerii cererii, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap“.

Instituţia mai arată că, potrivit Legii nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, începând cu data de 1 iulie 2016 limita minimă a indemnizaţiei crește la 85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 1.063 lei (salariul minim este 1.250 lei), față de 600 lei în prezent. Limita maximă a indemnizației este eliminată, aceasta urmând să fie calculată la 85% din veniturile nete realizate.

De asemenea, suma suplimentară pentru gemeni/multipleți sau pentru situații de suprapunere crește la 85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 1.063 lei (salariul minim este 1.250 lei), față de 600 lei în prezent. Stimulentul de inserție se stabileşte la 50% din indemnizația minimă.

indemnizatiecrestere-1425827832
În cadrul şedinţei din 22 iunie, Executivul a modificat şi completat normele de aplicare a programului de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, astfel încât noile reglementări introduse recent în lege de către Parlament să fie aplicate unitar şi într-o manieră simplificată începând cu 1 iulie 2016.

Hotărârea de Guvern adoptată în acest sent, include reglementări cu privire la drepturile noi ce vor fi stabilite începând cu 1 iulie 2016, urmând ca printr-un Ordin al ministrului Muncii să fie stabilite reglementări pentru drepturile aflate deja în plată.

Astfel, HG vizează, în principal, două aspecte:

  • Modul de aplicare a drepturilor noi ce vor fi stabilite începând cu 1 iulie 2016:
  1. modul de stabilire a celor 12 luni de eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de naşterea copilului, în vederea acordării dreptului la concediu şi indemnizaţie lunară;
  2. modalitatea de a stabilire a veniturilor care se iau în calcul în raport cu perioada de eligibilitate;
  3. reglementarea, în condiţiile prevăzute de Legea nr.66/2016, a modului de acordare a stimulentului de inserţie şi, respectiv de prelungire a perioadei de acordare a acestuia, cu respectarea termenului de cel puţin 60 zile înainte de finalizarea concediului pentru întoarcerea la activitatea profesională;
  4. includerea indemnizaţiei care se acordă persoanelor care au copii cu handicap în întreţinere şi care optează pentru program de lucru redus şi corelarea cu procedura de acordare a celorlalte drepturi prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010.

Mai mult …

bani

Legislația oferă celor care și-au pierdut locul de muncă o indemnizație de șomaj care este o sumă ce se acordă lunar și în mod diferențiat în funcție de stagiul de cotizare. La această sumă se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare.

Acordarea acestei indemnizații se realizează dacă solicitantul are un stagiu minim de cotizare de 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare înregistrării cererii. Pentru a beneficia de acest drept, solicitanții trebuie să nu realizeze venituri sau să realizeze venituri mai mici decât valoarea ISR (în 2016 este de 500 lei), să nu îndeplinească condițiile de pensionare, să fie înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul, dacă au avut ultimul loc de muncă sau au realizat venituri în acea localitate.

Mai mult …

adoptie
Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, la 8 aprilie, Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative.

Legea promulgată prevede concediu de un an şi indemnizaţie lunară de 1.700 de lei pentru persoanele ce adoptă copii mai mari de doi ani.

“Persoana care adoptă un copil, la cerere, poate beneficia de un concediu de acomodare de maxim un an care include şi o indemnizaţie lunară în cuantum de 3,4 ISR”, se arată în proiectul de lege iniţiat de Guvernul României şi adoptat de Camera Deputaţilor.

Tot prin aceeaşi lege se reduce termenul în care un copil devine eligibil pentru adopţia internaţională de la 2 ani la 1 an.