Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Protectia mediului

Gestionarea deșeurilor compostabile. Ce obligații le revin autorităților?

De la ilustrul chimist și economist francez Antoine Lavoisier – cel care a elaborat legea conservării masei substanțelor, ne-a rămas binecunoscuta observație că nimic nu se pierde și totul se transformă. Într-adevăr, din punct de vedere chimic nimic nu se pierde; în orice reacție chimică masa substanțelor participante la reacție se regăsește în masa produșilor de reacție. Lavoisier, care, după cum spuneam, a avut și preocupări economice, sigur a remarcat și realitatea că, în materie de economie, totul se transformă însă pierderile sunt… des întâlnite. Desigur, pierderile unuia sunt spre câștigul altuia. Mai actuală ca niciodată e preocuparea de a minimiza pe cât posibil pierderile personale și de a pune în valoare orice resursă disponibilă.