Tag-Archive for » competenta «

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că cererile referitoare la legăturile personale cu minorul ale părintelui la care copilul nu locuiește în mod statornic se soluţionează de instanța de tutelă competentă potrivit legii. Așadar, competența teritorială de soluționare ale unor astfel de cereri aparține, conform art. 114 alin. 1 C. proc. civ., instanței în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită, și nu instanței în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul pârâtului, astfel cum prevede regula generală din art. 107 C. proc. civ.. Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că cererea având ca obiect înlocuirea sancțiunii amenzii cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității este de competența instanței de judecată în a cărei rază teritorială domiciliază petentul-contravenient, conform art. 9 alin. 3 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Cele de mai sus le regăsim în Decizia nr. 1800 din data de 16 mai 2017 pronunțată de Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, având ca obiect regulator de competență.

Cei care au fost sancţionaţi contravenţional şi care consideră că au fost sancţionaţi fără un temei legal pot face plângere împotriva proceselui verbal de contravenţie.

Ordonanţa 2/2001 constituie cadrul legal în materie. Potrivit art. 32 alin. 1 din Ordonanţa 2/2001 împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Mai mult …

Procedura de restituiere a imobilelor preluate abuziv este una anevoioasă şi a atras în numeroase rânduri critici atât pe plan naţional cât şi internaţional.

Legea 165/2013 reglementează măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Nici aceeastă lege nu a scăpat de critici iar recent, potrivit ultimelor noutăţi legislative, a făcut subiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că judecata căilor de atac se face prin luarea în considerare a organizării ierarhice a instanțelor de judecată, învestirea instanțelor de control judiciar făcându-se din treaptă în treaptă, fără a se trece peste o instanță de la un nivel intermediar, așa cum rezultă din ansamblul prevederilor C. proc. civ. și Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (art. 21 care stabilește competența secțiilor I civilă, II civilă și de contencios administrativ și fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție de a judeca „recursurile împotriva hotărârilor pronunțate de curțile de apel și a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege”). În speță, instanța a hotărât că recursul împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Orșova este de competența Tribunalului Mehedinți, declinând competența în favoarea acestei ultime instanțe. Mai mult …

În ceea ce priveşte soluţionarea excepţiei privind necompetenţa materială a instanţei de judecată legislaţia prevede în art. 132 C. procedură civilă că atunci când în faţa instanţei de judecată se pune în discuţie competenţa acesteia, din oficiu sau la cererea părţilor, ea este obligată să stabilească instanţa judecătorească competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu activitate jurisdicţională competent.

Alin. 4) al aceluiaşi articol prevede că dacă instanţa se declară necompetentă şi respinge cererea ca inadmisibilă întrucât este de competenţa unui organ fără activitate jurisdicţională sau ca nefiind de competenţa instanţelor române, hotărârea este supusă numai recursului la instanţa ierarhic superioară. Mai mult …

Potrivit legislaţiei care reglementează regimul juridic al contravenţiei se prevede că împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Însă ne întrebăm care este instanţa competentă să soluţioneze această plângere? Acest aspect îi stabileşte legislaţia, art. 32 din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, care prevede că plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. Iar controlul aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare este de competenţa exclusivă a instanţei prevăzute mai sus.

Potrivit ştirilor juridice, acest articol a fost criticat considerându-se că în raport cu alte prevederi legislative este neconstituţional. Mai mult …

divort
Statele cu o rată mare de divorț se află în Europa. În fruntea clasamentului cu o rată a divorțului de peste 70% se află Belgia fiind urmată cu o rată de peste 60% de Spania, Portugalia, Ungaria și Cehia urmate îndeaproape de SUA cu 53%. Cele mai puține divorțuri se înregistrează în China doar 3%. În România rata divorțurilor este de aproape 30%.

Ținând cont de dinamica vieții, de faptul că de multe ori soții se căsătoresc în România, dar ajung să locuiască în colțuri diferite ale lumii, se pune problema care este instanța competentă să îi despartă și dacă este necesară exprimarea unui acord expres al acestora cu privire la instanța care va soluționa divorțul. Mai mult …

scoalaAlina Gorghiu, copreședintele PNL îşi manifestă întreaga susținere pentru ministrul Educației, Mircea Dumitru, în problema numirilor pentru conducerea unităților de învățământ.

Gorghiu afirmă că politizarea managementului școlilor “e un virus de care trebuie să scăpăm cât mai curând”. De asemenea, ea precizează că va fi un mare pas înainte dacă fenomenul acesta, toxic pentru învățământul românesc, va fi oprit în mandatul guvernului tehnocrat.

Ministrul Educației, Mircea Dumitru, le-a transmis inspectorilor școlari generali să țină cont exclusiv de competențe și de integritate atunci când numesc prin detașare directorii de școli.

Astfel, MENCȘ va demara, în cel mai scurt timp, concursurile pentru directorii de unități de învățământ, astfel încât “să punem capăt practicilor care, an de an, au afectat profund școala”.

justitie1
Un proverb românesc spune că „cine împarte, parte-și face.”  Tocmai pentru a evita situațiile în care un judecător dorește să promoveze o acțiune  și instanța competentă să o soluționeze este aceea la care acesta își desfășoară activitatea, legiuitorul a decis că acesta are obligația de a sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța la care își desfășoară activitatea.

Poate apărea și cazul în care o persoană promovează o acțiune împotriva unui judecător care își desfășoară activitatea la instanța competentă să judece cauza, situație în care reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi fost competentă. Mai mult …