Categories
Dreptul muncii Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Formularul de certificat de concediu medical, modificări!

Instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesional precum şi formularul au fost recent modificate de Ordinul nr. 1165/2022.

Categories
Asigurări de sănătate Dreptul muncii Protecţie socială Sănătate Ştiri

Părinţii beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului carantinat sau izolat!

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate a fost recent modificată de Legea nr. 73/2022.

Categories
Articole Dreptul muncii Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate

Asiguraţii au dreptul la concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice!

Legea nr. 24/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 156/2022, prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Categories
Asigurări de sănătate Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Modelul unic al certificatului de concediu medical a suferit modificări

Ordinul nr. 1.909/2021 introduce, la anexa nr. 1, după codul de indemnizaţie 15 “Risc maternal” un nou cod de indemnizaţie, codul 16.

Categories
Asigurări de sănătate Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Asiguraţii cu unele tipuri de arsuri vor beneficia de concediu medical până la duratele maxime

Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale şi pentru unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, ca o noutate adusă de Ordinul nr. 1898/2021, pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare.

Categories
Asigurări de sănătate Programe de sănătate Proiecte şi propuneri legislative Sănătate Ştiri

Concediul medical ar putea fi suportat integral din bugetul fondului naţional unic de asigurări

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a lansat în dezbatere publică măsurile privind debirocratizarea pentru sprijinirea mediului de afaceri românesc.

Categories
Articole Asigurări de sănătate Programe de sănătate Sănătate

Concediile medicale pentru pacienţii cu arsuri se va acorda fără îndeplinirea condiţiei de stagiu!

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate a fost recent modificată de Ordonanţa nr. 14/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 831/2021.

Categories
Articole Asigurări de sănătate Dreptul muncii Protecţie socială

Noutăţi privind suportarea indemnizaţiei de carantină!

În Monitorul Oficial nr. 745/2021 a fost publicat Ordinul nr. 729/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

Categories
Articole Asigurări de sănătate Dreptul muncii Medici/personal medical Sănătate

Noi reguli pentru eliberarea certificatelor de concediu medical. Reguli speciale pentru asiguraţii aflaţi în izolare!

Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în una sau mai multe etape, cu excepţia incapacităţii temporare de muncă a persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Categories
Asigurări de sănătate Medici/personal medical Ştiri

Avem o procedură de acordare a concediilor medicale simplificată

Ţinând cont de necesitatea simplificării procedurii de acordare a certificatelor de concediu medical pentru situaţiile în care asiguraţii beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav dacă însoţesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene a fost adoptată OUG 49/2020.