Categories
Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Se modifică formularul “Adeverinţă de venit”

formular-constare-amibila-de-accident

Printr-un proiect de ordin, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) completează informaţiile din formularul “Adeverinţă de venit”.

Astfel, formularul va conţine suplimentar şi date privind veniturile din creare de programe pentru calculator, pentru cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică.

De asemenea, ANAF propune includerea în formularul de adeverință a informațiilor privind veniturile brute realizate din salarii obținute pentru creare de programe pentru calculator, pentru cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică, din pensii mai mici decât plafonul de impozitare și din salarii obținute de persoanele fizice cu dizabilități grave sau accentuate.

Totodată, va fi abrogat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 193/2009 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor “Adeverinţă de venit” şi “Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit” pentru persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 24 februarie 2009.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Fiscalitate Formulare/declaraţii IMM Internaţional Persoane juridice. Societăţi

Noua Procedură de primire a cererilor de rambursare TVA corespunz. importurilor şi achiz. efectuate în alt stat UE

tvaTimpul trece, legile se schimbă. Nu fac excepție nici reglementările din domeniul fiscal. Și dacă se pune în discuție caracterul schimbător al legii, Codul fiscal este cel mai bun exemplu. În anii trecuți, au fost necesare atâtea schimbări, încât principalul act normativ din domeniul fiscal a trebuit rescris, refăcut din temelii.

De la începutul acestui an România are un nou Cod fiscal și apariția sa a determinat, cum era de așteptat, un alt lung șir de alte primeniri legislative. În ziua în care contabilii și ceilalți profesioniști din domeniul fiscal vor răsufla ușurați deoarece, în sfârșit, toate reglementările au fost puse-n acord cu Codul fiscal, acesta din urmă va fi… înlocuit. Și uite așa rămâne fiscalitatea, în permanență, un teritoriu al surprizelor și imprevizibilului!

Categories
Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Taxe/Impozite

Au fost acordate scutiri de impozite pentru soțiile veteranilor de război. Și nu numai!

Contrar unor aparențe, nimic nu-i ancorat în veșnicie. Nici măcar taxele și impozitele! Nu toate impozitele apar azi și dispar mâine sau după doar câteva luni, dar… se mai întâmplă și minuni. Sunt miracole care trebuie consemnate și relatate cu lux de amănunte.

Începând cu prima zi a lui 2016, pentru bunurile deținute în comun cu soții sau soțiile de către veteranii de război, văduvele de război, de către persoanele persecutate din motive politice pe timpul dictaturii instaurate începând cu 6.03.1945, de către persoanele deportate ori constituite în prizonieri, precum și de către persoanele persecutate din motive etnice în perioada septembrie 1940 – martie 1945, nu s-a mai acordat scutirea de la plata impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloacele de transport pentru cotele-părți ale soților sau soțiilor acestora, într-un evident contrast cu prevederile anteriorului Cod fiscal – valabil până-n ultima zi a anului trecut.

Categories
Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Metodologia de calcul al duratei de completare a unui formular la nivelul structurilor MAI

formular-constare-amibila-de-accident

În data de 4 august, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de calcul al duratei de completare a unui formular, în format electronic, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Proiectul vizează stabilirea obligaţiei pentru structurile MAI de a calcula durata de completare a formularelor utilizate în format electronic, prin:
a) luarea în considerare a specificului activităţii şi a nevoilor de adaptare logistice;
b) stabilirea metodelor de estimare a duratei de completare, respectiv:

  • eşantionarea internă de către personalul desemnat pentru completarea formularelor;
  • efectuarea unor sondaje de opinie, pe bază de voluntariat, prin cronometrarea timpului obţinut de la persoanele care au completat formularul.

c) folosirea facilităţilor sistemelor informatice care permit calculul duratei de completare a formularelor.

În cadrul procedurii de elaborare a proiectului, UPP a consultat unităţile MAI cu competenţe în materie, ale căror propuneri pertinente au fost valorificate în cuprinsul reglementării. Proiectul a fost definitivat de DGJ, având în vedere legislaţia în vigoare şi normele de tehnică legislativă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri Substanţe periculoase/interzise

Completarea măsurilor de protecție a lucrătorilor la riscurile generate de câmpurile electromagnetice

images (97)Hotărârea care aduce modificări și completări legislației privind protecția lucrătorilor la riscurile generate de câmpurile electromagnetice a fost aprobată de Guvern. Astfel, modificările şi completările vor fi în concordanță cu orientările Comisiei internaționale privind protecția împotriva radiațiilor neionizante, un organism format din experți științifici independenți, recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății.

Hotărârea Guvernului reglementează efectele bio-fizice directe care apar asupra corpului uman ca rezultat direct al prezenței acestuia într-un câmp electromagnetic. Efectele bio-fizice directe includ efectele termice, precum încălzirea țesuturilor, și efectele nontermice, precum stimularea mușchilor, a nervilor sau a organelor senzoriale.

De asemenea hotărârea aprobată reglementează efectele bio-fizice directe care apar asupra corpului uman ca rezultat direct al prezenței acestuia într-un câmp electromagnetic. Efectele bio-fizice directe includ efectele termice, precum încălzirea țesuturilor, și efectele nontermice, precum stimularea mușchilor, a nervilor sau a organelor senzoriale.

Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Taxe/Impozite

Completarea Codului fiscal și reglementarea unor măsuri financiar – fiscale – Proiect

ccPe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a fost publicat, spre dezbatere publică, Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar – fiscale.

Potrivit proiectului, schimbările preconizate se referă la Titlul IV „Impozitul pe venit”. Astfel, ca urmare a publicării Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, se propune modificarea prin introducerea unor reglementări care să asigure neimpozitarea persoanelor fizice care au dreptul de a li se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, potrivit prevederilor Legii nr.77/2016. Măsura are în vedere protejarea persoanelor fizice care au recurs la darea în plată drept consecință a faptului că acestea sunt în dificultate.

Pentru categoriile de persoane cărora li se adresează Legea nr.77/2016, respectiv persoane fizice care sunt debitori principali, codebitori, coplătitori, garanți personali sau ipotecari, se propune ca să nu să se datoreze impozit la prima dare în plată, în consecința calității acestora de persoane aflate în dificultate ce intră sub incidența Legii nr. 77/2006.

Categories
Drept penal Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Defăimarea însemnelor României se pedepseşte cu închisoarea

iuadrapeluluinational

Propunerea legislativă a PSD privind introducerea pedepsei cu închisoarea de la 1 până la 3 ani pentru ofensă la adresa însemnelor României a fost adoptată tacit de Senat.

Potrivit proiectului de completare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, este introdus un nou articol care defineşte “dispreţul” pentru însemnele României. Astfel, “prin dispreţ pentru însemnele României, pentru embleme sau semnele de care se folosesc autorităţile se înţelege: lipsa de consideraţie sau stimă, sentiment prin care se judecă un lucru ca fiind nedemn de atenţie şi defăimare”.

Totodată, în actul normativ ofensa adusă însemnelor naţionale este definită ca “fapta săvârşită în public prin care se exprimă dispreţ pentru însemnele României”. Aceasta se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 3 ani.

Proiectul mai prevede că “fapta săvârşită în public prin care se exprimă dispreţ pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autorităţile se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani”.

Proiectul de lege va fi transmis către Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional.

Categories
Medicamente Sănătate Ştiri

Completarea preţurilor maximale ale medicamentelor

medicamenteProiectul de Ordin pentru completarea Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, a fost publicat în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Sănătății.

Prin acest proiect se propune aprobarea completării Canamed-ului cu prețurile pentru medicamentul „ SINTROM 4mg, comprimate, 4mg, cutie x 2 blistere Al/PVC a câte 10 comprimate ” aprobat prin nota nr. ACP 2103/03.03.2016, medicament absent de pe piața farmaceutică conform Anunțului important postat pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în urma sesizărilor primite, fiind necesar tratamentului pacienților cu boli tromboembolice.

Categories
Medicamente Proiecte şi propuneri legislative Sănătate Ştiri

Completarea catalogului naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România

medicamenteProiectul de Ordin pentru completarea Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, a fost publicat, spre dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Sănătății.

Proiectul prevede completarea Canamed-ului cu prețurile pentru:
– medicamentul „LITHIUM CARBONICUM GSK, 250mg, comprimate, cutie x 1 flacon x 60 comprimate” aprobat prin nota nr. ACP 1289/12.02.2016;
– medicamentele ȋncadrate de către Agenția Națională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale ȋn categoriIe vaccinurilor, aprobate prin notele ACP 1290/12.02.2016 şi ACP 1359/12.02.2016, necesare ȋn campaniile de imunizare, analizate ȋn regim de urgență.

Categories
Organizare judiciară

Funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

descărcareProiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe a fost publicat, în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Schimbările preconizate se referă la completarea Componenţei Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, în sensul că documentaţia tehnico-economică transmisă de ordonatorul principal de credite, în vederea obţinerii avizului Consiliului interministerial, trebuie să cuprindă și avizul Ministerului Finanțelor Publice pentru proiectele de investiții cu o valoare mai mare de 100 milioane lei și care nu au fost avizate anterior, în condiţiile legii, în Consiliul interministerial. Această completare are ca scop ca proiectele de investiții publice, cu o valoare mai mare de 100 milioane lei, să poată fi prioritizate și gestionate ținând cont de resursele bugetare.