Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Financiar bancar

Modificări ale Regulamentului de organizare și funcționare a ASF

În Monitorul Oficial  nr. 1077/2018 a fost publicat Regulamentul nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.

Regulamentul prevede câteva modificări la nivelul atribuțiilor Serviciului de audit și Serviciului reglementare intermediari și servicii de piață.

Categories
Administraţie publică centrală Legislaţie utilă Ştiri

Codul de procedură penală şi Legea privind organizarea judiciară – Modificări

guvernOrdonanță de Urgență care asigură dreptul persoanelor de a exercita calea extraordinară de atac a recursului în casație împotriva deciziilor pronunțate de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție și de completele de cinci judecători, ca instanțe de apel a fost adoptată de Guvern.

Astfel a fost modificat şi completat Codul de procedură penală (C.P.P.) și Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Prevederile art. 434 alin. (1) C.P.P., declarate neconstituționale prin Decizia nr. 540/2016, nu sunt susceptibile de a fi aplicate în absența unei intervenții legislative exprese.

Decizia nr. 540/2016 prevede calea de atac extraordinară a recursului în casație nu mai putea fi exercitată efectiv, ca urmare a suspendării de drept și, ulterior, a încetării efectelor juridice ale art. 434 alin. (1) C.P.P., și, pe cale de consecință, a inexistenței unei reglementări privind hotărârile judecătorești care pot fi atacate cu recurs în casație.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Modificări şi completări la Legea îmbunătăţirilor funciare

agro1Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), Daniel Botănoiu, a declarat că Plenul Camerei Deputaţilor a aprobat proiectul de modificare legislativă a OUG 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare.

Modificări se referă la:
– statutarea mişcării bunurilor edificate din bani publici în cazul lichidării organizaţiilor sau federaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii ;
– definiţia clară al tarifului de livrare al apei care acoperă doar costul cu transportul (cheltuielile cu energia electrică sau termică pentru pomparea apei) şi costul apei;
– exploatarea , întreţinerea şi repararea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se suporta de către ANIF;
– calitatea de leader de asociere cu organizaţiile şi federaţiile pentru achiziţionarea de energie electrică;
– terenurile şi zonele de protecţie aferente care nu au fost transmise în proprietate odată cu infrastructura de irigaţii se transmite la cerere în folosinţa gratuită pe o perioada de 49 de ani.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului

lc
La 7 decembrie 2015, plenul Senatului a adoptat o hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului, în care au fost incluse și unele atribuții ale Comisiei pentru constituționalitate recent constituite cu procedurile parlamentare.

Prima modificare din regulament prevede că în cazurile de neconstituționalitate constatate potrivit art. 146 din Constituție, Senatul reexaminează prevederile respective pentru punerea de acord cu decizia CCR și dezbate pe baza raportului Comisiei pentru constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor CEDO.

O altă modificare prevede că transmiterea proiectelor de lege sau a propunerilor legislative Camerei Deputaților, în cazul în care aceasta este competentă să le dezbată și să le adopte ca primă Cameră sesizată, se face ca urmare a hotărârii plenului Senatului și cu avizul Comisiei pentru Constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor CEDO.

Categories
Legislaţie internaţională Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Propuneri legislative privind completarea Tratatului de bază româno-ungar

lc
Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania solicită ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, completarea Tratatului de bază dintre România şi Ungaria, în contextul apropierii zilei de 16 septembrie, când se vor împlini 20 de ani de la semnarea Tratatului de bază româno-ungar.

Propunerea legislativă prevede mai exact completarea actului normativ cu următoarea propoziţie: «minorităţile naţionale au dreptul, la solicitarea organizaţiilor lor politice, la autonomie culturală, sau, în regiunile unde sunt majoritare, crearea unor autorităţi administrative autonome cu statut special, garantate prin lege, în conformitate cu modelele europene funcţionale».

PPMT mai propune şi completarea anexei Tratatului, prin includerea în lista privind documentele internaţionale, a două recomandări adoptate de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în 2002 şi 2014, documente care se referă la aplicarea autonomiilor comunitare ca instrument de normalizare a relaţiilor dintre majoritate şi minorităţi naţionale.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea Normelor metodologice a Codului fiscal – proiect de hotărâre

images

Pe site-ul Ministerului Finanţelor a fost publicat spre dezbatere publică Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004.

Schimbările preconizate se referă la Titlul II „Impozitul pe profit”, Titlul III „Impozitul pe venit”, Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România”, D. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”.

Deciziile de asimilare din punct de vedere al nivelului accizelor, emise de Comisia pentru pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru produsele energetice altele decât cele prevăzute la
art. 20616 alin. (3) din Codul fiscal, rămân valabile.

Categories
Pensii Proiecte şi propuneri legislative

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010

Senatorul GPP Dobra Nicolae a propus spre dezbatere şi adoptare un proiect de lege privind propunerea de modificarea şi completare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Legea nr.263/2010 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice reprezintă un act fundamental prin care sunt stabilite drepturile ce revin celor care au muncit şi participat la constituirea fondului de pensii de-a lungul anilor. De aceea scopul de bază al acestei legi este de a se stabili corect pensia.
Modificările propuse prin acest proiect de lege se referă la punctajul anual, adică nu este just ca pentru fracţiuni de an lucrate să se împartă punctajul obţinut la 12 (luni), în loc de numărul efectiv de luni lucrate.
Un alt aspect al proiectului dat vizează stagiul complet de cotizare care se propune a fi de 33 ani pentru femei şi 35 ani pentru bărbaţi. În privinţa cadrelor militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, stagiul minim de cotizare în specialitate să fie de 15 ani, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi.
Modificările vizează şi actualizarea tabelului nr. 1 de la art. 55. alin. (1) lit. a) în ceea ce priveşte situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă.
De asemenea se propune o completare a unităţilor care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 3 din Legea nr.263/2010.