Tag-Archive for » compensaţii «

Dacă majoritatea bugetarilor vor avea zi liberă, ba chiar există posibilitatea să aibă patru zile libere, urmând să se decidă dacă ziua de 25 ianuarie va fi liberă pentru a se face punte pentru weekend, sunt şi salariaţi care vor merge la muncă pe 24 ianuarie.

Angajaţii din unităţile sanitare, cei din alimentaţie publică şi cei cu locurile de muncă în care activitatea nu se poate întrerupe ca urmare a procesului de producţie nu vor avea liber în această zi. În schimb, aceşti salariaţi vor primi compensaţii de la stat.

Datorită Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, prin care au fost adoptate măsuri ce privesc drepturile băneşti ale personalului din instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru anul 2019, militarii şi poliţiştii vor avea un salariu mult mai mare.

Astfel, de la 1 ianuarie 2019, salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie s-au majorat cu 25% din diferenţa dintre nivelul actual şi cel prevăzut de lege pentru anul 2022. Mai mult …

Ministerul Justiţiei lucrează la un proiect de lege care prevede conferirea de despăgubiri, compensaţii materiale, pentru perioada cât un deţinut a stat în condiţii necorespunzătoare.

„Avem măsuri de natură legislativă pe care trebuie să le propunem în aplicarea Hotărârii Pilot (a CEDO – n.r.). (…) Legea 169 a dat beneficiul celor şase zile considerate executate la 30 în condiţii necorespunzătoare, dar unii deţinuţi au ieşit din penitenciar înainte de octombrie 2017. Au stat în condiţii necorespunzătoare şi nu au beneficiul celor şase zile. CEDO ne spune să găsim şi pentru ei un remediu, prin care să le conferim despăgubiri, de data aceasta în bani. Prin urmare, la Ministerul Justiţiei se lucrează la un proiect de lege pentru conferirea de despăgubiri, compensaţii materiale, pentru perioada cât deţinutul a stat în condiţii necorespunzătoare, repet, dându-se o sumă pentru fiecare dintre zilele cât a stat în condiţii necorespunzătoare”, a declarat ministrul Justiţiei. Mai mult …

Ideal ar fi ca, în viață, să nu ne reducem așteptările, pentru a le aduce la același nivel cu performanțele de moment, ci să ne sporim nivelul de performanță, pentru a-l aduce la nivelul așteptărilor și aspirațiilor. Cum evaluăm performanța, în general? Dacă, la nivel strict individual, ne putem evalua activitatea ținând seama de trecutul personal sau ne putem compara cu alte persoane, la nivel organizațional trebuie să existe un set de standarde, pentru a cunoaște cu acuratețe unde ne situăm și unde ar trebui să ajungem. Mai mult …

proiectO.U.G. nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 798 din data de 27 octombrie 2015.

Scopul ordonanţei de urgenţă este instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv acordarea de compensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de efectele secetei severe produse în perioada aprilie-septembrie 2015.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţie agricolă primară, respectiv:

  • producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător;
  • producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;
  • producători agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii.

Se acordă plăţi compensatorii pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, floarea- soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe.

1

Guvernul va aplica Legea salarizării unitare, dar prin majorarea salariilor doar în cazul tinerilor cu venituri mai mici, se arată în programul de convergenţă transmis la Comisia Europeană.

Aplicarea acestei legi este prezentată ca o măsură care să stimuleze consumul.

Potrivit noutăților legislative de ultimă oră, au fost stabilite pricipalele măsuri preconizate cu efecte semnificative asupra veniturilor disponibile, drep exemplu sunt: creşterea salariului minim, care va continua în 2015 şi 2016, continuarea indexării pensiilor în raport cu inflaţia şi evoluţia reală a câştigurilor salariale, acordarea venitului minim de inserţie, aplicarea Legii salarizării unitare în sensul majorării salariilor categoriilor de salariaţi tineri cu venituri mai mici, precum şi alte măsuri pentru gospodăriile cu venituri mici şi mijlocii.

Raportul dintre salariul minim şi cel maxim în sectorul bugetar a fost stabilit de la 1 la 15, numărul claselor de salarizare a fost limitat la 110, iar sporurile, compensaţiile, primele şi indemnizaţiile au fost plafonate astfel încât salariul de bază să constituie partea majoritară a câştigului.

Guvernul speră ca creşterea economică pe termen mediu să creeze condiţiile îmbunătăţirii ocupării, în special în ceea ce priveşte numărul salariaţilor, estimându-se astfel că nivelul populaţiei ocupate va fi majorat, în medie, cu 0,3% anual, iar numărul salariaţilor cu 0,7%.

Mai mult …

busteniPotrivit ministrului delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, Lucia Varga, Codul silvic a fost finalizat şi că acesta urmează să fie transmis spre avizare ministerelor.
Una dintre măsurile importante pe care le urmăreşte Codul silvic este acordarea compensaţiilor pentru proprietarii din situl „Natura 2000”, care nu şi-au putut exercita dreptul. Astfel, se încurajează prelucrarea primară a lemnului stimulând agenţii economici să desfăşoare activităţi în acest domeniu.
O altă măsură la fel de importantă este înăsprirea pedepselor pentru furtul de lemn. Lucia Varga a explicat că, potrivit ultimului raport al Curţii de Conturi, furtul de lemn a făcut pagube de 5 miliarde de euro începând din 1990 până în 2011.