Categories
Drept penal Executori judecătoreşti Ştiri

Legea Big Brother, constituţională

images-23Curtea Constituţională a României (CCR) a respins excepţiile de neconstituţionalitate la Legea Big Brother care stabileşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Actul normativ prevede că datele de trafic cu privire la abonaţi şi utilizatori, prelucrate şi stocate de către furnizorul unei reţele publice de comunicaţii electronice sau de către furnizorul unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului vor fi şterse sau transformate în date anonime atunci când nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicări, dar nu mai târziu de 3 ani de la data efectuării comunicării.

Astfel, cea mai importantă şi contestată prevedere stabilieşte că, la cererea instanţelor de judecată sau la cererea organelor de urmărire penală ori a organelor de stat cu atribuţii în domeniul apărării şi al securităţii naţionale, cu autorizarea prealabilă a judecătorului stabilit potrivit legii, furnizorii de reţele publice de comunicaţii de reţele electronice destinate publicului pun la dispoziţia acestora, de îndată, dar nu mai târziu de 48 de ore, datele de trafic, datele de identificare a echipamentului şi datele de localizare, în conformitate cu prevederile cu privire la protecţia informaţiilor cu caracter personal.

Din anul 2009 au fost promovate mai multe variante ale legii privind datele personale – aşa-numita Legea Big Brother – acestea fiind însă respinse de CCR pe motiv că încalcă drepturile şi libertăţile individului.

Categories
Comunicaţii Drept penal Ştiri

OUG privind interceptările ar putea avea probleme de constituţionalitate

BasescuFostul preşedinte al României, Traian Băsescu precizează că OUG privind interceptările ar avea probleme la capitolul constituţionalitate având în vedere că legiferează în domeniul libertăţilor şi drepturilor fundamentale.

‘Oare este constituţională OUG cu privire la partajarea utilizării Centrului Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor?”, se întreabă Băsescu pe o reţea de socializare.

Fostul şef de stat invocă Constituţia României, capitolul Drepturi şi libertăţi fundamentale, articolul 28 conform căruia ‘‘secretul scrisorilor, al telegramelor, al trimiterilor poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil”.

Conform legii fundamentale, ‘‘ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică”.

Categories
Financiar bancar Legislaţie utilă Ştiri

Comunicarea organului fiscal despre deschiderea sau închiderea de conturi

ccNoul Cod de Procedură Fiscală, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2016, prevede ca instituţiile de credit să raporteze, obligatoriu, organului fiscal central, în fiecare zi lucrătoare, următoarele informaţii aferente zilei bancare anterioare: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea; lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere.

Proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) pentru aprobarea procedurii de furnizare a acestor informaţii include faptul că prin conturi se înţelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă, iar informaţiile furnizate se vor referi inclusiv la modificările survenite după data deschiderii contului cu privire la cel puţin un element de structură din formatul de raportare pus la dispoziţie de către ANAF.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie IMM Persoane juridice. Societăţi Proiecte şi propuneri legislative

Operatorii economici ar putea avea, pe lângă sediile sociale, şi câte un… sediu electronic!

e-mailAşa cum orice persoană fizică trebuie să aibă un domiciliu, fiecare operator economic trebuie să aibă sediul său social. Un loc unde să poată fi găsit! Fie că e vorba despre interacţiunea cu partenerii de afaceri, fie că e pusă-n discuţie relaţia cu autorităţile, existenţa unui sediu e necesară.

De multe ori, pentru rezolvarea unor chestiuni ce implică atestarea comunicării cu o persoană juridică e necesară şi prezentarea la sediul său social. În acest fel va acţiona slujbaşul care trebuie, de pildă, să îndeplinească procedura legală de citare.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii Taxe/Impozite

Comunicarea electronică a informaţiilor între ANAF şi persoanele fizice – noutăţi legislative

online2Trăim în plină eră a informaţiilor! Accesul la informaţia reală este, în ziua de azi, cea mai sigură sursă de putere. Acea putere care ne ajută să ne îndeplinim dorinţele sau să evităm pagubele, pierderile de orice tip.

Numai că informaţia utilă (învăţătura, recomandarea, know-how-ul) căpătată cu o prea mare întârziere devine parţial sau chiar total nefolositoare. După ce s-a năpustit şuvoiul şi ţi-a luat casa, zadarnic ţi se mai zice că, de fapt… nu trebuia s-o clădeşti pe prundul gârlei. Procură-ţi informaţiile la vreme, din surse credibile!

Categories
Articole Drept civil Dreptul de autor

Legea drepturilor de autor a fost modificată iarăşi. Noutăţile? Privesc industria divertismentului!

musicPuţin după momentul în care o creaţie originală şi o interpretare artistică unică, de excepţie, au putut fi convertite uşor în bani grei, s-a zămislit un nou tip de hoţ. Unii dintre aceşti hoţi sunt destul de iscusiţi! Sunt cei care, fără a avea vreun drept, realizează înregistrări ale prestaţiilor scenice ale unor artişti celebri, efectuează copii după înregistrările existente, le radiodifuzează sau pun înregistrările la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesate individual, oricând şi de oriunde.

De n-ar exista legea drepturilor de autor, recent modificată, „piraţii” ori amicii lor, plagiatorii, ar avea mult spor, fără a-i munci vreun strop, măcar, mustrările de conştiinţă. Vorba aceea: „hoţii nu cugetă la păcate!”

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Bugete Contencios-administrativ

Unde ajung banii rezultaţi din amenzi? Iată!

plrtNimănui nu-i plac contravenţiile! Tot omul respectabil fuge de ele şi încearcă să ocolească problemele cu legea! Tot fugind, uită că graba strică treaba. Sau că poate fi amendat… pentru exces de viteză.

Oricât ar fugi omul de greşeli, riscul de-a fi prins pe picior greşit nu dispare până-n ultima secundă de viaţă. Aşa stând lucrurile, cetăţenii care-au ajuns la senectute neprimind nici măcar o sancţiune contravenţională ar trebui premiaţi. Este o performanţă!

Contravenţia reprezintă o faptă comisă cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin legi sau prin hotărâri ale autorităţilor locale. Legea contravenţională ocroteşte valorile sociale ce nu-s protejate de către legea penală, faptele contravenţionale având un grad mai redus de pericol social. Prin legi, ordonanţe sau hotărâri de guvern se pot statornici şi sancţiona contravenţii în toate domeniile. A greşi e omeneşte. Cine greşeşte, plăteşte… autorităţilor!

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Legea “Big Brother”, de natură să prejudicieze manifestarea liberă a dreptului la comunicare sau la exprimare

Prima-OUG-a-Guvernului-Ungureanu--Legea-societatilor-comercialePotrivit judecătorilor Curţii Constituţionale (CC), Legea nr. 82/2012, cunoscută drept legea “Big Brother”, este de natură să prejudicieze manifestarea liberă a dreptului la comunicare sau la exprimare.

Astfel, în motivarea deciziei de declarare neconstituţională a actului legislativ, judecătorii arată că datele care fac obiectul reglementării, deşi au un caracter predominant tehnic, sunt reţinute în scopul furnizării informaţiilor cu privire la persoană şi viaţa sa privată. 

“Chiar dacă, potrivit art.1 alin. (3) din lege, aceasta nu se aplică şi conţinutului comunicării sau informaţiilor consultate în timpul utilizării unei reţele de comunicaţii electronice, celelalte date reţinute, având ca scop identificarea apelantului şi a apelatului, respectiv a utilizatorului şi a destinatarului unei informaţii comunicate pe cale electronică, a sursei, destinaţiei, datei, orei şi duratei unei comunicări, a tipului de comunicare, a echipamentului de comunicaţie sau a dispozitivelor folosite de utilizator, a locaţiei echipamentului de comunicaţii mobile, precum şi a altor «date necesare» – nedefinite în lege -, sunt de natură să prejudicieze manifestarea liberă a dreptului la comunicare sau la exprimare“, precizează judecătorii.

De asemenea, CC mai consideră că “legea nu prevede criterii obiective care să limiteze la strictul necesar numărul de persoane care au acces şi pot utiliza ulterior datele păstrate, că accesul autorităţilor naţionale la datele stocate nu este condiţionat, în toate cazurile, de controlul prealabil efectuat de către o instanţă sau de o entitate administrativă independentă, care să limiteze acest acces şi utilizarea lor la ceea ce este strict necesar pentru realizarea obiectivului urmărit. Garanţiile legale privind utilizarea în concret a datelor reţinute nu sunt suficiente şi adecvate pentru a îndepărta teama că drepturile personale, de natură intimă, sunt violate, aşa încât manifestarea acestora să aibă loc într-o manieră acceptabilă“.

În data de 8 iulie, Curtea Constituţională a decis că Legea nr. 82/2012, cunoscută drept legea ”Big Brother”, este neconstituţională, hotărârea fiind luată în unanimitate.

Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

O nouă identitate pentru ANAF

ANAFPotrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), instituția implementează proiectul “Dezvoltarea unui parteneriat viabil între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi beneficiarii direcţi ai serviciilor furnizate de aceasta – premisă a eficientizării sistemului de colectare a veniturilor publice”.

Implementarea proiectului este un pas înainte pentru fiscalitate, prin aceasta se urmăreşte dezvoltarea unei campanii de conştientizare şi educare fiscală a contribuabililor, elaborarea de proceduri de comunicare în vederea eficientizării relaţiei cu contribuabilii, precum şi instruirea unor funcţionari publici în gestionarea unei campanii media şi tehnici de comunicare.

În contextul reorganizării instituţiei, care a implicat şi crearea unor structuri noi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală îşi construieşte o nouă identitate prin modificarea siglelor instituţiei şi ale structurilor subordonate.

Potrivit Ordinului A.N.A.F. nr. 3504/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 704 din 18 noiembrie 2013, sigla Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi siglele specifice structurilor subordonate intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014. Formularele şi imprimatele cu vechea siglă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se vor folosi până la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai târziu de 30 iunie 2014. Marcajele exterioare de pe clădiri vor fi refăcute cu sigla Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau a structurilor subordonate, după caz, până cel târziu la data de 31 iulie 2014.